Filter
Closer 120 SC
Nova insekticidna aktivna materija i potpuno nova hemijska grupaAktivna materija: Sulfoksaflor.......... 120 g/l Hemijska grupa: Sulfoksimini Način djelovanja: Closer 120 SC je potpuno nova insekticidna molekula razvijena od strane kompanije Dow AgroSciences razvrstana u novu podgrupu insekticida 4C, sulfoksimini. Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem sa izuzetno izraženim knockdown efektom i dugim rezidualnim djelovanjem. Namijenjen prvenstveno za suzbijanje lisnih vaši, bijele leptiraste vaši, stjenica, lisnih minera. • Closer 120 SC nastao kao potreba za suzbijanje insekata rezistentnih na neonikotinoide • Izuzetna efikasnost u suzbijanju insekata rezistentnih na neonikotinoide, piretroide, karbamate, organofosfate • Sistemično djelovanje, kroz sprovodne sudove kreće se u nove listove biljke • Translaminarno djelovanje, štiti čitav list a ne samo tretiranu stranu (efikasno suzbija insekte skrivene na naličju i pazuhu lista) • Izuzetna knockdown efikasnost • Dugo rezidualno djelovanje, nakon tretmana biljka zaštićena od insekata 7 – 14 dana • Dobar partner drugim insekticidima u antirezistentnoj politici • Prijatelj životne sredine, kada se depozit preparata osuši mali je rizik za pčele (oko 3 časa nakon tretmana) i korisne insekte • Kratka karenca Primjena: -Paradajz, paprika, patlidžan -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 7 dana. Može se primjenjivati tokom cijele sezone tj. u fenofazama BBCH 20-87, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 5001500 l/ha. -Krastavac, dinja, lubenica, tikvice -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od sedam dana. Može se primjenjivati tokom cijele sezone tj. u fenofazama BBCH 20-87, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 5001500 l/ha. -Lisnato povrće – salata, endivija, radič, špinat -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš, u dozi od 200 ml/ha. U lisnatom povrću se primjenjuje u fenofazama BBCH 20-49, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. -Kupusnjače – brokoli, kupus, karfiol – za suzbijanje Brevicoryne brassicae -kupusne lisne vaši, u dozi od 200 ml/ha. U kupusnjačama se primjenjuje u fenofazam BBCH 20-49, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-1000 l/ha. -Krompir -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae -zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Aulacorthum solani – lisna vaš krompira, Aphis nasturtii u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. U krompiru se primjenjuje u fenofazama BBCH 20-95, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-600 l/ha. -Mahunarke – pasulj, boranija, grašak -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae – zelene breskvine vaši i Aphis fabae – bobove vaši, u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između tretmana od 21 dan. Primjenjuje se u fenofazama BBCH 40-85, prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 150-1000 l/ha. -Jabučasto voće – jabuka, kruška -za suzbijanje Aphis pomi – zelena vaš jabuke, Dysaphis plantaginea – pepeljasta (brašnasta vaš) jabuke, Aphis spiraecola, Eriosoma lanigerum – krvava vaš jabuke, te štitastih vaši Pseudaulacaspis pentagona – štitasta vaš duda, Quadraspidiotus perniciosus – kalifornijska štitasta vaš. Za suzbijanje ovih insekata Closer 120 SC koristi se u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Ne primjenjivati Closer 120 SC tokom cvjetanja voćaka. Vrijeme primjene – u jabuci i krušci se koristi prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59 tj. u početku bubrenja pupoljaka a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85 tj., od kraja cvjetanja kada su sve latice opale pa sve do sazrijevanja plodova, poštujući karencu. