Fungicidi su biocidne hemijske supstance ili biološki organizmi koji se koriste u uništavanju ilil suzbijanju gljivica ili gljivičnih spora. Gljivice mogu uzrokovati velike štete u poljoprivredi, rezultirajući drastičnim gubicima u prinosu, kvalitetu a tako i profitu. Fungicidi se koriste u poljoprivredi ali i za uništavanje gljivičnih oboljenja kod životinja.

Hemikalije korištene za kontrolu oomicita (eukariotični organizmi slični gljivama) se takođe smatraju fungicidima. Po načinu djelovanja, fungicidi mogu biti: kontaktni, translaminarni i sistemični. Kontaktni fungicidi djeluju po površini biljke i jedino štite biljku na naprskanoj površini. Translaminarni dopiru od prskanog lišća do neprskanih nižih dijelova. Dok se sistemični fungicidi šire kroz stabljiku biljke, neki su lokalni a neki se kreću uz biljku.
Filter
Azbany 250 SC
Zapremina: 100 ml
Preventivni, eradikativan fungicid sa translaminarnim i sistemičnim djelovanjemAktivna materija: azoksistrobin 250 g/lFormulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)Primjena:AZBANY 250 SC je lokalsistemični fungicid sa preventivnim djelovanjem koji se primjenjuje u velikombroju kultura u cilju suzbijanja bolesti tipa plamenjače, pepelnice, crne pjegavosti, kestenjaste pjegavosti.U svim usjevima i zasadima primjenjuje se isključivo preventivno a najkasnije po pojavi prvih simptomabolesti.Registrovan je u sledećim kulturama:-Šećerna repa: u usjevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista šećerne repe(Cercospora beticola) u dozi od 0,8 – 1,0 l/ha-Malina: u zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara– bijelih mladara (Didymella applanata) u dozi od 0,75 l/ha. Sušenje lastara maline (Didymella applanata)Primjena u svijetu:-Krompir i paradajz: u usjevu krompira i paradajza za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) icrne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi 0,75 l/ha-Vinova loza: u zasadu vinove loze za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinulanecator) u dozi od 0,75 l/ha.-Krastavac, lubenica, dinja: za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), sušenja lastara(Didymella) u dozi 0,75 – 1,0 l/ha.-Luk: u usjevu luka za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor) u dozi od 1,0 l/ha-Praziluk: u usjevu praziluka za suzbijanje plamenjače (Phytophtora porri) i pjegavosti lišća (Alternariaporri) u dozi 1,0 l/ha.-Jagoda: za suzbijanje pepelnice (Sphaerotheca macularis) u dozi od 0,8 – 1,0 l/ha.-Mrkva: za suzbijanje pjegavosti lista mrkve (Alternaria dauci) u dozi od 1,0 l/ha.-Ukrasno bilje: za suzbijanje rđe i pepelnice u dozi od 1,0 l/ha.Utrošak vode: vinova loza, malina 600-1000 l/ha; krompir, paradajz, krastavac, paprika 200-400 l/ha;Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini:AZBANY 250 SC u toku jedne godine se smije primijeniti najviše dva puta.Karenca:Paradajz, krastavac, lubenica, dinja – 3 dana, malina – 10 dana, krompir – 14 dana, vinova loza – 21 dan.Pakovanje: 100 ml, 500 ml.
