MOXBET

Broj proizvoda: SW10059
Informacije o proizvodu "MOXBET"
Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova
u usjevu soje, graška, pasulja, lucerke i suncokreta.

Aktivna materija: imazamoks.......... 40 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Način djelovanja:
Post – emergence herbicid koji se apsorbuje folijarno i korijenom
i translocira do dijelova koji rastu. Inhibira sintezu esencijalnih
aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS,
AHAS) koji katališu njihovu sintezu. Selektivnost u odnosu na
soju zasniva se na brzoj detoksikaciji preko procesa demetilacije
i glukozilacije.

Primjena:
- U usjevu soje, graška, pasulja poslije nicanja usjeva kada je usjev
u fazi 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha
- U usjevu lucerke u zasnivanju poslije nicanja usjeva, u fazi trećeg
trolista (faza 13 BBCH skale) u dozi 1-1,2 l/ha
- U usjevu suncokreta (samo tolerantnih na imidazolinone) od
nicanja pa do tri para listova (faze 05-15 BBCH skale) u dozi 1,2 l/ha
ili u split aplikaciji 0,8 l/ha (u fazi do trećeg para listova suncokreta),
druga primjena 0,4 l/ha (nakon 7-10 dana).

Utrošak vode: 200-400 l/ha
Spektar djelovanja:
Jednogodišnji i neki višegodošnji širokolisni i neki uskolisni korovi
Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1 l/ha:
- Širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični
(A. retroflexus), vijušac njivski
(Bilderdyckia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura
stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).
- Uskolisni korovi: muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar ljepljivi
(Setaria verticillata), sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense).
Korovske vrste koje dobro suzbija u dozi od 1,2 l/ha:
- Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), lipica (Abutilon theophrasti)
Korovske vrste koje slabo suzbija sa obje doze primjene:
- Širokolisni korovi: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

Miješanje sa drugim preparatima:
ne smije se miješati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
Karenca: soja – 35 dana, suncokret – obezbijeđena vremenom primjene

Plodored:
- 4 mjeseca poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati:
ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan
- 9 mjeseci poslije primjene preparata ne tretiranim površinama se mogu sijati:
kukuruz, pamuk, krompir i pirinač
- 12 mjeseci poslije primjene preparata na tretiranim površinama se mogu sijati:
uljana repica i šećerna repa.

Pakovanje: 1 litar

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.