Insekticid je vrsta pesticida koji se koristi u borbi protiv insekata. Oni uključuju ovicide i larvicide, specijalno nazvana sredstva koja se koriste za uništavanje jaja i larvi insekata, respektivno. Insekticidi se koriste u poljoprivredi, medicini, industriji i u domaćinstvima. Smatra se da je korištenje insekticida jedan od najvažnijih činioca koji su doveli do povećanja efikasnosti poljoprivrede u 20. vijeku. 

Gotovo svi insekticidi imaju potencijal da značajno promijene ekosisteme. Mnogi od njih su otrovni i za ljude dok se drugi koncentriraju u lancu ishrane, tako da je neophodno se pridržavati uputstva za upotrebu te savjeta stručnjaka.
Filter
Acramite 480 SC
Zapremina: 1 l
Novo efikasno rješenje za suzbijanje grinja rezistentnih na postojeće akaricide. Aktivna materija: bifenazat ...... 480g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Acramite 480 SC je selektivni kontaktni akaricid za suzbijanje štetnih grinja na brojnim biljnim vrstama gajenim na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Efikasno suzbija sve stadijume grinja (jaja, larve, nimfe, imago). Bifenazat je aktivna materija iz grupe karbamata. Djeluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Odlikuje se brzim djelovanjem na juvenilne i adultne stadijume grinja. Ima dugotrajno rezidualno djelovanje a visoku efikasnost zadržava nezavisno od temperarure i vlažnosti. Acramite 480 SC ima kontaktno djelovanje tako da je za efikasno djelovanje potrebno obezbijediti dobro pokrivanje biljne površine (i lica i naličja lista). PRIMJENA Acramite 480 SC je akaricid koji ima upotrebu u jagodama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paradajzu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paprici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavcima (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), dinjama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), lubenicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), citrusima, jabukama i kruškama. -U paradajzu, patlidžanu, paprici, krastavcima, tikvicama, dinjama, lubenicama za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) i jagodama za suzbijanje Tetranychus cinnabarinus, u koncentraciji 0,02 – 0,025%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u povrću 375ml/ha; u jagodama 300ml/ha. Utrošak vode: u povrću 1000-1500l/ha, u jagodama 1000-1200l/ ha. -U jabukama, kruškama za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u koncentraciji 0,75-0,1%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u jabukama i kruškama 1l/ha Utrošak vode: 1000l/ha. -U citrusima (narandža, mandarina, klementina, limun, tandžerina, grejpfrut,..) za suzbijanje Tetranychus urticae i Panonychus citri u koncentraciji 0,06%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u citrusima 1,5l/ha. Utrošak vode: 2000-2500l/ha. Acramite 480 SC primijeniti kada se uoče prve grinje. Utrošak vode zavisi od veličine habitusa gajene biljke, izbjegavati mali utrošak vode. Aplikacijom dobro prekriti sve nadzemne dijelove biljke. Maksimalan broj tretiranja u jednoj sezoni: 2 puta u toku jedne sezone Karenca: jagoda, paradajz, patlidžan, paprika, krastavac, tikvica, dinja, lubenica – 1 dan; jabuka, kruška, citrusi – 14 dana. Pakovanje: 5ml, 25ml, 250ml, 1L
Armada
Zapremina: 1 l
Kontaktni akaricid za suzbijanje grinja na povrću Aktivna materija: abamektin.....................18 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Osobine i način djelovanja: -Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta -Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću -Ispoljava translaminarno kretanje u biljci -U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije uzrokujući paralizu Primjena: Preparat Armada koristi se: -Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,5 – 1 % (5-10 ml u 10 l vode) -Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usjevu krastavca, u količini 0,5 – 1 l/ha Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Preparat ima znatno širi spektar djelovanja: koristi se i za suzbijanje kruškine buve (Psylla piri), tripsa u povrću, grinja na mnogim kulturama -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje  (ne djeluje parama). -Maksimalno djelovanje preparat postiže 3-4 dana nakon primjene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usjev jer prestaju sa ishranom i bivaju paralizovani. -Ispoljava dobro djelovanje i na nižim temperaturama -Ispoljava dugotrajno djelovanje Karenca: 14 dana jabuka Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l
Closer 120 SC