Champ® DP
Masa: 100 g
Kontaktni, preventivni fungicid i baktericidAktivna materija: bakar hidroksid 655 ± 25 g/kgFormulacija: Vododisperzibilne granule (WG)Primjena:CHAMP DP je kontaktni, nesistemični fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača ipjegavosti u usjevima:-Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 2 kg/ha.-Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crnepjegavosti krompira (Alternaria solani) u dozi 2 kg/ha.-Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) u dozi 2kg/ha.-Paprika: u usjevu paprike u cilju suzbijanja bakterioza (Xanthomonas euvesicatoria) u dozi 2 kg/ha, primjenomtokom vegetacije, preventivno prije sticanja uslova za zaražavanje a najkasnije po pojavi prvih simptoma i prijesticanja uslova za širenje oboljenja.Prednosti aktivne materije bakar-hidroksid u odnosu na druge bakarne soli:- Bakar-hidroksid ima bolju efikasnost u odnosu na druge bakarne soli-Bakar-hidroksid se može koristiti u manjoj količini primjene u odnosu na druga bakarna jedinjenja- Bezbjedniji je za biljke i čovjekovu sredinu zbog manje doze bakra-Bakar-hidroksid ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakar-oksihloridaMiješanje: CHAMP DP se ne smije miješati sa sredstvima za zaštitu bilja ekstremno bazne reakcije,insekticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos, dimetoat),kalcijum polisulfidom i uljanim formulacijama.Utrošak vode: vinova loza 600-1000 l/ha; krompir, paradajz, paprika 300-400 l/haMaksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini:CHAMP DP se može primijeniti 4 puta na istoj površini u toku jedne godine.Karenca: Vinova loza – 28 dana; Krompir, paradajz, paprika – 7 danaPakovanje: 0,1 i 1 kg
Cymbal 450 WG
Masa: 1 kg
Fungicid sa izrazitim kurativnim djelovanjem protiv plamenjačena krompiru.Aktivna materija: cimoksanil ........ 450 g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)PRIMJENA I DOZACYMBAL se može upotrijebiti tokom cijele sezone u programu suzbijanja plamenjače. Doza je 250gr/ha. CYMBAL je jedan od rijetkihfungicida s kurativnim djelovanjem na plamenjaču. Za razliku od većine drugih kurativnih sredstava postoji vrlo mala mogućnost zapojavu otpornosti bolesti. U slučajevima zaraze prije prskanja, CYMBAL ima 2 dana kurativnog djelovanja. CYMBAL se uvijek kombinujesa drugim fungicidima koji su dio osnovnog programa. Time se pojačava kurativnost prskanja i povećava sigurnost u situacijama kad suinfekcije u fazi inkubacije (prisutne su ali ne vide se). U takvim slučajevima često se bez potrebe kombinuju skupi preparati. CYMBALdopunjuje osnovni fungicid sa dodatnim mehanizmom djelovanja i kurativnošću i nudi maksimalnu zaštitu za vrlo povoljan i opravdantrošak.POTATO PROCYMBAL je idealan partner uz vrhunski fungicid protiv plamenjače: Ranman Top. Ovaj preparat veoma je efikasan u preventivnomsuzbijanju plamenjače krompira u svim vremenskim uslovima. U kombinaciji sa CYMBAL-om predstavlja potpuno rješenje i usituacijama kada je potrebno kurativno djelovanje. Preporuke kombinacija za maksimalnu sigurnost i ekonomičnost:- CYMBAL FLOW 0,5 l/ha + SHIRLAN 0,3 l/ha- CYMBAL FLOW 0,5 l/ha + RANMAN TOP 0,4l/haPAKOVANJE: 5gr, 25gr, 250gr, 1kgCYMBAL je dio Belchimovog programa zaštite
Kusabi
Zapremina: 1 l
Fungicid namijenjen suzbijanje pepelnice na vinovoj loziAktivna materija: piriofenon ..... 300 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Zbog efekta isparavanja KUSABI štiti i nepoprskane dijelove lišća koji su u blizinitretiranih dijelova lišća.PRIMJENA I DOZARegistrovana doza je do 0,3 l/ha, dok prema fazama razvoja preporučujemo sledeće doze:-0,2 l/ha do početka cvjetanja (do BBCH 59)-0,25-0,3 l/ha u vrijeme cvjetanja (BBCH 60 do 70)-0,3 l/ha poslije cvjetanja do početka dozrijevanja grozda (BBCH 71 do 81).PREPORUKE• KUSABI zbog efekta isparavanja pokazuje odlične rezultate i u fazi zatvaranja grozda.• Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim fungicidom za pepelnicu preporučuje se dodati2 kg sumpora.• KUSABI je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u vegetacijskoj sezoni.Zbog specifičnih svojstava fungicida Kusabi (kurativnost i efekat isparavanja) preporuka je upotrebau ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti do kraja cvjetanja. Time se olakšava zaštitaod pepelnice u kasnijem dijelu sezone. Upotreba nakon cvjetanja, pored zaštite od pepelnice, bitnoutiče na smanjenje zaraza sivom truleži (tada su odlični partneri i preparati koji sadrže folpet).NAČIN DJELOVANJAJapanska inovativna tehnologija za potpunu zaštitu protiv pepelnice vinove loze:• Efekat isparavanja• Translaminarno djelovanje• Preventivno djelovanje na pepelnicu• Kurativno djelovanje na pepelnicu• U ogledima u Evropi KUSABI je uvijek među najboljim preparatima – vrlo pouzdan i efikasan• Efikasno djelovanje na sivu trulež.KURATIVNO DJELOVANJEPepelnica vinove loze ima dug inkubacijski period kad zaraza već postoji, a simptomi nisu vidljivi.Povodom toga, vrlo je bitno započeti program prskanja protiv pepelnice dok još nema simptoma, a i tada je vrlo dobroda preparat posjeduje određenu kurativnost.EFEKAT ISPARAVANJAEfekat isparavanja omogućuje dobru zaštitu i u situacijama kadaplikacija nije idealno izvedena.PAKOVANJE: 5ml, 30ml, 100ml, 1LKUSABI je dio Belchimovih programa zaštite
