Lentagran® 45 WP

Masa
Broj proizvoda: he1010.1
Informacije o proizvodu "Lentagran® 45 WP"
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih
korova u brokoliju, kelju, kelju pupčaru, kupusu, karfiolu,
lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, luku, luku kozjaku,
praziluku, grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu
šećercu, duvanu i začinskom bilju.

Aktivna materija: piridat...............450 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Prednosti
LENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače
u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja.
LENTAGRAN 45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite
protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno
prisutan član u povrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim
kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP
koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i
doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u
programima zaštite. Zbog toga proizvođači mogu kontaktirati
stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za
detaljnije sastavljanje programa zaštite koji garantira efikasnost,
selektivnost i ekonomičnost.

Primjena i doza
Generalna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan:
nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka
je tretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih
biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja
bolje efikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih
stadijuma korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja
korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi put kada su korovi u stadijumu
razvoja 1 - 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.
Trokratna primjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u
količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj
sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije
prelaziti 2 kg/ha.

Specifične preporuke za neke kulture
Kad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze
mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene
kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačima posavjetovati se s
Belchimovim agronomima na terenu.
KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha).
Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, ako
se prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog
ponika korova.
LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):
- nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha
- nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*
- 10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*
*U slučaju prisutnosti specifičnih korova (npr. Convolvulus) koristiti smanjene doze odgovarajućih
preparata na osnovi klopiralida ili fluroksipira.
LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji:
- prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm
- slijede 3-4 prskanja u dozi LENTAGRAN 0,3-0,5 kg/ha u kombinaciji sa 0,5 l/ha pendimetalina,
u intervalima 5-7 dana.
- prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida,
prosulfokarba…) za specifične širokolisne korove
LUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke:
- sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke
- kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerke

Preporuke:
- Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u što manjoj razvojnoj fazi:
LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha
- Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova
- Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost
- U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati ista
kombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.

Važne preporuke
• Prskati korove u ranijim fazama rasta
• Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija
• Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura
• Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru
• Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije
• Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti
• Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift)
• Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadrže
ulja i sa graminicidima
• Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste
• U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju
uticaj na prinose.

Karenca:
21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za
artičoku, brokoli, kelj pupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj,
grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiol.

Pakovanje: 200 gr, 1kg

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.