Filter
Rival 607 SL
Zapremina: 500 ml
Sistemični fungicid za suzbijanje uzročnika polijeganja rasada i plamenjače Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid.........722 g/l Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) Primjena: Rival 607 SL se primjenjuje kao fungicid za suzbijanje prouzrokovača: Polijeganja rasada (Phythium spp.), plamenjače paprike, plamenjače krastavca, plamenjače gerbera,... -U usjevima paprike, paradajza – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 litara vode), tretiranjem poslije sjetve a prije nicanja usjeva ili neposredno poslije nicanja usjeva. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora spp.) u koncentraciji od 0,25 % (25 ml u 10 litara vode) zalivanjem rasada 3 dana prije rasađivanja i 2 puta nakon rasađivanja u intervalima 7-10 dana. -U usjevu krastavca – za subijanje prouzrokovačaplamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,2% (20 ml u 10 litara vode) preventivnim tretiranjem ili pri pojavi prvih simptoma. -U usjevu lala – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja u koncentraciji 0,3% (30 ml u 10 litara vode) potapanjem očišćenih lukovica u rastvor (lukovice potopljene u rastvoru držati 15-20 minuta) prije sadnje. -U zasadu petunija – za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u koncentaciji 0,25-0,37% (25-37 ml u 10 litara vode) tretiranjem posije sjetve a prije nicanja. Utrošak vode: Kod folijarnog tretiranja (orošavanje ili fino prskanje) 200-400 l/ ha . Zalivanje rasada – 10 l rastvora/m². Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 4 puta Mogućnost miješanja sa drugim pesticidima: Može se miješati sa svim kontaktnim i sistemičnim fungicidima za suzbijanje plamenjače. Karenca: 14 dana za krastavce i paradajz, 35 dana za papriku Otrovnost: III grupa otrova Pakovanje: 25 ml, 100 ml, 500 ml