Mildicut 25 SC
Zapremina: 10 l
Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove lozeAktivna materija: ciazofamid .......... 25 g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAPrimjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stone i vinske sorte), ukoncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze ikoristi se zavisno od intenziteta zaraze i razvojnog stadijuma vinove loze, a najbolji učinak postiže se akose primijeni u sledećim fazama razvoja vinove loze:-mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha-nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha-zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha.Preventivna upotrebaMILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantuje potpunu zaštitu protivplamenjače.Interval između prskanjaPuna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantuje 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskimuslovima i razvojnim fazama vinove loze.Vrijeme upotrebeMILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvjetanja pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79).Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvjetanja (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost odplamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Odvelikog je značaja kod stonih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21dan.PREPORUKESredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14dana. Kod prskanja punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje udozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze,moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo shodno obimu zatvorenih mlaznica. MILDICUT je vodećipreparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše idobro djeluje „eradikativno“.NAČIN DJELOVANJAJedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:• Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih materija ciazofamida i di-Na fosfonata štite noviporast u fazama najintenzivnijeg rasta• Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje• “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena• Neosporna efikasnost i u kišnim uslovima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod jakoobilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana poslijeprskanja• Translaminarno premiještanje• Odlična zaštita boba i grozdova• Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktično ne može doći do pojave otpornosti bolesti• Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.Uvijek pouzdana efikasnostDvije aktivne materije sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdanosuzbijanje plamenjače vinove loze.PAKOVANJE: 1 L, 10 LMILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite
Moltovin
Zapremina: 1 l
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem. Aktivna materija: cimoksanil 35 g/l + bakar sulfat trobazni 345 g/l Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Opšte osobine: MOLTOVIN je preparat nastao kombinacijom dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama. -Cimoksanil: Sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke (za manje od sat vremena) i ne može nakon toga biti spran kišom. U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali sprečava i njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo. -Bakar sulfat: Odličan preventivni fungicid. Svojim prisustvom u preparatu obezbjeđuje potpunu sigurnost u kontroli bolesti. Crna pjegavost (Alternaria solani) na listuPrimjena: -Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 3 l/ha -Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. -Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. Preporuke vezane za primjenu: -Zaštita vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventivna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti tretiranje kako bi se zaraza suzbila. -Moltovin primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana. -Moltovin se ne smije koristiti u fazi cvjetanja vinove loze, tako da bi njegova primjena trebalo da uslijedi počevši od kraja cvjetanja pa sve do 28 dana pred berbu. -Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače). -Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usled suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka. Miješanje: Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije. Utrošak vode: vinova loza 800-1000 l/ha; krompir i paradajz 200-400 l/ha Maksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini: Vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta Karenca: Krompir – 10 dana; vinova loza – 20 dana Pakovanje: 1 L
