Sav asortiman kapajućih traka možete potražiti kod našeg dobavljača (Gerovit doo) na sledećem linku: http://www.gerovit.com/products/giwa-irrigation-tapes/
Filter