Rainzone

Broj proizvoda: SW10070
Informacije o proizvodu "Rainzone"
Selektivni translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i
nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu soje i kukuruza

Aktivna materija: bentazon 480g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primjena: RAINZONE se primjenjuje u usjevu kukuruza i soje u
količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) tretiranjem posle klijanja i
nicanja korova odnosno kada se širokolisni korovi nalaze u mlađem
razvojnom stadijumu 2-6 listova a kukuruz do petog razvijenog
lista (15 BBCH-skale) odnosno soja u fazi od prve do treće troliske
(11-12 BBCH-skale).

Spektar djelovanja:
Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični
(Amaranthus retroflexus), štir hibridni (Amaranthus hybridus),
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska
(Hibiscus trionum), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik
veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium
strumarium).

Zadovoljavajuće suzbija: pelenasta ambrozija (Ambrosia
artemisiifolia).
Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense) i poponac njivski
(Convolvulus arvensis).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Napomena za primjenu: Po mogućnosti tretiranjem u kasnim poslepodnevnim satima. Ne tretirati
na temperaturama preko 25 °C.

Miješanje: U usjevu soje mješati ga sa preparatima Imazofil i Moxbet radi proširenja spektra
djelovanja. U kukuruzu ga miješati sa preparatima na bazi Dicambe. Ne mješa se sa graminicidima
niti sa organofosfornim insekticidima.
Plodored: Bentazon se brzo razlaže u zemljištu te nema opasnosti za narednu kulturu. U slučaju da
dodje do propadanja usjeva ili prijevremenog skidanja, nakon primjene mogu se sijati soja, lucerka
i strna žita.

Karenca: 63 dana
Pakovanje: 1 litar

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.