Ranman Top
Zapremina: 1 l
Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukras-nom bilju i duvanu.Aktivna materija: ciazofamid .........160g/lFormulacija: koncentrovana suspenzija (SC)PRIMJENA I DOZAZa sve registrovane kulture (krompir, paradajz, krastavac, dinja, duvan, ukrasno bilje)primjenjuje se u količini do 0,5l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni jenajviše 6 puta.RANMAN TOP zbog načina premiještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode, već i sa količinama manjim od 200l/hamože se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400l/ha nisu potrebne.Primjenjuje se preventivnoPREPORUKERANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krompira gdje se preporučuje:• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskatinajsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:- RANMAN TOP 0,4l/ha + CYMBAL 0,25kg/ha• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost• Zaštita krtola-Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvjetanja krompira do kraja sezone, to jebolja zaštita krtola krompira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.Zadnje prskanje od ova dva se kombinuje sa desikacijom.S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe.PREDNOSTIRANMAN TOP sadrži aktivnu materiju ciazofamid, jedinstvenu po načinudjelovanja a formulacija preparata sadrži pomoćna sredstva koja mudaju izvanredne karakteristike:-Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uslovima: način premiještanjau biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne materije na površinu listaomogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungi-cida.-Otporan na ispiranje kišom -RANMAN TOP je već 15 minuta nakonprskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100mm/m2 nemogu ga isprati.-Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) nalisnoj površini čime upotpunosti štiti biljku.-Zaštita novog porasta -RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvarujeizvanrednu zaštitu novog porasta.Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premiještanje u i na biljci što u vrijemenajintenzivnije vegetacije garantuje najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja nezavisnih instituta uEU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u poređenju sa sistemicima.-Najbolja zaštita krtola krompira -nezavisna ispitivanja u EU preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitukrtola krompira od plamenjače. Takva efikasnost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprečavanju razvoja zoospo-ra plamenjače krompira.-RANMAN TOP je efikasan na plamenjaču krompira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, štonije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje efikasnost tokom cijele vegetacije-RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolestipraktično nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskojje maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Evropi jedan od najprodavanijihpreparata za zaštitu krompira protiv plamenjače.KARENCA: 7 dana za krompir,3 dana za paradajz, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju.Pakovanje: 10ml, 50ml, 250ml, 1LRANMAN TOP je dio Belchimovih programa zaštite
Rival 607 SL
Zapremina: 500 ml
Sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika polijeganja rasada i plamenjače Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid.........722 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: Rival 607 SL se primjenjuje kao fungicid za suzbijanje prouzrokovača: Polijeganja rasada (Phythium spp.), plamenjače paprike, plamenjače krastavca, plamenjače gerbera,... -U usjevima paprike, paradajza – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 litara vode), tretiranjem poslije sjetve a prije nicanja usjeva ili neposredno poslije nicanja usjeva. