Ranman Top

Zapremina
Broj proizvoda: fu1008.1
Informacije o proizvodu "Ranman Top"
Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na povrću, cvijeću, ukras-
nom bilju i duvanu.

Aktivna materija: ciazofamid .........160g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA I DOZA
Za sve registrovane kulture (krompir, paradajz, krastavac, dinja, duvan, ukrasno bilje)
primjenjuje se u količini do 0,5l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni je
najviše 6 puta.
RANMAN TOP zbog načina premiještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode, već i sa količinama manjim od 200l/ha
može se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400l/ha nisu potrebne.
Primjenjuje se preventivno

PREPORUKE
RANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krompira gdje se preporučuje:
• Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena
• Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskati
najsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:
- RANMAN TOP 0,4l/ha + CYMBAL 0,25kg/ha
• RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost
• Zaštita krtola
-Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvjetanja krompira do kraja sezone, to je
bolja zaštita krtola krompira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.
Zadnje prskanje od ova dva se kombinuje sa desikacijom.
S lakoćom po kiši i suncu, od sadnje do berbe.

PREDNOSTI
RANMAN TOP sadrži aktivnu materiju ciazofamid, jedinstvenu po načinu
djelovanja a formulacija preparata sadrži pomoćna sredstva koja mu
daju izvanredne karakteristike:
-Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uslovima: način premiještanja
u biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne materije na površinu lista

omogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungi-
cida.

-Otporan na ispiranje kišom -RANMAN TOP je već 15 minuta nakon
prskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100mm/m2 ne
mogu ga isprati.
-Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) na
lisnoj površini čime u
potpunosti štiti biljku.
-Zaštita novog porasta -RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvaruje
izvanrednu zaštitu novog porasta.
Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premiještanje u i na biljci što u vrijeme
najintenzivnije vegetacije garantuje najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja nezavisnih instituta u
EU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u poređenju sa sistemicima.

-Najbolja zaštita krtola krompira -nezavisna ispitivanja u EU preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitu

krtola krompira od plamenjače. Takva efikasnost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprečavanju razvoja zoospo-
ra plamenjače krompira.

-RANMAN TOP je efikasan na plamenjaču krompira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, što
nije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje efikasnost tokom cijele vegetacije
-RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti ni sa jednim fungicidom, a pojava otpornosti bolesti
praktično nije moguća. RANMAN TOP se u zemljama EU koristi i do 10 puta u sezoni. U Hrvatskoj
je maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.
Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Evropi jedan od najprodavanijih
preparata za zaštitu krompira protiv plamenjače.
KARENCA: 7 dana za krompir,
3 dana za paradajz, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju.
Pakovanje: 10ml, 50ml, 250ml, 1L
RANMAN TOP je dio Belchimovih programa zaštite

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.