Valis F

Masa
Broj proizvoda: fu1010.2
Informacije o proizvodu "Valis F"
Najjači fungicid za antirezistentnu strategiju u vinovoj lozi.

Aktivna materija: valifenalat 60g/kg + folpet 480g/kgl
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Valifenalat je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Valis F je kombinacija sistemičnog i preventivnog fungicida koji pruža izuzetno efikasnu i sigurnu preventivnu i kurativnu zaštitu.
Sadrži dvije aktivne materije. Valifenalat djeluje na sprečavanje stvaranja ćelijskog zida fitopatogenih gljiva preko inhibicije sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. Folpet je fungicid koji djeluje kontaktno i inhibira diobu ćelija patogena. 
Primjenom preparata Valis F, aktivna materija velifenalat podstič sintezu jednog proteina u biljci koji jača prirodnu otpornost biljke.

BRZO PRODIRANJE
Valifenalat:
-Sistemično djelovanje
-Brzo prodiranje unutar biljke
- Translaminarno kretanje – zaštita lista i novog porasta
-Difuzno širenje – redistribucija valifenalata od osnove ka vrhu lista
-Otporan na spiranje kišom
-Štiti novoformirane listove.
Folpet:
-Aktivna materija koja nakon 80 godina nema pojavu rezistencije
-Odlično djelovanje na crnu pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
- Teško se ispira, duže djeluje
-Najviše korišćena aktivna materija u vinogradarstvu.
• Izraženo preventivno djelovanje, sprečava klijanje spora i formiranje infektivnih struktura gljivica.
• Kurativno djelovanje na miceliju koja se aktivno kreće unutar biljnog tkiva, razara hife i zidove gljivice.
• Antisporulaciona aktivnost izražena u sprečavanju formiranja reproduktivnih struktura gljivice nastala usljed djelovanja preparata na ćelijski zid gljive.

PRIMJENA
Valis F se koristi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), sive truleži (Botrytis cinerea), crne truleži (Guignardia bidwellii) u zasadu vinove loze. Primjenjuje se po sticanju uslova primarne zaraze, najbolje dok su lastari 20-25 cm dužine, odnosno od faze rasta 15-83 BBCH skale. Po potrebi tretman ponoviti. 
Za suzbijanje truleži prskanje je najbolje obaviti u vrijeme cvjetanja i prije zatvaranja grozda.

Doza: 2kg/ha preparata uz utrošak 600-1000l/ha vode.
Maksimalan broj tretiranja u sezoni: može se primijeniti 3 puta godišnje u razmaku od 10 dana.
Karenca: vinova loza 28 dana.
Pakovanje: 1kg, 5kg

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.