Insekticid je vrsta pesticida koji se koristi u borbi protiv insekata. Oni uključuju ovicide i larvicide, specijalno nazvana sredstva koja se koriste za uništavanje jaja i larvi insekata, respektivno. Insekticidi se koriste u poljoprivredi, medicini, industriji i u domaćinstvima. Smatra se da je korištenje insekticida jedan od najvažnijih činioca koji su doveli do povećanja efikasnosti poljoprivrede u 20. vijeku.

Gotovo svi insekticidi imaju potencijal da značajno promijene ekosisteme. Mnogi od njih su otrovni i za ljude dok se drugi koncentriraju u lancu ishrane, tako da je neophodno se pridržavati uputstva za upotrebu te savjeta stručnjaka.
Filter
Acramite 480 SC
Zapremina: 1 l
Novo efikasno rješenje za suzbijanje grinja rezistentnih na postojeće akaricide. Aktivna materija: bifenazat ...... 480g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Acramite 480 SC je selektivni kontaktni akaricid za suzbijanje štetnih grinja na brojnim biljnim vrstama gajenim na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Efikasno suzbija sve stadijume grinja (jaja, larve, nimfe, imago). Bifenazat je aktivna materija iz grupe karbamata. Djeluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Odlikuje se brzim djelovanjem na juvenilne i adultne stadijume grinja. Ima dugotrajno rezidualno djelovanje a visoku efikasnost zadržava nezavisno od temperarure i vlažnosti. Acramite 480 SC ima kontaktno djelovanje tako da je za efikasno djelovanje potrebno obezbijediti dobro pokrivanje biljne površine (i lica i naličja lista). PRIMJENA Acramite 480 SC je akaricid koji ima upotrebu u jagodama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paradajzu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paprici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavcima (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), dinjama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), lubenicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), citrusima, jabukama i kruškama. -U paradajzu, patlidžanu, paprici, krastavcima, tikvicama, dinjama, lubenicama za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) i jagodama za suzbijanje Tetranychus cinnabarinus, u koncentraciji 0,02 – 0,025%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u povrću 375ml/ha; u jagodama 300ml/ha. Utrošak vode: u povrću 1000-1500l/ha, u jagodama 1000-1200l/ ha. -U jabukama, kruškama za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u koncentraciji 0,75-0,1%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u jabukama i kruškama 1l/ha Utrošak vode: 1000l/ha. -U citrusima (narandža, mandarina, klementina, limun, tandžerina, grejpfrut,..) za suzbijanje Tetranychus urticae i Panonychus citri u koncentraciji 0,06%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u citrusima 1,5l/ha. Utrošak vode: 2000-2500l/ha. Acramite 480 SC primijeniti kada se uoče prve grinje. Utrošak vode zavisi od veličine habitusa gajene biljke, izbjegavati mali utrošak vode. Aplikacijom dobro prekriti sve nadzemne dijelove biljke. Maksimalan broj tretiranja u jednoj sezoni: 2 puta u toku jedne sezone Karenca: jagoda, paradajz, patlidžan, paprika, krastavac, tikvica, dinja, lubenica – 1 dan; jabuka, kruška, citrusi – 14 dana. Pakovanje: 5ml, 25ml, 250ml, 1L
Armada
Zapremina: 1 l
Kontaktni akaricid za suzbijanje grinja na povrću Aktivna materija: abamektin.....................18 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Osobine i način djelovanja: -Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta -Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću -Ispoljava translaminarno kretanje u biljci -U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije uzrokujući paralizu Primjena: Preparat Armada koristi se: -Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,5 – 1 % (5-10 ml u 10 l vode) -Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usjevu krastavca, u količini 0,5 – 1 l/ha Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Preparat ima znatno širi spektar djelovanja: koristi se i za suzbijanje kruškine buve (Psylla piri), tripsa u povrću, grinja na mnogim kulturama -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje  (ne djeluje parama). -Maksimalno djelovanje preparat postiže 3-4 dana nakon primjene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usjev jer prestaju sa ishranom i bivaju paralizovani. -Ispoljava dobro djelovanje i na nižim temperaturama -Ispoljava dugotrajno djelovanje Karenca: 14 dana jabuka Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Kaiso WG
Masa: 5 g
Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjemAktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/kgFormulacija: Vododisperzibilne granule (WG)Primjena:KAISO WG je nesistemični insekticid iz grupe piretroida sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Mehanizam djelovanja se zasniva na remećenju protoka Na+ jona kroz nervne membrane.KAISO WG se koristi u:-Jabuka: za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0,015% uz utrošak vode od 600-1000 l/ha, tretiranjem na početku formiranja kolonija lisnih vaši.-Pšenica: za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u dozi 150 -200 gr/ha, tretiranjem na osnovu procjene ekonomskog praga štetnosti a u vrijeme prisustva mlađih larvenih uzrasta.Karenca: 35 dana strna žita, 14 dana jabukaMaksimalan broj tretmana u toku jedne godine:Jedan put u zasadima jabuke.Dva puta u usjevu pšenice.Miješanje: Može se miješati sa preparatima koji su neutralne reakcije. Ne miješa se sa alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, metribuzinom i preparatima koji sadrže alkohole i glikole.Pakovanje: 5 gr
Ovitex®
Zapremina: 1 l
Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Aktivna materija: parafinsko ulje ..... 817g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) PRIMJENA PO KULTURAMA Citrusi - žuta narandžina štitasta vaš (Aonidiella aurantii). Količina primjene sredstva: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od početka rasta i razvoja ploda do kada su plodovi postigli 90% svoje završne veličine (BBCH 70-79). Optimalno vrijeme primjene je od početka juna do kraja avgusta. Kod jakog napada preporučuje se primjena tokom zime (februar, mart). Jabuka, kruška i koštićavo voće -crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1000-1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja crvenog voćnog pauka ili neposredno pred izlazak iz jaja. Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja. Preporučuje se suzbijanje obaviti kada prezimljujuće ženke kruškine buve odlože jaja ili neposredno prije izlaska larvi iz jaja. Ukrasno bilje – vaši, zimzelena štitasta vaš, lipin crveni pauk (Eotetranychus tiliarum). Količina sredstva za primjenu je 20l/ha, uz utrošak vode od 1000-1300l/ha, te vrijeme primjene BBCH 10-49. U svim kulturama prskanje je dozvoljeno jednom (1) u sezoni. Pakovanje: 1 l
