Lentagran® 45 WP

Masa
Broj proizvoda: he1010.1
Informacije o proizvodu "Lentagran® 45 WP"
Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u brokoliju, kelju,
pupčaru, kupusu, karfiolu, lucerki, crvenoj djetelini, bijelom luku, kozjaku, praziluku,
grašku, slanutku, leći, artičoki, šparogama, kukuruzu šećercu, duvanu i začinskom bilju.
Aktivna materija: piridat...............450 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)
PREDNOSTI
LENTAGRAN 45 WP je preparat za profesionalne proizvođače u velikom broju kultura u kojima nema širokog izbora rješenja. LENTAGRAN
45 WP se vrlo dobro uklapa u programe zaštite protiv korova s brojnim drugim herbicidima i kao takav je stalno prisutan član u
povrtarskim kulturama, lucerki i nekim drugim kulturama širom zapadne Evrope. Kada se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa
drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od kulture i partnera u programima zaštite. Zbog toga
proizvođači mogu kontaktirati stručnu službu Belchima ili upućene savjetodavce na terenu za detaljnije sastavljanje programa zaštite koji
garantira efikasnost, selektivnost i ekonomičnost.
PRIMJENA I DOZA
Generalna preporuka za sve registrovane kulture osim za duvan: nakon nicanja/ rasađivanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je
tretiranje izvršiti u mlađim razvojnim stadijumima korovskih biljaka (između stadijuma kotiledona i 2 prava lista). Radi postizanja bolje
efikasnosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadijuma korova povećava se količina
sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijumima razvoja korova 3 lista i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi put
kada su korovi u stadijumu razvoja 1 -2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi put u količini od 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna
primjena: prvi put kada su korovi u stadijumu kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva put u količini 0,5 kg/ha
u razmaku 7 do 10 dana. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina
sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

Specifične preporuke za neke kulture
Kad se LENTAGRAN 45 WP koristi u programima sa drugim herbicidima vrijeme upotrebe i doze mogu biti specifične (niže), zavisno od
kulture i partnera u programima zaštite. Za dole navedene kulture i ostale kulture s odobrenom primjenom preporučujemo proizvođačima
posavjetovati se s Belchimovim agronomima na terenu.
KUPUSNJAČE: nakon rasađivanja prskati preparatom na osnovi metazahlora 500 (1,5 l/ha).
Sledeća prskanja: Lentagranom prskati 2 do3 sedmice nakon rasađivanja na male korove, ako
se prska u split aplikaciji, drugo prskanje obaviti 2 sedmice kasnije odnosno kada dođe do novog ponika korova.
LUK IZ LUKOVICA: Doze za split aplikaciju (nakon faze 3 lista):
-nakon rasađivanja: herbicid na osnovi pendimetalina 2-3 l/ha
- nakon faze 3 lista: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*
-10-14 dana kasnije: LENTAGRAN 0,75-1 kg/ha + herbicid na osnovi pendimetalina 0,75 l/ha +*

LUK IZ SJEMENA: Herbicidni program u split aplikaciji:
- prvo prskanje: LENTAGRAN 0,15-0,2 kg/ha, prvi list luka min 3-4 cm u intervalima 5-7 dana.
-prema potrebi koriste se i drugi herbicidi (na osnovi oksifluorfena, fluroksipira, klopiralida, prosulfokarba...)za specificne širokolisne
korove

KULTURA
DOZA
PARTNER
cjetača, brokula, kelj1. prskanje: 0.75 kg/ha
2. prskanje: 0.75 kg/ha
ili
jedno prskanje: 1.5 kg/ha
+0.25 l/ha metazaklor 500
+0.25 l/ha metazaklor 500


+0.25 l/ha metazaklor 500
bijeli i crveni kupus, kelj papučar1. prskanje: 0.75 kg/ha
2. prskanje: 0.75 kg/ha
ili
jedno prskanje: 1.5 kg/ha
+0.25 l/ha metazaklor 500
+0.25 l/ha metazaklor 500


+0.25 l/ha metazaklor 500

LUCERKA: Zaštita protiv korova je od velikog značaja u ekonomici proizvodnje lucerke:
-sa smanjenjem zakorovljenosti bitno se poboljšava razvoj i prinos lucerke
-kontrola korova omogućava godinu do dvije duže ekonomično korištenje usjeva lucerke
PREPORUKE:
-Prskanje nakon sjetve nakon formiranja 1. troliske, dok su korovi u što
manjoj razvojnoj fazi: LENTAGRAN 1 kg/ha + IMAZOFIL 0,7 l/ha
-Ova kombinacija odlično se nadopunjuje i omogućava kontrolu većine jednogodišnjih korova
- Kombinacija omogućava niže doze Imazofila i time je bitno poboljšana selektivnost
-U slučaju značajne zakorovljenosti u 2. ili još eventualno 3. godini može se primjenjivati ista
kombinacija, rano u proljeće, kad vegetacija tek krene, korovi su nikli ali su još vrlo mali.
VAŽNE PREPORUKE
• Prskati korove u ranijim fazama rasta
• Zbog poboljšane selektivnosti poželjna je split aplikacija
• Izbjegavati prskanje kod visokih temperatura
• Upotrijebiti 300- 400 l vode po hektaru
• Lišće prskane kulture mora biti suvo za vrijeme aplikacije
• Kiša nakon nekoliko sati iza prskanja može uticati na smanjenje efikasnosti
• Prskati diznama s većim promjerom kapljica zbog manjeg rizika za zanošenje (drift)
• Preparat se ne smije nikada miješati sa folijarnim đubrivima, okvašivačima, preparatima koji sadrže
ulja i sa graminicidima
• Prskati kad su biljke već dobro ukorijenjene i čvrste
• U nekim slučajevima mogu se uočiti oštećenja: simptomi nestanu u toku 2-3 sedmice i nemaju uticaj na prinose.
KARENCA: 21 dan za luk, bijeli luk, luk kozjak; 28 dana za lucerku, praziluk, duvan, crvenu djetelinu; 42 dana za artičoku, brokoli, kelj
pupčar, kupus, kelj, kelerabu, začinsko bilje, kukuruz šećerac; 45 dana za pasulj, grašak, slanutak, leću; 49 dana za karfiol
Pakovanje: 200 gr, 1kg

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.