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. -Koštičavo voće – breskva, nektarina, šljiva, trešnja, višnja -za suzbijanje Myzus persicae – zelena breskvina vaš, Hyalopterus pruni – zelena vaš šljive, Myzus cerasi – crna vaš trešnje, Bradycaudus helichrysi – šljivina vaš uvijalica, Aphis spiraecola, Brachycaudus persicae – crna vaš breskve, štitastih vaši Pseudaulacaspis pentagona – štitasta vaš duda, Quadraspidiotus perniciosus – kalifornijska štitasta vaš u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u koštičavom voću Closer 120 SC se koristi prije cvjetanja u fenofazama BBCH 51-59, tj. u početku bubrenja pupoljaka a prije nego što se otvore prvi cvjetovi (fenofaza BBCH 60) ili u fenofazama BBCH 69-85 od kraja cvjetanja kada su sve latice opale (BBCH 69) pa do sazrijevanja plodova, poštujući vrijeme karence. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 300-1500 l/ha. -Citrusi – limun, narandža, mandarina, grejpfrut -za suzbijanje Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii, Aphis gossypii, Aphis citricidus, štitastih vaši Aonidiella aurantii – žuta štitasta vaš narandže, Planococcus citri u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u citrusima se koristi u fenofazama BBCH 30-85. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 500-2500 l/ha. -Ukrasne biljke -za suzbijanje Aphis gossypii – lisne vaši krastavca, Myzus persicae – zelene breskvine vaši, Aphis fabae – bobove vaši, Macrosiphum euphorbiae – mlječikina vaš, Bemisia tabaci – leptirasta vaš duvana, Trialeurodes vaporariorum – bijela leptirasta vaš u dozi od 200 ml/ha u dva tretmana ili jednim tretmanom u dozi 400 ml/ha. Ukoliko se vrše dvije aplikacije po 200 ml/ha onda se vrše sa intervalom između prskanja od 7 dana. Vrijeme primjene – u ukrasnom bilju se koristi u fenofazama BBCH 12-59. Primjenjuje se prskalicama ili orošivačima uz utrošak radne tečnosti od 200-2000 l/ha. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne sezone: 1-2 puta. Karenca: paradajz, paprika, patlidžan, krastavac, dinja, lubenica, tikvice, ukrasne biljke – 1 dan; salata, endivija, radič, špinat, brokoli, kupus, karfiol, krompir, jabuka, kruška, breskva, nektarina, šljiva, višnja -7 dana; pasulj, boranija, grašak – 14 dana. 2014 Closer je dobitnik prestižne nagrade za najbolji novi proizvod u zaštiti bilja www.isoclast.eu
Delegate™ 250 WG
Masa: 250 g
Delegate 250 WG je insekticid nove generacije, iz hemijske grupe spinozina, koji sadrzi 250 g/kg aktivne materije spinetoramNova aktivna materija – spinetoramAktivna materija: spinetoram 250g/kgFormulacija: vododisperzibilne granule – WGSpinozini predstavljaju jedinstvenu grupu insekticida kompanije Dow AgroSciences, čiju osnovu čine preko 1500 razlicitih spinozina nastalih fermentacijom zemiljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa.Hemijskom modifikacijom dva spinozina (forme J i forme L) stvoren je spinetoram, druga aktivna materija iz grupe spinozina.Sintetička modifikacija spinetoramu omogućuje jače insekticidno djelovanje i dužu rezidualnost,što proizvodima na bazi spinetorama obezbjeđuju efikasniju i dugotrajniju kontrolu velikog broja štetnih insekata koji pripadaju redovima Lepidoptera, Thysanoptera, Diptera i nekih Coleoptera u velikom broju različitih kultura.Način djelovanja Delegate TM 250 WG kroz dvojno delovanje – kontaktno i digestivno deluje na sve razvojne faze štetočina, a posebno se ističe izuzetno brza larvicidna aktivnost.Produženo djelovanjeModifikacijom spinetorama povećana je aktivnost i fotostabilnost aktivne materije. Ovim poboljšanjem Delegate TM 250 WG ispoljava veću efikasnost pri nižim dozama pripreme uz produženu rezidualnu aktivnost – duže delovanje.Koristi se za suzbijanje štetnih insekata u sledećim kulturama*:KulturaŠtetočina(domaći naziv)Štetočina(latinski naziv)Dozakg/haKarenca(dan)JabukaJabukin smotavacCydia pomonella0,3 - 0,47KruškaKruškina buvaCacopsylla pyri0,3 - 0,47RezistentnostPo mehanizmu delovanja modulator acetil holin receptora, Delegate TM 250 WG je svrstan u IRAC grupu 5 I odlčno se uklapa u program antirezistentne strategije. Nije zabeležea ukrštena rezistentnost sa drugim insekticidima iz grupe spinozina.Integralna zaštita i bezbednost za korisne insekte Delegate TM 250 WG se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim osobinama. Zbog izrazito malog ili zenemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primjenjuje u programima integralne zaštite.Delegate TM 250 WG odlikuju:Visoka efikasnost suzbijanja jabukinog smotavca I kruškine buve Izrazito brzo početno ali I dugotrajno djelovanjeMale doze primene uz minimalan uticaj na životnu sredinu Jedinstven mehanizam delovanja bez pojave ukrštene rezistntnosti Povoljan ekotoksikološki profil sa minimalnim uticajem na korisne organizme Idealno rešenje za Integralnu zaštitu biljaKratka karenca Upotreba inesekticida Delegate TM 250 WG proizvođačima jabuke I kruške osigurava:IsplativostSigurnost Održivost
