https://www.yara.com
Filter
Yara Mila Blustar 12:12:17
Masa: 750 kg
YaraMila Blustar je đubrivo pogodno za osnovno đubrenje raznih poljoprivrednih kultura kod kojih je bitan prinos ali i kvalitet roda. Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco D.O.O Blustar ima sve odlike YaraMila đubriva. To je kompleksno đubrivo sa ujednačenim frakcijama granula, izražene sipljivosti, ima brzu topivost i usvojivost od strane biljaka, higroskopnost, otpornost na grudvanje prilikom skladištenja i dr. Zbog svog posebnog sastava ovo đubrivo je pogodno za ratarsku, voćarsku i povrtarsku proizvodnju. Može se koristiti i u proizvodnji u zaštićenom prostoru. Blustar je đubrivo pogodno za osnovno đubrenje razbacivanjem po brazdi i za usijavanje prilikom sjetve. YaraMila Blustar je pažljivo formulisan proizvod kako po svom sastavu kada je u pitanju NPK, tako i po odnosu pojedinih formi samih hraniva. Poseban odnos nitratnog i amonijačnog azota, fosfor je u formi Yara P-Extend, dok je kalijum na sulfatnoj i na hlornoj osnovi. Biljke jako dobro reaguju na ovakvu raznolikost sastava BLUSTAR đubriva.
Yara Vita Bortrac
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Bortrac je folijarno đubrivo za ishranu biljaka borom i koristi se u voću, povrću, ratarskim kulturama. Bore je element koji je jako neophodan svim gajenim kulturama a po najviše onim koje imaju intenzivno cvjetanje. Doza primjene je 1-2 litra/ha od početka vegetacije do cvjetanja, a na višegodišnjim zasadima i poslije berbe.
Yara Vita Brassitrel PRO
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Brassitrel PRO je proizvod za folijarno tretiranje soje, uljane repice, suncokreta, portlarskih kupusnjača. Vrijeme primjene kod uljane repice je u jesen nakon nicanja a u proljeće nakon kretanja vegetacije do cvjetanja. U suncokretu nakon nicanja do butonizacije. U soji od prve troliske pa do pred kraj cvjetanja. Povrtlarske kupusnjače od sadnje do formiranja glavice ili cvasti.Doza primjene: 2-4 litre/ha.
Yara Vita Kombiphos
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Kombiphos je folijarno đubrivo iz palete Yara „fosfornih đubriva“ koje sadrži fosfor, kalijum i magnezijum.Ovi elementi su jako potrebni biljkama u vrijeme intenzivnog porasta ili da lakše prebrode različite vremenske prilike i stresne situacije.Doza primjene: 2-4 litre/ha.
Yara Vita Last N
Zapremina: 20 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Last N je vrlo sigurno, koncentrovano azotno đubrivo namjenjeno za folijarnu prihranu. Last N ima jako izraženo svojstvo vlaženja i na taj način se osigurava maksimalno upijanje i sigurnost usjeva. Nakon aplikacije prva količina azota se jako brzo počne usvajati, međutim zbog sporijeg otpuštanja azota postiže se dugotrajan efekat ishrane biljke te se sa preporučenom količinom datog azota sa prilikom upotrebe Last N postižu odlični rezultati. Doza primjene5-20 litara/ha .
Yara Vita Stopit
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Stopit se upotrebljava da bi se spriječila pojava nedostatka kalcijuma pogotovo u osjetljivim kulturama. Vrijeme primjene je od početka vegetacije ili na kraju cvjetanja do početka intenzivnog rasta plodova. Može se koristiti u više navrata u zavisnosti od potreba biljaka za kalcijumom i od dostupnog kalcijuma u zemljištu.Primjene: 2-5 litara/ha.
Yara Vita Thiotrac
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Thiotrac je folijarni proizvod koji sadrži azot i sumpor. Oba elementa su neophodna za poboljšanje prinosa i kvaliteta prinosa gajenih biljaka kao što su pšenica, kukuruz i druge kulture osjetljive na manjak sumpora.Doza primjene: 3-5 litara/ha.
Yara Vita Universal Bio
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Univerzal Bio je visokokvalitetan tečni rastvor koji sadrži ujednačenu kombinaciju esencijalnih hranjiva i ekstrakta alge Ascophyllum nodosum, koja je bogat izvor citokinina, auksina i giberelina, prilagođen za primjenu u većini gajenih kultura.Doza primjene 2-4 litre/ha.
YaraVita Gramitrel
Zapremina: 10 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Gramitrel je folijarno đubrivo posebno formulisano za tretiranje pšenice, ječma, tritikalea, zobi i raži od jeseni pa do klasanja zajedno sa pesticidima.Doza primjene:1-4 litre/ha.
YaraVita Zeatrel
Zapremina: 5 l
YaraVita đubriva posebno formulisana za folijarnu prihranu i specifične potrebe pojedinih gajenih kultura, a sadrže kombinaciju hranjivih elemenata.Zeatrel je folijarno đubrivo posebno formulisano za tretiranje kukuruza.Doza primjene: 2-4 litre/ha.Vrijeme tretiranja: 1-2 puta u fazi od 4-8 listova sa pesticidima ili bez njih.