Filter
MUSTANG FORTE
Kukuruz je kultura koja je vrlo osjetljiva na prisustvo korova posebno u početnim fazama rasta, a sigurnost proizvodnje bazira se na odabiru “post emergance” herbicida jer je prisustvo korova nakon nicanja niezbježan problem sa kojim se susreću ratari. Da korovi ne bi preuzeli primat u usjevu kukuruza te usporili i zaustavili njegov rast i razvoj kao najefikasnije rješenje u suzbijanju širokolisnih korova u kukuruzu i strnim žitima pokazao se preparat MUSTANG FORTE selektivni herbicid koji je djelotvoran i na najtvrđe jednogodišnje i višegodišnje korove u poodmaklim fazama razvoja (Cirsium, Ambrossia,..). MUSTANG FORTE je herbicid koji ima tri aktivne materije: 2.,4-D 2 etilheksil-ester…………………272 gr/lit florasulam……………………………….5 gr/lit aminopiralid…………………………………10 gr/lit NAČIN DJELOVANJA: – 2,4 D 2-EHE: Selektivni, sistemični, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira rast biljaka. Sintetički auksin. – Aminopiralid: Sistemični, djeluje poslije nicanja. Apsorbuje se lišćem i korijenom sa rezidualnom aktivnošću. – Florasulam: Selektivni herbicid, usvaja se korijenom i izdankom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira sintezu biljnih aminokiselina – acetolaktat (ALS) PRIMJENA: U ozimoj pšenici u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je pšenica u fazi od sredine bokorenja do pojave drugog koljenca (faze 25 – 30 BBCH skale) a korovi u fazi intenzivnog porasta. U kukuruzu u dozi 0,8 – 1 l/ha, poslije nicanja usjeva i korova, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova (faze 13-16 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova. SPEKTAR DJELOVANJA PREPARATA MUSTANG FORTE Dobro suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – Gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), Žavornjak obični (Consolida regalis), Jednogodišnji čistac (Stachys annua), Kamilica prava (Matricaria chamomilla), Prilepača (Gallium aparinae), Abutilon (Abuthilon theoprasti), Pepeljuga obična (Chenopodium spp.), Bulka obična (Papaver rhoeas), Poljska gorušica (Sinapis arvensis), Mišjakinja (Stellaria media), Hoću-neću (Capsela bursa pastoris), Štir obični (Amaranthus ssp.), Čestoslavica persijska (Veronica persica.), Višegodišnji širokolisni korovi – Nana poljska (Mentha arvensis), Gorčika poljska (Sonchus arvensis). Zadovoljavajuće suzbija: Jednogodišnji širokolisni korovi – dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Renika obična (Lepidium draba), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Boca obična (Xanthium strumarium). Višegodišnji širokolisni korovi – Palamida njivska (Cirsium arvense). Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku godine na istoj površini Karenca: 60 dana Pakovanje:1 lit. Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco D.O.O