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora spp.) u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 litara vode) zalivanjem rasada 3 dana prije rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u intervalima 7-10 dana. -U usjevu krastavca – za subijanje prouzrokovačaplamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,2% (20 ml u 10 litara vode) preventivnim tretiranjem ili pri pojavi prvih simptoma. -U usjevu lala – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja u koncentraciji 0,3% (30 ml u 10 litara vode) potapanjem očišćenih lukovica u rastvor (lukovice potopljene u rastvoru držati 15-20 minuta) prije sadnje. -U zasadu petunija – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentaciji 0,25-0,37% (25-37 ml u 10 litara vode) tretiranjem posije sjetve a prije nicanja. Utrošak vode: Kod folijarnog tretiranja (orošavanje ili fino prskanje) 200-400 l/ ha . Zalivanje rasada – 10 l rastvora/m². Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4 puta Mogućnost miješanja sa drugim pesticidima: Može se miješati sa svim kontaktnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. Karenca: 14 dana za krastavce i paradajz, 35 dana za papriku Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 25 ml, 100 ml, 500 ml
Valis F
Masa: 5 kg
Najjači fungicid za antirezistentnu strategiju u vinovoj lozi.Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kglFormulacija: vododisperzibilne granule (WG)Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.BRZO PRODIRANJEValifenalat:-Sistemično djelovanje-Brzo prodiranje unutar biljke- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista-Otporan na spiranje kišom-Štiti novoformirane listove.Folpet:-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)- Teško se ispira, duže djeluje-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.PRIMJENAValis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.Karenca: vinova loza 28 dana.Pakovanje: 1kg, 5kg
Zenby
Zapremina: 500 ml
Fungicid za suzbijanje sive truleži. Aktivna materija: izofetamid ..... 400g/l                                                 Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)                             OSNOVNA SVOJSTVA ZENBY sadrži aktivnu materiju iz nove hemijske grupe (fenil-okso-etil tiofen amidi) podgrupe SDHI (inhibitori sukcinat dehidrogenaze /SDH/). Djeluje na gljive iz grupe Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilia sp.) i Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.) te na brojne druge bolesti. Efikasno suzbija sivu truležna lozi i jagodama, Botrytis i Sclerotiniu na salati i Moniliu na koštičavom voću. Ima preventivna i kurativna svojstva.ZENBY DJELUJE I NA SOJEVE SIVE TRULEŽI OTPORNE NA SDHI FUNGICIDE SDHI fungicidi u dijelu molekule bitnom za povezivanje sa enzimom SDH sive truleži sadrže krutu veznu grupu koja onemogućava povezivanje sa enzimom mutiranih sojeva i zbog toga gljiva je otporna. Za razliku od ostalih SDHI fungicida, izofetamid (i samo još fluopiram) ima fleksibilnu veznu grupu koja je dovoljno fleksibilna da se pravilno poveže sa SDH enzimom i kod mutiranih sojeva sive truleži. Stoga Zenby pokazuje efikasno i pouzdano djelovanje na sivu trulež u poređenju sa dobro poznatim SDHI fungicidima. ZENBY pokazuje kurativno djelovanje na sivu trulež i do 36 sati nakon zaraze. U cilju postizanja pouzdane efikasnosti,preporučuje se preventivna upotreba.Ima dugo preventivno djelovanje: do 4 sedmice dobro štiti bobice grožđa. ZENBY djeluje na sve razvojne faze sive truleži. VINOVA LOZA: PRIMJENA I DOZA Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (eventualno do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima) u alternaciji sa sredstvima iz grupa sa drugim mehanizmom djelovanja. ZENBY se može koristiti od cvjetanja pa sve do prije berbe zavisno od karence. Kod prskanja punog habitusa loze doza je 1,5l/ha. Kod prskanja u zonu grožđa doza je 0,8 do 1l/ha. Navedene doze za suzbijanje sive truleži u cjelini suzbijaju i pepelnicu vinove loze, tako da prilikom prskanja sa ZENBY-jem nije potrebno koristiti specijalne fungicide protiv pepelnice! JAGODE: PRIMJENA I DOZA Prskati preventivno. Može se koristiti od otvaranja prvih cvjetova (BBCH 60) pa sve do glavne berbe kada je većina bobica obojeno (BBCH 87). Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima). ZENBY u poređenju s poznatim botriticidima pokazuje izvanredno dobro djelovanje pa se njegova upotreba preporučuje već na samom početku programa suzbijanja sive truleži s ciljem efikasnog suzbijanja razvoja bolesti od početka. ZENBY ne ostavlja depozit na plodovima (mrlje, izmjena boje jagoda), kao što postoji problem sa drugim preparatima. Doza: 1,2 l/ha Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 1 dan za jagode. Pakovanje: 10ml, 100ml, 500ml ZENBY je dio Belchimovih programa zaštite