MOTIVELL

Broj proizvoda: SW10065
Informacije o proizvodu "MOTIVELL"
Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih
širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih
uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena.

Aktvna materija: nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: uljni koncentrat za suspenziju (OD)

MOTIVELL je dio Belchimovog programa zaštite kukuruza

Primjena i doza
MOTIVELL je namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih
uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova (npr. svračica,
ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja zob, rusomača, kužnjak,
mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na
1.000 m²). Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih
korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim
stadijumima razvoja sjemenskih višegodišnjih uskolisnih korova.
Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz
ima 3-6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko - produženo,
preporučuje se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine.
Prvi put primjenjuje se kada je kukuruz 10- 15 cm visine, a drugi
put nakon 7-10 dana.

Korovi su najosjetljiviji u stadijumu razvoja:
- divlji sirak iz sjemena kad ima 3-5 listova
- divlji sirak iz rizoma kad je visine 15-30 cm
- pirevina od 3 lista do 25 cm
- koštan i muhari od stadijuma 1 lista do bokorenja
- divlje proso i svračica kad imaju 1-3 lista
- ambrozija i loboda od nicanja do stadijuma dva lista
- štir i veliki dvornik od nicanja do stadijuma četiri lista.

Ograničenja
Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje. U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne
materije, pa je herbicidni učinak slabiji. Za proširenje djelovanja može se kombinovati s herbicidima
koji djeluju na širokolisne korove kao što su Mustang, Mustang Forte, Metto. Primjena u kukuruzu koji
je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati jaku fitotoksičnost. Ne preporučuje
se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C. Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače
oštećene od insekata i bolesti.

Na površinama prskanim MOTIVELLOM kao sledeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4
mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, pasulj, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10
mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci.
Primjenjuje se u količini 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m²).
Karenca: 63 dana za merkantilni kukuruz, 35 dana za silažni kukuruz.

Pakovanje: 1 litar, 0,5 litara.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.