SALANA F1

Jaka, kompaktna biljka.
Srednje kratkih internodija.
Plodovi sa 3-4 komore.

BOBITA F1

Izrazito krupni plodovi
sa izuzetno debelim mesom.
Dobro podnosi nedostatak kalcija.

BAGOLY F1

Vrsta izduženih plodova.
izrazito debelog mesa
sa 3-4 komore.

CSANGO F1

Plodovi su težine 120-140gr.
Izvrsnog ukusa,
visokog postotka
suhe tvari u plodu.

Sredstva za zaštitu bilja

Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pod štetnošću se podrazumeva ekonomska šteta ljudskoj poljoprivredi i industriji - smanjenje prinosa ili količine i kvaliteta dobijene hrane. Štetnost nije biološka, niti ekološka osobina organizama. Svako korištenje pesticida sa sobom nosi negativne posledice na ekosistem u kome se primjenjuje i okolne ekosisteme.

Gnojiva

Đubrivo je smjesa tvari koja se koristi u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki. Obično se primjenjuje na poljoprivrednim zemljištima. Savremeni uređaj za nanošenje đubriva Đubriva se grubo mogu podijeliti na organska i anorganska (mineralna), gdje je osnovna razlika izvor iz kojeg je đubrivo nastalo, a ne nužno sastav nutrijenata. Organska đubriva i neka anorganska đubriva dobivena iz ruda, su se koristila vijekovima, dok su hemijski sintetizirana anorganska đubriva počela da se razvijaju tokom industrijske revolucije. Poboljšano razumijevanje djelovanja i početak upotrebe đubriva su bili važni koraci u pred-industrijskoj i zelenoj revoluciji 20. vijeka.

Sjemena

Sjeme je nosilac života. Predstavlja mladu biljku u latentnom stanju, a obavijeno je sjemenom ljuskom i opskrbljeno rezervnim tvarima. Sjemenom nazivamo sve ono što se sjetvom povjerava tlu ili se u tu svrhu stavlja u promet. Ponekad se sjemenom nazivaju i plodovi (bukvica, kesten, orah).

Najčešće gledani proizvodi

Naši klijenti i partneri