Filter
Clematis
Zapremina: 250 ml
CLEMATIS je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnihkorova u ozimoj uljanoj repici, krompiru, mrkvi, jarom grašku, jarom bobu, kupusu, dinji, paprici, soji, duvanu, paradajzu.Aktivna materija: klomazon .......... 360 g/l Formulacija: suspenzija kapsula (CS) PRIMJENA, DOZA I NAČIN DJELOVANJA OZIMA ULJANA REPICA: Primjenjuje se u količini do 0,33 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. MRKVA, GRAŠAK, JARI BOB: Primjenjuje se u količini od 0,25 l/ha, nakon sjetve prije nicanja usjeva. KROMPIR: Primjenjuje se u količini do 0,25 l/ha, nakon sadnje ali prije nicanja krompira (za vrijeme prskanja najviše10-20% krompira može početi nicati) KUPUS: Primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja kupusa. PAPRIKA, PARADAJZ: U paprici i paradajzu, gajenim na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, prije rasađivanja. DUVAN: Primjenjuje se u količini od 0,4-0,5 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja duvana ili 2-4 dana nakon rasađivanja duvana SOJA: Primjenjuje se u količini od 0,3 l/ha, poslije sjetve a prije nicanja usjeva. DINJA: U dinji, gajenoj na otvorenom polju, primjenjuje se u količini od 0,27 l/ha, tretiranjem zemljišta prije rasađivanja dinje. SPEKTAR DJELOVANJA: jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi: -U količini 0,2-0.3 l/ha dobro suzbija: vidovčica crvena (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), sitni zdravac (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), bulka (Papaver rhoeas), divlja rotkva (Raphanus raohanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), čistac jednogodišnji (Stenactis annua), kravlja trava (Thlaspi arvense). -Zadovoljavajuće suzbija: kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), ljubičica poljska (Viola arvensis) -Slabo suzbija: renika obična (Lepidium draba), čestoslavica pršljenasta (Veronica hederifolian čestoslavica persijska (Veronica persica), ljubičica poljska (Viola arvensis). -U količini 0,75 l/ha dobro suzbija: tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense), čistac jednogodišnji (Stachys annua). -Zadovoljavajuće suzbija: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium). -Slabo suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), divlji suncokret (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense). PREPORUKA POTATO PRO PROGRAM ZAŠTITE - PROMAN Iskorak dalje za sigurnost i širinu u zaštiti protiv korova: -niže doze na lakšim tipovima tla i u situacijama kad krompir već niče -više doze na teškim tlima i prije nicanja Prednosti-Odličan sinergistički partner (dopunjuje i povećava efikasnost partnera). - PROMAN i CLEMATIS su idealna kombinacija u zaštiti krompira. - Odlično djelovanje na neke ključne korove (npr. Galium aparine). -Nova inkapsulisana (CS) formulacija omogućava polako otpuštanje aktivne materije, a time produženo djelovanje i bolju selektivnost. -Vrlo dobro podnosi sušna razdoblja. PAKOVANJE: 1l, 250 ml