Nova insekticidna aktivna materija i potpuno nova hemijska grupaAktivna materija: Sulfoksaflor.......... 120 g/l Hemijska grupa: Sulfoksimini Način djelovanja: Closer 120 SC je potpuno nova insekticidna molekula razvijena od strane kompanije Dow AgroSciences razvrstana u novu podgrupu insekticida 4C, sulfoksimini. Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem sa izuzetno izraženim knockdown efektom i dugim rezidualnim djelovanjem. Namijenjen prvenstveno za suzbijanje lisnih vaši, bijele leptiraste vaši, stjenica, lisnih minera. • Closer 120 SC nastao kao potreba za suzbijanje insekata rezistentnih na neonikotinoide • Izuzetna efikasnost u suzbijanju insekata rezistentnih na neonikotinoide, piretroide, karbamate, organofosfate • Sistemično djelovanje, kroz sprovodne sudove kreće se u nove listove biljke • Translaminarno djelovanje, štiti čitav list a ne samo tretiranu stranu (efikasno suzbija insekte skrivene na naličju i pazuhu lista) • Izuzetna knockdown efikasnost • Dugo rezidualno djelovanje, nakon tretmana biljka zaštićena od insekata 7 – 14 dana • Dobar partner drugim insekticidima u antirezistentnoj politici • Prijatelj životne sredine, kada se depozit preparata osuši mali je rizik za pčele (oko 3 časa nakon tretmana) i korisne insekte • Kratka karenca Primjena: -Paradajz, paprika, patlidžan -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 dana. Može se primjenjivati tokom cijele sezone tj. u fenofazama BBCH 20-87, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 5001500 l/ha. -Krastavac, dinja, lubenica, tikvice -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od sedam dana. Može se primjenjivati tokom cijele sezone tj. u fenofazama BBCH 20-87, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 5001500 l/ha. -Lisnato povrće – salata, endivija, radič, špinat -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha. U lisnatom povrću se primjenjuje u fenofazama BBCH 20-49, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. -Kupusnjače – brokoli, kupus, karfiol – za suzbijanje Brevicoryne brassicae -kupusne lisne vaši, u dozi od 200 ml/ha. U kupusnjačama se primjenjuje u fenofazam BBCH 20-49, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. -Krompir -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Aulacorthum solani – lisna vaš krompira, Aphis nasturtii u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. U krompiru se primjenjuje u fenofazama BBCH 20-95, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-600 l/ha. -Mahunarke – pasulj, boranija, grašak -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae – zelene breskvine vaši i Aphis fabae – bobove vaši, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Primjenjuje se u fenofazama BBCH 40-85, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 150-1000 l/ha. -Jabučasto voće – jabuka, kruška -za suzbijanje Aphis pomi – zelena vaš jabuke, Dysaphis plantaginea – pepeljasta (brašnasta vaš) jabuke, Aphis spiraecola, Eriosoma lanigerum – krvava vaš jabuke, te štitastih vaši Pseudaulacaspis pentagona – štitasta vaš duda, Quadraspidiotus perniciosus – kalifornijska štitasta vaš. Za suzbijanje ovih insekata Closer 120 SC koristi se u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Ne primjenjivati Closer 120 SC tokom cvjetanja voćaka. Vrijeme primjene – u jabuci i krušci se koristi prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59 tj. u početku bubrenja pupoljaka a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85 tj., od kraja cvjetanja kada su sve latice opale pa sve do sazrijevanja plodova, poštujući karencu. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. -Koštičavo voće – breskva, nektarina, šljiva, trešnja, višnja -za suzbijanje Myzus persicae – zelena breskvina vaš, Hyalopterus pruni – zelena vaš šljive, Myzus cerasi – crna vaš trešnje, Bradycaudus helichrysi – šljivina vaš uvijalica, Aphis spiraecola, Brachycaudus persicae – crna vaš breskve, štitastih vaši Pseudaulacaspis pentagona – štitasta vaš duda, Quadraspidiotus perniciosus – kalifornijska štitasta vaš u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u koštičavom voću Closer 120 SC se koristi prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (fenofaza BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85 od kraja cvjetanja kada su sve latice opale (BBCH 69) pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. -Citrusi – limun, narandža, mandarina, grejpfrut -za suzbijanje Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis citricidus, štitastih vaši Aonidiella aurantii – žuta štitasta vaš narandže, Planococcus citri u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u citrusima se koristi u fenofazama BBCH 30-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-2500 l/ha. -Ukrasne biljke -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae – zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u ukrasnom bilju se koristi u fenofazama BBCH 12-59. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-2000 l/ha. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne sezone: 1-2 puta. Karenca: paradajz, paprika, patlidžan, krastavac, dinja, lubenica, tikvice, ukrasne biljke – 1 dan; salata, endivija, radič, špinat, brokoli, kupus, karfiol, krompir, jabuka, kruška, breskva, nektarina, šljiva, višnja -7 dana; pasulj, boranija, grašak – 14 dana. 2014 Closer je dobitnik prestižne nagrade za najbolji novi proizvod u zaštiti bilja www.isoclast.eu
