Proman

Zapremina
Broj proizvoda: he1018.2
Informacije o proizvodu "Proman"
Zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih
širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u
krompiru, soji i suncokretu.

Aktivna materija: metobromuron........... 500 g/l
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena i osnovne karakteristike
PROMAN je registrovan za upotrebu prije nicanja krompira (za
vrijeme prskanja može nicati najviše 10-20% krompira) u količini
2,5 do 4 l/ha, prije nicanja soje u količini 2-3 l/ha i prije nicanja
suncokreta u dozi 2-3 l/ha. Doze zavise od teksture zemljišta.
Na teškim tlima koriste se više doze, a manje doze koriste se
na lakim zemljištima.
U krompiru, soji i suncokretu zbog jednoličnog i ograničenog izbora
herbicida sve se više pojavljuju problemi sa određenim korovima.

PROMAN je herbicid visoke fleksibilnosti koji:
• Djeluje na veoma široki spektar korova (širokolisnih i uskolisnih)
• Djeluje i na tvrdokorne korove kao što su:
Ambrosia artemisiifolia, Abuthilon theophrasti, Solanum nigrum,
Xanthium strumarium
• Idealan je partner za kombiniranje s drugim herbicidima.
Krompir. PROMAN je ključni član Belchimovog POTATO PRO
programa zaštite. Za zaštitu krompira Belchim na osnovi
ispitivanja u Evropi i u Hrvatskoj kao najbolje rješenje za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju:
2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25 l CLEMATIS
- prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina
- nema nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom
- PROMAN i metribuzin (u kombinaciji bitno smanjena doza) mogu biti i kvalitetni partneri.
U intenzivnoj proizvodnji krompira u zapadnoj Evropi proizvođači krompira svake godine koriste dvije
do četiri herbicidne aktivne materije jer jedino tako mogu na zadovoljavajući način suzbiti korove.
PROMAN se u najznačajnijim zemljama za proizvodnju krompira u zapadnoj Evropi pokazao kao
najfleksibilniji partner za ostale herbicide.

Soja. Registrovana doza PROMANA u soji iznosi 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što
su zemljišta lakša/pjeskovitija to je doza manja). Prevelike doze PROMANA u soji, posebno kod
intenzivnih padavina, može uzrokovati prolaznu fitotoksičnost. PROMAN se odlično kombinuje s
drugim herbicidima. Za savjet o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu.

PROMAN je ključni herbicid za primjenu u soji prije nicanja usjeva i korova:
- omogućava nesmetan razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je ambrozija
i drugi korovi
- prskanje prije nicanja omogućava ciljana korektivna prskanja nakon nicanja u samo jednom
prohodu, i to u dužem vremenskom intervalu, jer se korovi naknadnog ponika zbog prskanja prije
nicanja razvijaju sporije. Za savjete oko korektivnih prskanja zatražite savjet Agrimatcove agronomske
službe na terenu (prikladne aktivne materije su imazamoks, bentazon, graminicidi).
Suncokret. Doza PROMANA u suncokretu je 2-3 l/ha i primarno zavisi od tipa zemljišta (što su zemljišta
lakša / pjeskovitija to je doza manja). PROMAN se odlično kombinuje sa drugim herbicidima. Za savjet
o kombinovanju obratite se agronomima Agrimatca na terenu. PROMAN omogućava nesmetan
razvoj usjeva i od početka štiti usjev od opasnih korova kao što je npr. ambrozija.

Proman je zemljišni herbicid.
Za dobro djelovanje aktivna materija mora biti ravnomjerno zastupljena u vlazi gornjeg sloja zemljišta.
To znači da zemljište mora biti pripremljeno ravnomjerno grudvičasto, a gornji sloj tla mora biti
primjereno kompaktan da može biti u dohvatu kapilarne vlage iz dubljih slojeva zemljišta te da
dobro zadržava padavinsku vodu za vrijeme kiše. Neprikladno obrađeno zemljište onemogućava
zadovoljavajuću aktivaciju aktivne materije kao i djelovanje na korove koji mogu nicati iz dubljih
slojeva zemljišta gdje je vlaga dostupna biljci.
Proman je zemljišni herbicid zbog čega na njegovo djelovanje utiču specifične karakteristike zemljišta
kao i vremenski uslovi. U određenim ekstremnim situacijama - vrlo lako zemljište, veoma jake kiše
i vrlo nizak sadržaj organske materije, u cilju sprečavanja fitotoksičnosti potrebno je pridržavati se
sljedećeg:

Krompir:
Na vrlo lakim pjeskovitim zemljištima (sadržaj pjeskovite frakcije viši od 65%) i sa niskom organskom
materijom (< 1,5%), preporučuje se maksimalna doza od 2 l/ha. Na takvim zemljištima, posebno u
slučajevima vrlo jakih kiša, višim dozama se povećava rizik od fitotoksičnosti.

Soja i suncokret:
Preporuke za izbjegavanje rizika od fitotoksičnosti:
• Prskanje prije nicanja
• Poželjna temperatura zemljišta > 10 ° C
• U slučajevima jakih kiša nakon prskanja faktor rizika za fitotoksičnost povećan je na zemljištima koja
pored malo gline sadrže i malo organske materije (< 1,5%).
• U zemljištima sa manje od 1,5% organske materije, potrebno je odrediti doze zavisno od sadržaja
gline

Miješanje sa drugim preparatima: Za zaštitu krompira Belchim kao najbolje rješenje za suzbijanje
jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova predlaže kombinaciju: 2,5-3 l PROMAN + 0,2-0,25
l CLEMATIS. Prema potrebi može se kombinovati i sa herbicidima na osnovi pendimetalina. Nema
nikakvih problema sa selektivnošću kao što je to slučaj sa metribuzinom.

Pakovanje: 1 litar, 5 litara

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.