Filter
Acramite 480 SC
Zapremina: 1 l
Novo efikasno rješenje za suzbijanje grinja rezistentnih na postojeće akaricide. Aktivna materija: bifenazat ...... 480g/l Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC) Acramite 480 SC je selektivni kontaktni akaricid za suzbijanje štetnih grinja na brojnim biljnim vrstama gajenim na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Efikasno suzbija sve stadijume grinja (jaja, larve, nimfe, imago). Bifenazat je aktivna materija iz grupe karbamata. Djeluje kao inhibitor mitohondrijalnog transporta elektrona na kompleksu III. Odlikuje se brzim djelovanjem na juvenilne i adultne stadijume grinja. Ima dugotrajno rezidualno djelovanje a visoku efikasnost zadržava nezavisno od temperarure i vlažnosti. Acramite 480 SC ima kontaktno djelovanje tako da je za efikasno djelovanje potrebno obezbijediti dobro pokrivanje biljne površine (i lica i naličja lista). PRIMJENA Acramite 480 SC je akaricid koji ima upotrebu u jagodama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paradajzu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), paprici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavcima (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), dinjama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), lubenicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), citrusima, jabukama i kruškama. -U paradajzu, patlidžanu, paprici, krastavcima, tikvicama, dinjama, lubenicama za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) i jagodama za suzbijanje Tetranychus cinnabarinus, u koncentraciji 0,02 – 0,025%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u povrću 375ml/ha; u jagodama 300ml/ha. Utrošak vode: u povrću 1000-1500l/ha, u jagodama 1000-1200l/ ha. -U jabukama, kruškama za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u koncentraciji 0,75-0,1%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u jabukama i kruškama 1l/ha Utrošak vode: 1000l/ha. -U citrusima (narandža, mandarina, klementina, limun, tandžerina, grejpfrut,..) za suzbijanje Tetranychus urticae i Panonychus citri u koncentraciji 0,06%. Maksimalna doza Acramite 480 SC: u citrusima 1,5l/ha. Utrošak vode: 2000-2500l/ha. Acramite 480 SC primijeniti kada se uoče prve grinje. Utrošak vode zavisi od veličine habitusa gajene biljke, izbjegavati mali utrošak vode. Aplikacijom dobro prekriti sve nadzemne dijelove biljke. Maksimalan broj tretiranja u jednoj sezoni: 2 puta u toku jedne sezone Karenca: jagoda, paradajz, patlidžan, paprika, krastavac, tikvica, dinja, lubenica – 1 dan; jabuka, kruška, citrusi – 14 dana. Pakovanje: 5ml, 25ml, 250ml, 1L
Basamid Granulat
Masa: 20 kg
Sterilizator zemljišta - fumigant. Aktivna materija: dazomet .......970g/kg Formulacija: mikrogranule (MG) BASAMID GRANULAT je preparat koji se koristi za suzbijanje cistolikih nematoda, patogenih gljiva u zemljištu i jednogodišnjih korova. Dozvoljeno je koristiti sredstvo u povrtarskim kulturama, duvanu, ukrasnom i šumskom bilju. Aktivna materija dazomet u zemljištu u prisutnosti vlage prolazi kroz pore uništavajući korove, gljive i nematode. Da bi se oslobađanje gasa aktiviralo zemljišta treba biti u vlažnom stanju. Basamid granulat najbolje djeluje na temperaturama višim od 10-15ºC, nema djelovanja na temperaturama nižim od 6 ºC. PRIPREMA ZEMLJIŠTA I PRIMJENA Zemljište je potrebno dobro usitniti, sredstvo se rasipa po površini, a zatim inkorporira u zemlju na dubinu od 5-25 cm. Da bi se spriječilo prebrzo oslobađanje aktivnog gasa zemljište se prekrije folijom ili lagano povalja i zalijeva vodom. Kad se folija ukloni zemljište se ponovo rahli kako bi se prozračilo. Ukoliko se sredstvo koristi u zatvorenom prostoru, prostor je potrebno dobro provjetriti. Cistolike nematode se suzbijaju najmanje 42 dana prije sjetve uz uslov da temperatura zemljišta ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u zemljište na dubinu od 15-20cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalivanja i držanja 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i zemljište rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u zemljištu razgrađuje u metilizotiocijanat. Patogene gljive u zemljištu mogu se suzbiti primjenom sredstva za dezinfekciju zemljišta u količini od 200-250g/m³ supstrata odnosno 40-50g/m² zavisno od tipa zemljišta. Ne djeluje na spore u mirovanju. Primjenu je potrebno obaviti najmanje 42 dana prije sjetve uz uslov da temperatura zemljišta ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti na dubinu od 15-20 cm. Jednogodišnji korovi u gredicama suzbijaju se u količini 200-250g/m³ supstrata odnosno 4050g/m² zavisno o tipu zemljišta. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti površinu zemljišta vlaženjem. OGRANIČENJA: miješanje s drugim preparatima nije moguće. KARENCA: 42 dana. Pakovanje: 20kg
Silwet Gold
Zapremina: 1 l
ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČ Sastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku grupu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinski napon vodenih rastvora u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta biljaka i koristi seu cilju povećavanja njihove efikasnosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i tretirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporučuje testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.PREDNOSTI - poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače-poboljšava efikasnost sredstava za zaštitu bilja i đubriva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje-poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva- otporan je na ispiranje padavinama PRIMJENA • Ratarstvo: 0,1l/ha uz utrošak vode 150-250l/ha• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500l/ha• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500l/haKARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.Pakovanje: 1L