Delegate™ 250 WG
Masa: 250 g
Delegate 250 WG je insekticid nove generacije, iz hemijske grupe spinozina, koji sadrzi 250 g/kg aktivne materije spinetoramNova aktivna materija – spinetoramAktivna materija: spinetoram 250g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule – WGSpinozini predstavljaju jedinstvenu grupu insekticida kompanije Dow AgroSciences, čiju osnovu čine preko 1500 razlicitih spinozina nastalih fermentacijom zemiljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa.Hemijskom modifikacijom dva spinozina (forme J i forme L) stvoren je spinetoram, druga aktivna materija iz grupe spinozina.Sintetička modifikacija spinetoramu omogućuje jače insekticidno djelovanje i dužu rezidualnost,što proizvodima na bazi spinetorama obezbjeđuju efikasniju i dugotrajniju kontrolu velikog broja štetnih insekata koji pripadaju redovima Lepidoptera, Thysanoptera, Diptera i nekih Coleoptera u velikom broju različitih kultura.Način djelovanja Delegate TM 250 WG kroz dvojno delovanje – kontaktno i digestivno deluje na sve razvojne faze štetočina, a posebno se ističe izuzetno brza larvicidna aktivnost.Produženo djelovanjeModifikacijom spinetorama povećana je aktivnost i fotostabilnost aktivne materije. Ovim poboljšanjem Delegate TM 250 WG ispoljava veću efikasnost pri nižim dozama pripreme uz produženu rezidualnu aktivnost – duže delovanje.Koristi se za suzbijanje štetnih insekata u sledećim kulturama*:KulturaŠtetočina(domaći naziv)Štetočina(latinski naziv)Dozakg/haKarenca(dan)JabukaJabukin smotavacCydia pomonella0,3 - 0,47KruškaKruškina buvaCacopsylla pyri0,3 - 0,47RezistentnostPo mehanizmu delovanja modulator acetil holin receptora, Delegate TM 250 WG je svrstan u IRAC grupu 5 I odlčno se uklapa u program antirezistentne strategije. Nije zabeležea ukrštena rezistentnost sa drugim insekticidima iz grupe spinozina.Integralna zaštita i bezbednost za korisne insekte Delegate TM 250 WG se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim osobinama. Zbog izrazito malog ili zenemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primjenjuje u programima integralne zaštite.Delegate TM 250 WG odlikuju:Visoka efikasnost suzbijanja jabukinog smotavca I kruškine buve Izrazito brzo početno ali I dugotrajno djelovanjeMale doze primene uz minimalan uticaj na životnu sredinu Jedinstven mehanizam delovanja bez pojave ukrštene rezistntnosti Povoljan ekotoksikološki profil sa minimalnim uticajem na korisne organizme Idealno rešenje za Integralnu zaštitu biljaKratka karenca Upotreba inesekticida Delegate TM 250 WG proizvođačima jabuke I kruške osigurava:IsplativostSigurnost Održivost
Kaiso WG
Masa: 5 g
Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjemAktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/kgFormulacija: Vododisperzibilne granule (WG)Primjena:KAISO WG je nesistemični insekticid iz grupe piretroida sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Mehanizam djelovanja se zasniva na remećenju protoka Na+ jona kroz nervne membrane.KAISO WG se koristi u:-Jabuka: za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0,015% uz utrošak vode od 600-1000 l/ha, tretiranjem na početku formiranja kolonija lisnih vaši.-Pšenica: za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u dozi 150 -200 gr/ha, tretiranjem na osnovu procjene ekonomskog praga štetnosti a u vrijeme prisustva mlađih larvenih uzrasta.Karenca: 35 dana strna žita, 14 dana jabukaMaksimalan broj tretmana u toku jedne godine:Jedan put u zasadima jabuke.Dva puta u usjevu pšenice.Miješanje: Može se miješati sa preparatima koji su neutralne reakcije. Ne miješa se sa alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, metribuzinom i preparatima koji sadrže alkohole i glikole.Pakovanje: 5 gr
Laser™ 240 SC
Zapremina: 100 ml
Rješenje iz prirode za borbu protiv štetnih insekataAktivna materija: spinosad........................240 gr/litFormulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)NAČIN DJELOVANJA:Laser je savremeni insekticid koji se koristi za borbu protiv štetočina iz reda leptira, dvokrilaca, opnokrilaca, tripsa i nekih tvrdokrilaca u voću, povrću, vinovoj lozi. Aktivna materija spinosad je proizvod fermentacije bakterije Saccharopolyspora spinosa, čije je prirodno stanište zemljište. Spinosad je registrovan za primjenu u više od 100 različitih gajenih kultura. Laser djeluje kontaktno i digestivno.Kontaktno djeluje na sve razvojne stadijume štetnih organizama. Da bi tretman imao dobar efekat na jaja, spinosad mora da bude direktno nanesen na jaje dok je za larve i imaga dovoljno da dođu u kontakt sa tretiranom površinom. Još veću efikasnost spinosad pokazuje kada se unese u organizam štetočine, jer je digestivna aktivnost Lasera 5-10 puta veća od kontaktne.Način djelovanja:Lasera se razlikuje od svih poznatih insekticida. Zbog potpuno novognačina djelovanja