Garlon 4™
Zapremina: 1 l
Jedini herbicid za suzbijanje drvenastih kultura - arboricid.Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)Aktivna materija: triklopir ........................480 gr/litPRIMJENA:Koristi se kao neselektivni translokacioni herbicid – arboricid za suzbijanje zeljastih i drvenastih širokolisnih korova u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, željezničkih pruga u količini 2-3 l/ha, uz utrošak vode od 500-600 litara. Tretiranje se obavlja kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, a kod drvenastih vrsta neposredno prije razvoja novog lišća.NAPOMENA:Ne smije se koristiti: - u kraškim područjima;-na lakim i pjeskovitim zemljištima;-na površinama koje služe za skupljanje pitke vode;-na izrazito erozivnim površinama;-na željezničke mostove i 15 km oko njih.Na tretiranim površinama, sadnja se može bezbijedno obaviti 6 mjeseci od primjene.Na tretiranim površinama, ne dozvoliti pristup i ispašu najmanje- 63 dana poslije primjene za mliječnu stoku;- 28 dana poslije primjene za ostalu stoku.Pakovanje: 1 lit. i 0,2 lit.
Karathane Gold
Zapremina: 50 ml
Preventivni,kurativni I eradikativni organski fungicide za suzbijanje pepelnice.Aktivna materija: meptil-dinokap…………………350 gr/litFormulacija: koncentrovana emulzija (EC) NAČIN DJELOVANJA:Karathane gold 350 EC, jedini organski fungicid i jedan od najdjelotvornijih fungicida uopšte, namijenjenza suzbijanje pepelnice u vinovoj lozi. Karathane gold 350 EC je kontaktni fungicid jedinstvenog načinadjelovanja. Jedina je alternativa sumporu, ali za razliku od sumpora djeluje na visokim i niskimtemperaturama, ima nižu dozu primjene i duže djelovanje. Odlikuje se preventivnim, kurativnim ieradikativnim djelovanjem na pepelnicu. Aktivan je na sve stadije patogena. Do danas se nije pokazalarezistentnost na meptil-dinokap, koji djeluje na više mjesta u bio-procesima patogena. Rezistentnostpepelnice vinove loze na sistemične fungicide je sve više prisutna u svijetu. Radi svojih osobina (različitognačina i dužine djelovanja) Karathane gold 350 EC se idealno uklapa u anti-rezistentni program suzbijanjapepelnice.PRIMJENA:LOZA: pepelnica (Uncinula necator) -U koncentraciji od 0,05-0,06% (50-60 ml u 100 l vode, 5-6 ml u10 l vode) uz utrošak od 1000 l rastvora/ha. Može se najviše četiri puta koristiti u vegetaciji.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4TIKVICA: pepelnica (Erysiphe cichoracearum) – Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količiniod 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanjesvakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Pepelnica (Sphaerotheca fuliginea) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana,ali najviše 3 puta tokom vegetacije;Pepelnica (Podosphaera xanthii) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanjesvakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3KRASTAVAC: pepelnica (Erysiphe cichoracearum) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, ukoličini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponovitiprskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Pepelnica (Sphaerotheca fuliginea) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4–0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanjesvakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije;Pepelnica (Podosphaera xanthii) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanjesvakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3LUBENICA i DINJA: pepelnica (Erysiphe