Silwet Gold

Zapremina
Broj proizvoda: pa1002.1
Informacije o proizvodu "Silwet Gold"
ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČ 

Sastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%
Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) 

Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku grupu superokvašivača. 
Silwet Gold smanjuje površinski napon vodenih rastvora u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta biljaka i koristi seu cilju povećavanja njihove efikasnosti.
Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i treti
rane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine.
Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih materija 
u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporučuje testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.

PREDNOSTI 
- poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače
-poboljšava efikasnost sredstava za zaštitu bilja i đubriva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove
- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje-poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)
- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva- otporan je na ispiranje padavinama 

PRIMJENA 
• Ratarstvo: 0,1l/ha uz utrošak vode 150-250l/ha
• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500l/ha
• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500l/ha
KARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.

Pakovanje: 1L

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.