Teppeki 500 WG
Masa: 2 kg
Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih vaši u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Aktivna materija: flonikamid ...... 500g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) PRIMJENA I DOZA JABUKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvjetanja, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste vaši kad je populacija vaši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utiče na efikasno sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih vaši tokom cijelog perioda cvjetanja. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih vašiju. Primjena prije cvjetanja osigurava zaštitu tokom cijelog perioda cvjetanja, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih vaši nakon cvjetanja čime je olakšana zaštita protiv vašiju tokom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvjetanja. Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, zavisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabukinu pepeljastu vaš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu vaš (Dysaphis pyri), jabukinu zelenu vaš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.KRUŠKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode) uz utrošak 200-1000l vode po hektaru. Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buvu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buve, te u isto vrijeme odlično suzbija i vaši Dysaphis spp. BRESKVA Protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih vaši u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine vaši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrijebiti ga prije cvjetanja (prvi tretman), iako vaši nisu još ni prisutne.ŠLJIVA Suzbija šljivinu zelenu vaš (Hyalopterus pruni) i šljivinu vaš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana. PARADAJZ (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Suzbija zelenu breskvinu vaš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu vaš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10-0,12kg/ha zavisno od jačine infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. Teppeki se u dozi 200g/ha preko zemljišta upotrebljava nakon rasađivanja (od kada se biljke ukorijene, do najkasnije 2 do 3 sedmice nakon rasađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 sedmice. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uslovom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste vaši sa drugim mehanizmom djelovanja (kao što je CLOSER 120 SC). KROMPIR Uspješno suzbija lisne vaši u količini 0,16kg/ha uz utrošak 200-500l vode/ha. Može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21 dan. Za suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku od 7 dana.KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Protiv pamukove lisne vaši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenomprostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10kg/ha. Primijeniti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. PREDNOST -Vrlo niska toksičnost -Nema rizika od zagađenja podzemnih voda -Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele -Nema negativnog učinka na predatorske organizme -Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom -Odlično se uklapa u programe integralne zaštite -Suzbija izuzetno širok spektar lisnih vaši -Visoka efikasnost u svim vremenskim uslovima-Dugoročno održiv-Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata. ODLIČNA EFIKASNOST + DUGO DJELOVANJE = VISOKI I KVALITETNI PRINOSI TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih vaši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih vaši. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integralne zaštite. NAČIN DJELOVANJA FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne vaši, a i smanjenje efikasnosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid djeluje kontaktno i digestivno. Lisne vaši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premiješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena. Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog uticaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uslovima. Teppeki štiti kulture od lisnih vaši najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uslovima. Usled većih populacija lisnih vaši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana. KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14 dana za krompir; 3 dana za paradajz, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Pakovanje: 1.5 g, 14 g, 140 g, 2 kgKULTURAINSEKTPARADAJZMacrosiphum euphorbiaeJABUKARhopalosiphum maidisBRESKVA I KROMPIRAphis pomi, Dysaphis plantagineaŠLJIVAMyzus persicaeDINJAAnuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiaeKROMPIRAphis gossypiiRUŽEAphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae
Vilotrin 10 WP
Masa: 50 g
Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni. Aktivna materija: lambda cihalotrin.....................10 % Formulacija: kvašljivi prašak (WP) Osobine i način djelovanja: - Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida -Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem Primjena: Preparat Vilotrin 10 WP koristi se: -Za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 1,5 litara vode. -Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata u količini od 12,5 g na 1,5 l vode. Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan. -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama). -Preparat ne smije dospjeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. - Potpuno očistiti tretirane površine prije primjene preparata. -Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga, manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i drugim neravnim podlogama. Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 g