ne pokazuje rezistetnost pa je Laser idealan za antirezistentne programe. Laser ima veoma povoljna ekotoksikološka svojstva, te se zbog izuzetno malog ili nikakvog uticaja na korisne organizme preporučuje za integralni način proizvodnje, kao i za organsko-biološku proizvodnju. Potvrda navedenog je odluka Evropske komisije od 06.05.2008. godine kojim je aktivna materija spinosad upisana na listu aktivnih materija dopuštenih za primjenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u EU.PRIMJENA:Kontaktno-digestivni insekticid za suzbijanje sledećih štetočina:Krompir: krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u dozi od 0,10-0,15 lit/ha (10-15 ml. na 1000m2).Vinova loza: pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,015-0,020%.Jabuka: miner okruglih mina (Cemiostoma scitella) i savijač kožice ploda (Adoxopies reticulana, Archips podana, Pandemis heparana), u koncentraciji od 0,06-0,08%.Paprika u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,03-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.Krastavac u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Paradajz u zaštićenom prostoru: i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Gerber u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.KARENCA: 21 dan za voće, vinovu lozu, žitarice i kupusnjače. U uljanoj repici je obezbijeđena vremenom primjene.Pakovanje: 50 ml., 100 ml.Napomena: smije se koristiti najviše 3 puta u istom zasadu ili na istoj površini u toku godine.
Olredy
Zapremina: 1 l
Olredy je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste vaši u usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.Aktivna materija: oksamil......................100 g/lFormulacija: koncentrovani rastvor (SL)Način djelovanja:-spada u grupu karbamata, inhibitor je holinesteraze-primjenom preko sistema kap po kap, usvaja se korijenom i translocira kroz biljku. Kreće se i nadole prema korijenu.-u zemljištu djeluje kontaktno i digestivno, nematode prestaju sa hranjenjem i kretanjem a zatim uginu. Sistemično se kreće kroz biljku i djeluje na insekte koji se hrane na listovima.-brzina razgradnje u zemljištu zavisi od temperature, ph zemljišta i aktivnosti zemljišnih mikroorganizama.Primjena:Olredy se primjenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda: slobodnoživuće nematode, galigene (Meloidogyne spp.) i cistolike (Globodera i Heterodera spp.). Takođe suzbija veliki broj insekata iz grupe vaši, tripsa, lisnih minera, grinja, bijelu leptirastu vaš.Količina i vrijeme primjene:Primjenjuje se u usjevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. Sa tretmanom početi 8-12 dana po rasađivanju u intervalima od 14 dana. Olredy se može primjenjivati tokom cijelog vegetacionog perioda paprike, međutim zavisno od inteziteta zaraze i od populacije štetočina data količina i razmak između tretmana se mogu korigovati i to:-u slučaju osrednje zaraze nematodama primijeniti 13-15 l/ha sa razmakom između tretmana od 3 nedelje.-u slučaju jake zaraze nematodama primijeniti 10-12 l/ha sa razmakom između tretmana od 2 nedelje-u slučaju da pored nematoda postoji zaraza i lisnim insektima, količina se smanjuje na 5-6 l/ha ali u razmacima od nedelju danaMaksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 5 puta pri primjeni u količini od 10 l/ha (prema evropskim normativima maksimalno 80 l Olredy se može primijeniti u toku jedne godine na istoj površini).Način primjene:Olredy se primjenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap po kap). Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Olredy i iz koga se pomoću Venturijeve cijevi pripremljeni rastvor primjenjuje kroz sistem za navodnjavanje. Sistem mora da bude ispravan, dobro održavan i kalibriran. Izbjegavati da se voda koja sadrži Olredy zadržava u vidu barica ili otiče sa tretirane površine.Primijeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbijedila distribucija preparata na cijeloj tretiranoj površini. Prvo primijeniti 60 % predviđene količine vode da se navlaži zona korijenovog sistema, zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Olredy-a sa 20 % vode. Preostalu količinu vode (20 %) primijeniti da bi se cijeli sistem dobro isprao i Olredy rasporedio u zoni korijena.Vrijeme trajanja ispuštanja Olredy-a, kao i preostalih 20 % vode mora biti najmanje onoliko koliko je potrebno vremena da voda stigne sistemom od Venturijeve cijevi do kraja zalivne trake.Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5 ) poboljšava aktivnost Olredy – a. Zbog toga se u rezervoar sa Olredy – om mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna kiselina u količini 250-500 ml/1000 l vode.Prednosti preparata Olredy:-sistemik – usvaja se korijenovim sistemom i transportuje u nadzemne dijelove biljke ksilemom-štiti čitavu biljku-brzo djeluje-pozitivno utiče na razvoj same biljke i korijenovog sistemaNačin djelovanja na nematode:-sprečava razvoj jaja i piljenje-sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korijenu biljke-sprečava prodor nematoda u korijenov sistem i ishranuTretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.Olredy je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste vaši u usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.Primjena u svijetu: Olredy se u svijetu primjenjuje kao nematocid, insekticid i akaricid u velikom broju povrtarskih (paprika, paradajz, krastavac, lubenica, dinja, krompir) i voćarskih vrsta.Karenca: 3 dana za papriku (U Mađarskoj je karenca za krastavac 3 dana, u Americi za krastavac, lubenicu i dinju 1 dan, za paradajz 3 dana, za krompir 7 dana).Radna karenca: 24 sataOtrovnost: II grupa otrovaPakovanje: 1 l
