Zenby

Zapremina
Broj proizvoda: fu1011.3
Informacije o proizvodu "Zenby"
Fungicid za suzbijanje sive truleži. 

Aktivna materija: izofetamid ..... 400g/l                                                 
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)                             

OSNOVNA SVOJSTVA 
ZENBY sadrži aktivnu materiju iz nove hemijske grupe (fenil-okso-etil tiofen amidi) podgrupe SDHI (inhibitori sukcinat dehidrogenaze /SDH/). 
Djeluje na gljive iz grupe Ascomycetes (npr. Sclerotinia sp., Monilia sp.) i Deuteromycetes (npr. Botrytis sp.) te na brojne druge bolesti. Efikasno suzbija sivu truležna lozi i jagodama, Botrytis i Sclerotiniu na salati i Moniliu na koštičavom voću. Ima preventivna i kurativna svojstva.
ZENBY DJELUJE I NA SOJEVE SIVE TRULEŽI OTPORNE NA SDHI FUNGICIDE 
SDHI fungicidi u dijelu molekule bitnom za povezivanje sa enzimom SDH sive truleži sadrže krutu veznu grupu koja onemogućava povezivanje sa enzimom mutiranih sojeva i zbog toga gljiva je otporna. Za razliku od ostalih SDHI fungicida, izofetamid (i samo još fluopiram) ima fleksibilnu veznu grupu koja je dovoljno fleksibilna da se pravilno poveže sa SDH enzimom i kod mutiranih sojeva sive truleži. Stoga Zenby pokazuje efikasno i pouzdano djelovanje na sivu trulež u poređenju sa dobro poznatim SDHI fungicidima. 

ZENBY pokazuje kurativno djelovanje na sivu trulež i do 36 sati nakon zaraze. U cilju postizanja pouzdane efikasnosti,preporučuje se preventivna upotreba.Ima dugo preventivno djelovanje: do 4 sedmice dobro štiti bobice grožđa. ZENBY djeluje na sve razvojne faze sive truleži. 

VINOVA LOZA: PRIMJENA I DOZA 
Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (eventualno do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima) u alternaciji sa sredstvima iz grupa sa drugim mehanizmom djelovanja. ZENBY se može koristiti od cvjetanja pa sve do prije berbe zavisno od karence. Kod prskanja punog habitusa loze doza je 1,5l/ha. Kod prskanja u zonu grožđa doza je 0,8 do 1l/ha. Navedene doze za suzbijanje sive truleži u cjelini suzbijaju i pepelnicu vinove loze, tako da prilikom prskanja sa ZENBY-jem nije potrebno koristiti specijalne fungicide protiv pepelnice! 

JAGODE: PRIMJENA I DOZA 
Prskati preventivno. Može se koristiti od otvaranja prvih cvjetova (BBCH 60) pa sve do glavne berbe kada je većina bobica obojeno (BBCH 87). Primijeniti ZENBY jedanput u sezoni (do 2 puta kada je potrebno 3 i više prskanja u sezoni sa botriticidima). ZENBY u poređenju s poznatim botriticidima pokazuje izvanredno dobro djelovanje pa se njegova upotreba preporučuje već na samom početku programa suzbijanja sive truleži s ciljem efikasnog suzbijanja razvoja bolesti od početka. 
ZENBY ne ostavlja depozit na plodovima (mrlje, izmjena boje jagoda), kao što postoji problem sa drugim preparatima. 

Doza: 1,2 l/ha 
Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 1 dan za jagode. 
Pakovanje: 10ml, 100ml, 500ml 
ZENBY je dio Belchimovih programa zaštite

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.