cichoracearum) - Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru,u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponovitiprskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Pepelnica (Sphaerotheca fuliginea) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanjesvakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije;Pepelnica (Podosphaera xanthii) -Na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, u količini od 0,4 – 0,6l/ha. Prskati prije pojave bolesti ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana,ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3JAGODA -pepelnica (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis) -na otvorenom ili uzaštićenom prostoru, u količini od 0,4–0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojaveprvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tokom vegetacije.Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3Karenca: 42 dana za vinovu lozu. (U zemljama EU karenca iznosi 21 dan.)Pakovanje: 1 lit, 250 ml., 50 ml.Napomena: Karathane gold 350 EC može se upotrebljavati tokom cijele vegetacije, a za oneproizvođače koji u programu zaštite od pepelnice planiraju i sistemične fungicide preporučuje se upotrebaKarathana gold 350 EC za prva i posljednja tretiranja, kada sistemični fungicidi nisu najpogodniji.
Laser™ 240 SC
Zapremina: 100 ml
Rješenje iz prirode za borbu protiv štetnih insekataAktivna materija: spinosad........................240 gr/litFormulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)NAČIN DJELOVANJA:Laser je savremeni insekticid koji se koristi za borbu protiv štetočina iz reda leptira, dvokrilaca, opnokrilaca, tripsa i nekih tvrdokrilaca u voću, povrću, vinovoj lozi. Aktivna materija spinosad je proizvod fermentacije bakterije Saccharopolyspora spinosa, čije je prirodno stanište zemljište. Spinosad je registrovan za primjenu u više od 100 različitih gajenih kultura. Laser djeluje kontaktno i digestivno.Kontaktno djeluje na sve razvojne stadijume štetnih organizama. Da bi tretman imao dobar efekat na jaja, spinosad mora da bude direktno nanesen na jaje dok je za larve i imaga dovoljno da dođu u kontakt sa tretiranom površinom. Još veću efikasnost spinosad pokazuje kada se unese u organizam štetočine, jer je digestivna aktivnost Lasera 5-10 puta veća od kontaktne.Način djelovanja:Lasera se razlikuje od svih poznatih insekticida. Zbog potpuno novognačina djelovanja ne pokazuje rezistetnost pa je Laser idealan za antirezistentne programe. Laser ima veoma povoljna ekotoksikološka svojstva, te se zbog izuzetno malog ili nikakvog uticaja na korisne organizme preporučuje za integralni način proizvodnje, kao i za organsko-biološku proizvodnju. Potvrda navedenog je odluka Evropske komisije od 06.05.2008. godine kojim je aktivna materija spinosad upisana na listu aktivnih materija dopuštenih za primjenu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u EU.PRIMJENA:Kontaktno-digestivni insekticid za suzbijanje sledećih štetočina:Krompir: krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u dozi od 0,10-0,15 lit/ha (10-15 ml. na 1000m2).Vinova loza: pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,015-0,020%.Jabuka: miner okruglih mina (Cemiostoma scitella) i savijač kožice ploda (Adoxopies reticulana, Archips podana, Pandemis heparana), u koncentraciji od 0,06-0,08%.Paprika u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,03-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana.Krastavac u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Paradajz u zaštićenom prostoru: i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.Gerber u zaštićenom prostoru: kalifornijski trips (Frankiniella occidentalis), u koncentraciji 0,04-0,05% u dva tretiranja u razmaku 3-4 dana i lisnog minera (Liriomyza trifolii) u koncentraciji od 0,03-0,05% uz dva tretiranja u razmaku od 3-4 dana.KARENCA: 21 dan za voće, vinovu lozu, žitarice i kupusnjače. U uljanoj repici je obezbijeđena vremenom primjene.Pakovanje: 50 ml., 100 ml.Napomena: smije se koristiti najviše 3 puta u istom zasadu ili na istoj površini u toku godine.
Lontrel 100
Zapremina: 1 l
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevima pšenice, ječma, kukuruza, šećerne repe i uljane repice.Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)Aktivna materija: klopiralid........................100 gr/litSPEKTAR DJELOVANJA:Veoma dobro suzbija sledece korove:Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), Palamida (Cirsium arvense), Tatula (Datura stramonium), Hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), Samonikli suncokret (Helianthus annuus), Kamilica (Matricariachamomilla), Pomoćnica (Solanum nigrum),Boca obična (Xanthium strumarium), Divlja mrkva (Daucus carota), Mrtva kopriva (Lamium spp.) Nešto slabije suzbija sledeće korove: Štir (Amaranthus retrofleus), Pepeljuga (Chenopodium album), Prilepača (Gallium aparinae), Ptičiji dvornik (Polygonum avicularae), Ljutić (Ranunculus acer), Mišijakinja (Stelaria media), Čestoslavica (Veronica officinalis).PRIMJENA:Lontrel 100 se koristi kao selektivni, translokacioni herbicid, namijenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usjevima:Pšenice i ječma u dozi od 0,9-1,2lit/ha., tretiranjem poslije nicanja, od faze bokorenja do pojave 2. koljenca.Kukuruza u količini od 0,6 -1 lit/ha tretiranje kada je usjev u fazi 2-4 lista. Šećerne repe u količini od 0,6-1,2 lit/ha tretiranjem poslije nicanja.Uljane repice u dozi od 0,6-1 lit/ha tretiranjem kada usjev razvije 2 prava lista pa sve do visine 10-15 cm.PRIMJENA U SVIJETU:Lontrel 100 se u svijetu koristi u luku, praziluku, cvekli, blitvi, kupusnjačama, jagodama, malinama i kupinama.Napomena: na površinama tretiranim Lontrel-om 100 u jesen iste godine i u proljeće naredne godine ne smije se sijati lucerka, salata, grašak i mrkva.Karenca za kukuruz je 70 dana, a za ostale kulture obezbijeĎena je vremenom primjene.
Mustang
Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u žitaricama i kukuruzu za zrno i silažu. Formulacija: Koncentrovana suspoemulzija (SE)Aktivna materija:    2.,4-D 2 etilheksil-ester…………………450 gr/lit    fluorasulam………………………………………. 6 gr/litPrimjena:U ozimoj i jaroj pšenici i ječmu u dozi od 0,4-0,6 lit/ha tretiranje treba obaviti u proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica a kada širokolisni korovi imaju 2-6 listova. U kukuruzu za zrno i silažu u dozi od 0,5-0,6 lit/ha u fazi od 4 do potpuno razvijenih 5 listova kukuruza.Spektar djelovanja:Mustang veoma dobro djeluje na: kamilicu (Matricaria chamomilla), prilepaču (Gallium aparinea), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), abutilon (Abuthilon theoprasti ), lobodu (Chenopodium spp.), mak (Papaver rhoeas), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), obična konicu (Galinsoga parviflora), vidovčicu (Anagalis arvensis), samonikli suncokret (Helianthus spp.), mišjakinju(Stellaria media), hoću-neću (Capsela bursa pastores), kravlju stisnuša (Thlaspi arvense), štir (Amaranthus ssp.), dvornik (Poligonum spp.), čestoslavica (Veronica spp.),…Mustang ima širok raspon primjene sa aspekta temperatura i fenofaze kultura. Optimalne temperature primjene su od 8-25 °C kada je porast biljaka intenzivan i kada su stvoreni uslovi za efikasno usvajanje herbicida u korovsku biljku te njegovu translokaciju do mjesta djelovanja. Prvi vidljivi simptomi nakorovu se mogu uočiti 3-4 dana nakon aplikacije, a potpuno suzbijanje korova se događa 2-3 nedelje nakon tretmana (zavisno od vremenskih uslova i od vrste korova)
Mustang Forte
Zapremina: 1 l
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova ustrnim žitima i kukuruzuFormulacija: koncentrovana suspenzija (SE)Aktivna materija: 2.,4-D 2 etilheksil-ester.....................272 gr/lit                                       florasulam.............................................5 gr/lit                                       aminopiralid........................................10 gr/litNAČIN DJELOVANJA:- 2,4 D 2-EHE: Selektivni, sistemični, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira rast biljaka.Sintetički auksin.-Aminopiralid: Sistemični, djeluje poslije nicanja. Apsorbuje se lišćem i korijenom sa rezidualnomaktivnošću.-Florasulam: Selektivni herbicid, usvaja se korijenom i izdankom. Kreće se naviše i naniţe u biljci.Inhibira sintezu biljnih aminokiselina – acetolaktat (ALS).PRIMJENA:U ozimoj pšenici u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 25 – 30 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta.U kukuruzu u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova (faze 13-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova.SPEKTAR DJELOVANJA:Dobro suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – Gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), Ţavornjak obični (Consolida regalis), Jednogodišnji čistac (Stachys annua), Kamilica prava (Matricaria chamomilla), Prilepača (Gallium aparinae), Abutilon (Abuthilon theoprasti), Pepeljuga obična (Chenopodium spp.), Bulka obična (Papaver rhoeas), Poljska gorušica (Sinapis arvensis), Mišjakinja (Stellaria media), Hoću-neću (Capsela bursa pastoris), Štir obični (Amaranthus ssp.), Čestoslavica persijska (Veronica persica.),Višegodišnji širokolisni korovi – Nana poljska (Mentha arvensis), Gorčika poljska (Sonchus arvensis).Zadovoljavajuće suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Renika obična (Lepidium draba), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Boca obična (Xanthium strumarium). Višegodišnji širokolisni korovi – Palamida njivska (Cirsium arvense).Utrošak vode: 200 – 400 l/haMaksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površiniKarenca: 60 danaPakovanje: 1 lit., 0,5 lit.
MUSTANG FORTE
Kukuruz je kultura koja je vrlo osjetljiva na prisustvo korova posebno u početnim fazama rasta, a sigurnost proizvodnje bazira se na odabiru “post emergance” herbicida jer je prisustvo korova nakon nicanja niezbježan problem sa kojim se susreću ratari. Da korovi ne bi preuzeli primat u usjevu kukuruza te usporili i zaustavili njegov rast i razvoj kao najefikasnije rješenje u suzbijanju širokolisnih korova u kukuruzu i strnim žitima pokazao se preparat MUSTANG FORTE selektivni herbicid koji je djelotvoran i na najtvrđe jednogodišnje i višegodišnje korove u poodmaklim fazama razvoja (Cirsium, Ambrossia,..). MUSTANG FORTE je herbicid koji ima tri aktivne materije: 2.,4-D 2 etilheksil-ester…………………272 gr/lit florasulam……………………………….5 gr/lit aminopiralid…………………………………10 gr/lit NAČIN DJELOVANJA: – 2,4 D 2-EHE: Selektivni, sistemični, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira rast biljaka. Sintetički auksin. – Aminopiralid: Sistemični, djeluje poslije nicanja. Apsorbuje se lišćem i korijenom sa rezidualnom aktivnošću. – Florasulam: Selektivni herbicid, usvaja se korijenom i izdankom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira sintezu biljnih aminokiselina – acetolaktat (ALS) PRIMJENA: U ozimoj pšenici u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 25 – 30 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta. U kukuruzu u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova (faze 13-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova. SPEKTAR DJELOVANJA PREPARATA MUSTANG FORTE Dobro suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – Gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), Žavornjak obični (Consolida regalis), Jednogodišnji