Ovitex®
Zapremina: 1 l
Insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnih insekata i grinja u voćarstvu i ukrasnom bilju. Aktivna materija: parafinsko ulje ..... 817g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) PRIMJENA PO KULTURAMA Citrusi - žuta narandžina štitasta vaš (Aonidiella aurantii). Količina primjene sredstva: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od početka rasta i razvoja ploda do kada su plodovi postigli 90% svoje završne veličine (BBCH 70-79). Optimalno vrijeme primjene je od početka juna do kraja avgusta. Kod jakog napada preporučuje se primjena tokom zime (februar, mart). Jabuka, kruška i koštićavo voće -crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1000-1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja crvenog voćnog pauka ili neposredno pred izlazak iz jaja. Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Količina primjene: 20l/ha. Utrošak vode: 1300l/ha. Vrijeme primjene: od stadijuma bubrenja pupova pa do pojave stadijuma ružičastih ili bijelih balona (latice zatvorene) cvjetnog pupa (BBCH 51-57) kada su još prisutna zimska jaja. Preporučuje se suzbijanje obaviti kada prezimljujuće ženke kruškine buve odlože jaja ili neposredno prije izlaska larvi iz jaja. Ukrasno bilje – vaši, zimzelena štitasta vaš, lipin crveni pauk (Eotetranychus tiliarum). Količina sredstva za primjenu je 20l/ha, uz utrošak vode od 1000-1300l/ha, te vrijeme primjene BBCH 10-49. U svim kulturama prskanje je dozvoljeno jednom (1) u sezoni. Pakovanje: 1 l
Teppeki 500 WG
Masa: 2 kg
Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih vaši u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu. Aktivna materija: flonikamid ...... 500g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) PRIMJENA I DOZA JABUKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvjetanja, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste vaši kad je populacija vaši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utiče na efikasno sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih vaši tokom cijelog perioda cvjetanja. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih vašiju. Primjena prije cvjetanja osigurava zaštitu tokom cijelog perioda cvjetanja, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih vaši nakon cvjetanja čime je olakšana zaštita protiv vašiju tokom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvjetanja. Primijeniti 200-1000 l vode po hektaru, zavisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabukinu pepeljastu vaš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu vaš (Dysaphis pyri), jabukinu zelenu vaš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabukine krvave vaši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.KRUŠKA Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14g/100l vode) uz utrošak 200-1000l vode po hektaru. Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buvu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buve, te u isto vrijeme odlično suzbija i vaši Dysaphis spp. BRESKVA Protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih vaši u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine vaši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrijebiti ga prije cvjetanja (prvi tretman), iako vaši nisu još ni prisutne.ŠLJIVA Suzbija šljivinu zelenu vaš (Hyalopterus pruni) i šljivinu vaš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14g/100l vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana. PARADAJZ (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Suzbija zelenu breskvinu vaš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu vaš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10-0,12kg/ha zavisno od jačine infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. Teppeki se u dozi 200g/ha preko zemljišta upotrebljava nakon rasađivanja (od kada se biljke ukorijene, do najkasnije 2 do 3 sedmice nakon rasađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 sedmice. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uslovom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste vaši sa drugim mehanizmom djelovanja (kao što je CLOSER 120 SC). KROMPIR Uspješno suzbija lisne vaši u količini 0,16kg/ha uz utrošak 200-500l vode/ha. Može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku 14 do 21 dan. Za suzbijanje lisnih vaši kao vektora virusa može se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razmaku od 7 dana.KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) Protiv pamukove lisne vaši (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebno u zaštićenomprostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili sa više štetočina) u količini od 0,10kg/ha. Primijeniti 400-1000l vode po hektaru, zavisno od fenofaze razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana. PREDNOST -Vrlo niska toksičnost -Nema rizika od zagađenja podzemnih voda -Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele -Nema negativnog učinka na predatorske organizme -Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom -Odlično se uklapa u programe integralne zaštite -Suzbija izuzetno širok spektar lisnih vaši -Visoka efikasnost u svim vremenskim uslovima-Dugoročno održiv-Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata. ODLIČNA EFIKASNOST + DUGO DJELOVANJE = VISOKI I KVALITETNI PRINOSI TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih vaši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih vaši. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integralne zaštite. NAČIN DJELOVANJA FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne vaši, a i smanjenje efikasnosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite. Flonikamid djeluje kontaktno i digestivno. Lisne vaši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premiješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena. Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog uticaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uslovima. Teppeki štiti kulture od lisnih vaši najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uslovima. Usled većih populacija lisnih vaši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana. KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 14 dana za krompir; 3 dana za paradajz, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice. Pakovanje: 1.5 g, 14 g, 140 g, 2 kgKULTURAINSEKTPARADAJZMacrosiphum euphorbiaeJABUKARhopalosiphum maidisBRESKVA I KROMPIRAphis pomi, Dysaphis plantagineaŠLJIVAMyzus persicaeDINJAAnuraphis helichrysi, Dazctynotus ambrosiaeKROMPIRAphis gossypiiRUŽEAphis nasturtii, Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae
Vilotrin 10 WP
Masa: 50 g
Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni. Aktivna materija: lambda cihalotrin.....................10 % Formulacija: kvašljivi prašak (WP) Osobine i način djelovanja: - Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida -Nesistemični (kontaktni) insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem Primjena: Preparat Vilotrin 10 WP koristi se: -Za suzbijanje crne (Blatta orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 1,5 litara vode. -Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje kućne (Musca domestica) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode. -Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata u količini od 12,5 g na 1,5 l vode. Preporuke i napomene vezane za primjenu: -Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan. -Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama). -Preparat ne smije dospjeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. - Potpuno očistiti tretirane površine prije primjene preparata. -Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga, manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i drugim neravnim podlogama. Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 50 g
Volley 20 SP
Masa: 1 kg
Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem. Aktivna materija: acetamiprid......................200 g/kg Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP) Primjena: Preparat Volley 20 SP koristi se: -Jabuka za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125 – 0,025 % (1,25 – 2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca i 0,02 – 0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju. -Vinova loza za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog (Lobesia botrana)grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025 % (2,5 g u 10 l vode). -Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²) -Kupus za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 g na 100 m²). -Luk za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Nopomyza gymnostoma) u količini 0,20,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²), -Paradajz za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²). Utrošak vode: 200-400 l/ha za povrće 800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu Otrovnost: III grupa otrova Karenca: 14 dana trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus; 21 dan luk; 28 dana jabuka i vinova loza. Pakovanje: 2,5 g, 5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg