Moltovin

Zapremina
Broj proizvoda: fu1007.1
Informacije o proizvodu "Moltovin"
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem. 

Aktivna materija: cimoksanil 35 g/l + bakar sulfat trobazni 345 g/l 
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) 

Opšte osobine: MOLTOVIN je preparat nastao kombinacijom dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama. 
-Cimoksanil: Sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke (za manje od sat vremena) i ne može nakon toga biti spran kišom. U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali sprečava i njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo. 

-Bakar sulfat: Odličan preventivni fungicid. Svojim prisustvom u preparatu obezbjeđuje potpunu sigurnost u kontroli bolesti. 
Crna pjegavost (Alternaria solani) na listu

Primjena: 

-Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 3 l/ha 
-Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. 
-Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u dozi od 3 l/ha. 

Preporuke vezane za primjenu: 

-Zaštita vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventivna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti tretiranje kako bi se zaraza suzbila. 

-Moltovin primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana. 

-Moltovin se ne smije koristiti u fazi cvjetanja vinove loze, tako da bi njegova primjena trebalo da uslijedi počevši od kraja cvjetanja pa sve do 28 dana pred berbu. 

-Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače). 

-Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usled suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka. 

Miješanje: Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparatima alkalne reakcije. 

Utrošak vode: vinova loza 800-1000 l/ha; krompir i paradajz 200-400 l/ha 
Maksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini: Vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta 

Karenca: Krompir – 10 dana; vinova loza – 20 dana 
Pakovanje: 1 L

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.