Mildicut 25 SC

Zapremina
Broj proizvoda: fu1006.2
Informacije o proizvodu "Mildicut 25 SC"
Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Aktivna materija: ciazofamid .......... 25 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA I DOZA
Primjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stone i vinske sorte), u
koncentraciji 0,25% uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze i
koristi se zavisno od intenziteta zaraze i razvojnog stadijuma vinove loze, a najbolji učinak postiže se ako
se primijeni u sledećim fazama razvoja vinove loze:
-mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha
-nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha
-zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha.
Preventivna upotreba
MILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantuje potpunu zaštitu protiv
plamenjače.
Interval između prskanja
Puna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantuje 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim
uslovima i razvojnim fazama vinove loze.
Vrijeme upotrebe
MILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvjetanja pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79).
Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvjetanja (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost od
plamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Od
velikog je značaja kod stonih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21
dan.
PREPORUKE
Sredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14
dana. Kod prskanja punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje u
dozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze,
moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo shodno obimu zatvorenih mlaznica. MILDICUT je vodeći
preparat u preventivnoj zaštiti, sistemik koji štiti novi porast biljne mase, najmanje je ispirljiv od kiše i
dobro djeluje „eradikativno“.
NAČIN DJELOVANJA
Jedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:
• Sistemično djelovanje kombinacije dviju aktivnih materija ciazofamida i di-Na fosfonata štite novi
porast u fazama najintenzivnijeg rasta
• Neprikosnoveno preventivno djelovanje - najduže djelovanje
• “Eradikativno” djelovanje - uništava spore patogena

• Neosporna efikasnost i u kišnim uslovima - zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod jako
obilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana poslije
prskanja
• Translaminarno premiještanje
• Odlična zaštita boba i grozdova
• Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktično ne može doći do pojave otpornosti bolesti
• Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.
Uvijek pouzdana efikasnost
Dvije aktivne materije sadržane u MILDICUT-u, osnova su za njegovo odlično, dugotrajno i pouzdano
suzbijanje plamenjače vinove loze.
PAKOVANJE: 1 L, 10 L
MILDICUT 25 SC je dio Belchimovog programa zaštite

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.