Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usjevu soje i lucerke.

Aktivna materija: tifensulfuron-metil......................750 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Način djelovanja: 

Harmony 75 WG biljke uglavnom usvajaju kroz listove i brzo se prenosi kroz cijelu biljku. 
Osjetljivi korovi zaustavljaju rast poslije nekoliko časova od primjene. Drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije a korovi potpuno uvenu za 15-25 dana. Manje osjetljivi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usjevu za vodu i hranjive materije. 
HARMONY 75 WG je najefikasniji kada se primjenjuje na korove kada su u početnoj fazi porasta.

Primjena: 

    Soja

        HARMONY 75 WG se primjenjuje u usjevu soje poslije nicanja usjeva, u fazi prve potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista u količini 8 g/ha + 0,1 % okvašivača Trend 90 (0,08 g + 2 ml/100 m²).

    Lucerka 

        U usjevu lucerke primjenjuje se u drugoj godini ili kasnije, u količini 15-20 g/ha uz dodatak okvašivača Trend 90 u koncentraciji 0,05%, tretiranjem rano u proljeće prije početka vegetacije lucerke.

Prednosi preparata: 

    - sistemično kretanje kroz biljku;
    - odlično djelovanje na pepeljugu (Chenopodium album), i dvornike (Polygonum spp.);
    - uspješno se može miješati sa drugim herbicidima radi proširenja spektra djelovanja.

Napomene: 

    Ne smije se primjenjivati: 

        - ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu ispod 10˚C,
        - ukoliko su temperature vazduha iznad 25˚C,
        - ukoliko soja nije formirala prvu trolisku,
        - pri visokoj relativnoj vlažnosi vazduha,
        - na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti,
        - na usjevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištima, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranjivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj usjeva,
        - na tretiranim površinama ne smiju se primjenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana prije i 4 dana poslije primjene ovog preparata.

Plodored: 

Poslije žetve soje tretirane sa Harmony 75 WG, nema ograničenja plodoreda i bilo koja kultura može se sijati. U slučaju da se iz bilo kog razloga lucerka ili soja tretirana preparatom Harmony 75 WG mora preorati, odmah se mogu sijati samo kukuruz, soja i žitarice. Bilo koja druga kultura se može sijati 45 dana nakon primjene Harmony 75 WG.

Utrošak vode: 200 – 300 l/ha

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom

Karenca: za soju obezbijeđena vremenom primjene, za lucerku 15 dana

Pakovanje: 2 x 8 g (vodotopive vrećice)

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Spektar djelovanja
Harmony® 75 WG dobro suzbija sljedeće jednogodišnje širokolisne korove:
lipica teofrastova Abutilon theophrasti dvornik ptičji Polygonum avicularae
štir bljutavi Amaranthus blitoides ljutić njivski Ranunculus arvensis
štir obični Amaranthus retroflexus gorušica poljska Sinapis arvensis
vidovčica crvena Anagalis arvensis obična gorčika Sonchus oleraceus
prstenak poljski Anthemis arvensis čistac jednogodišnji Stachys annua
hoću-neću Capselabursa-pastoris mišjakinja Stellaria media
pepeljuga obična Chenopodium album persijska čestoslavica Veronica persica
pepeljuga srcolisna Chenopodium hybridum pepeljuga mnogocvetna Chenopodium polyspermum
konica obična Galinsoga parviflora lubeničarka njivska Hibiscustrionum
mrtva kopriva crvena Lamium purpureum kamilica prava Matricaria chamomilla
bulka Papaver rhoeas    
Harmony® 75 WG zadovoljavajuće suzbija sljedeće jednogodišnje širokolisne korove:
samonikli suncokret Helianthus annuus dvornik veliki Polygonum lapathifolium
dvornik obični Polygonum persicaria kiseljak Rumex Spp. 
maslačak Taraxacum officinale    
Harmony® 75 WG - slika 2Harmony® 75 WG - slika 3