čistac (Stachys annua), Kamilica prava (Matricaria chamomilla), Prilepača (Gallium aparinae), Abutilon (Abuthilon theoprasti), Pepeljuga obična (Chenopodium spp.), Bulka obična (Papaver rhoeas), Poljska gorušica (Sinapis arvensis), Mišjakinja (Stellaria media), Hoću-neću (Capsela bursa pastoris), Štir obični (Amaranthus ssp.), Čestoslavica persijska (Veronica persica.), Višegodišnji širokolisni korovi – Nana poljska (Mentha arvensis), Gorčika poljska (Sonchus arvensis). Zadovoljavajuće suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Renika obična (Lepidium draba), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Boca obična (Xanthium strumarium). Višegodišnji širokolisni korovi – Palamida njivska (Cirsium arvense). Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površini Karenca: 60 dana Pakovanje:1 lit. Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco D.O.O
Pallas 75 WG
Pakovanje: DUO PACK (0.25 kg Pallas 75 WG + 0.5 l Pallas Adjuvant)
Novi post-emergence sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima. Aktivna materija: piroksulam 75 g/kg Formulacija: vododisperzibilne granule (WG) Opšte osobine: Četvrta generacija herbicida piroksulamPiroksulam je novi sulfonamidni herbicid koji pruža širok spektar djelovanja nakon nicanja na jednogodišnje travne i širokolisne korove u žitaricama. Piroksulam omogućava kontrolu nad ključnim jednogodišnjim travama, uključujući Alopecurus spp., Apera spica-venti, Avena spp., Bromus spp., Lolium spp., i druge. Piroksulam takođe pruža odličnu kontrolu nad širokolisnim korovima uključujući Amaranthus spp., Brassica spp., Galeopsis tetrahit, Geranium spp., Myosotis arvensis, Stellaria media, Veronica spp., Viola tricolor. Piroksulam pruža odličnu herbicidnu aktivnost pri niskim dozama primjene. Najveća herbicidna aktivnost kod piroksulama je kod primjene nakon nicanja, iako može osigurati i kratku rezidualnu kontrolu kod poniklih jednogodišnjih korova. Piroksulam će korisnicima pružiti visoku efikasnost i niske doza unosa aktivne materije u okolinu. Njegove osobine su: - efikasna kontrola nakon nicanja i kratka rezidualna aktivnost važnih travnih i širokolisnih korova u strnim žitima - tehnologija upotrebe niske doze - selektivan u ozimoj i jaroj pšenici, ozimoj raži i ozimom tritikaleu - dugo vrijeme primjene - brza degradacija piroksulama u zemljištu omogućuje fleksibilnost u plodoredu - kompatibilan sa velikim brojem herbicida za suzbijanje širokolisnih korova - dozvoljen u integralnoj zaštiti bilja i uvršten u (IZB) programe - povoljan ekološki i toksikološki profil. Kao član triazolpirimidne sulfonamidne hemijske grupe, piroksulam inhibira enzim acetolaktatsintetazu (ALS). Inhibicija proizvodnje aminokiselina sprečava diobu ćelija i uzrokuje uginuće osjetljivih biljaka. Piroksulam je sistemični, translokacijski herbicid koji se usvaja putem lišća, izbojaka i korijenom. Lišće i korijen su primarna mjesta kroz koja se piroksulam usvaja u biljku. Kroz biljku se premiješta sve do meristemskog tkiva. Korovi tretirani piroksulamom će prestati rasti gotovo odmah, a konkurentski odnos korova i kulture će biti minimalan nakon primjene. Uginuće biljke može biti sporo u odnosu na neke druge preparate. Stopa uginuća biljke je vjerovatno povezana sa ukupnim skupom razgranatog lanca dostupnih aminokiselina: male biljke će podleći mnogo brže od većih biljnih vrsta sa većim rezervama. Nepovoljni uslovi okoline koji usporavaju metabolizam biljke (hladnoća, suša) će usporiti i uginuće. Rezultati terenskih istraživanja pokazuju da se optimalno suzbijanje korova događa kada su travni korovi u fazi 1-5 listova a kultura u fazi bokorenja. Simptomi uključuju zaostajanje u rastu i hlorozu nakon koje slijedi nekroza i biljka ugiba. Simptomi ozljeda na biljkama nakon primjene piroksulama su tipični ze herbicide ALS inhibitore i uopšteno će rezultirati na osjetljivim korovima kao sljedeći vizuelni simptomi: - gotovo neposredna inhibicija rasta - hloroza lišća i tačke rasta s mogućim crvenilom u prvih nekoliko dana - nekroza apikalnog meristema u približno 7 – 14 dana nakon primjene. Uginuće biljke (korova) se događa unutar 2 – 4 sedmice pri normalnim uslovima rasta i 6 – 8 sedmica pri nepovoljnim uslovima.Piroksulam se brzo degradira i ostaci u zemljištu obično ne traju dovoljno dugo da se ošteti usjev sledeće sezone. Primjena: PALLAS 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih travnih i širokolisnih korova u: - Ozima i jara pšenica (sa izuzetkom Triticum durum), ozima raž i ozimi tritikale u dozi od 0,25 kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. Vrijeme primjene: PALLAS 75 WG se primjenjuje od drugog lista do pojave drugog koljenca žita. Za postizanje najboljih rezultata treba ga primijeniti kada su travni korovi u fazi razvijena 1 – 4 lista, a širokolisni korovi u fazi 2 – 8 listova. Pallas 75 WG se primjenjuje kada je temperatura između 8 - 250C i kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. Spektar djelovanja: Uskolisni korovi - Osjetljivi: mišji repak (Alopecurus myosuroides), stršac (Apera spica-venti), divlji ovas (Avena fatua), ludovikov ovas (Avena ludoviciana), samonikli ovas (Avena sativa), japanska klasača (Bromus japonicus), oštra vlasulja (Bromus sterilis), trstike (Phalaris paradoxa, Ph. tricortum, Ph. canariensis), zeleni muhar (Setaria viridis). - Umjereno osjetljivi: pirevina (Agropyron repens), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), samonikli ječam (Hordeum spp.), ljuljevi (Lolium persicum, L. rigidum, L. multiflorum, L. perenne, L. temulentum), proso (Panicum capilare), vlasulja (Bromus tectorum), trstike (Phalaris brachystachys, Ph. minor). Širokolisni korovi - Osjetljivi: štir (Amaranthus retroflexus), smrduša (Bifora radians), slačica (Brassica spp.), djevojačka (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Delphinium spp.), priljepača (Galium aparine), žeravac (Geranium spp.), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), divlja proja (Lithospermum arvense), sljez (Malva spp.), kamilica (Matricaria spp.), dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica hederifolia), grahorice (Vicia spp.), ljubičica (Viola arvensis). -Umjereno osjetljivi: različak (Centaurea cyanus), tičinac (Cerastium arvense), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida orientalis), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), poponac (Polygonum convolvulus). Količina primjene: PALLAS 75 WG se primjenjuje u količini 0,25 kg/ha zajedno sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant. Utrošak vode: PALLAS 75 WG se primjenjuje korišćenjem standardne opreme za tretiranje sa zemlje (prskalice/dizne) uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru. Miješanje: PALLAS 75 WG dobro se miješa sa herbicidima MUSTANG, LANCELOT ili preparatima na bazi 2,4 – D, florasulama, radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove. PALLAS 75 WG se ne smijemiješati sa regulatorima rasta biljaka i sa organofosfornim insekticidima. Plodored: U normalnim uslovima sjetve i uobičajene plodosmjene nema ograničenja za usjeve koji se mogu sijati nakon primjene preparata PALLAS 75 WG ako se primjenjuje saglasno uputstvu za upotrebu. Karenca: obezbijeđena vremenom primjene. Pakovanje: duo pack (0,25 kg herbicida PALLAS 75 WG + 0,5 L okvašivača PALLAS Adjuvant).