Blade 48 SL

Informacije o proizvodu "Blade 48 SL"
BLADE 480 SL je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na nepoljoprivrednim i poljoprivrednim površinama.

Primjenjuje se isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju svojim zelenim dijelovima.

Aktivna materija: glifosat.....................480 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Primjena:
1) u voćnjacima i vinogradima, tretiranjem kada su korovi visine 15-40 cm, u dozi:
           a) 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova
           b) 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova
           c) 8-12 l/ha, za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova
2) na strništima, u dozi 3-10 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do faze punog cvjetanja.
3) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sječe stabla, u konc. 10% u periodu maj-decembar.
4) prije pripreme zemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 l/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova
5) na livadama i pašnjacima tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u dozi 2-8 l/ha, u zavisnosti od vrste i faze razvoja korova
6) za desikaciju uljane repice, u dozi 2-4 l/ha, tretiranjem 14 dana pred žetvu
7) u suvim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon
odvodnjavanja u dozi 4-8 l/ha
8) u šumarstvu, u dozi 4-12 l/ha u zavisnosti od vrste zasada i korova koji se suzbijaju
9) na nepoljoprivrednim površinama, kao totalni herbicid, u dozi 3-12 l/ha, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvjetanja.
10) na okućnicama, prostoru oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja, itd., upotrebom leđnih prskalica, u koncentraciji:
- 1% (100 ml u 10 l vode), za suzbijanje jednogodišnjih korova
- 2% (200 ml u 10 l vode), za suzbijanje višegodišnjih korova.
Doza primjene preparata zavisi od vrste korova koji se tretira i stepena zakorovljenosti.
• 4 l/ha za suzbijanje koštana, svračica, ljuja, lipice, ambrozije, prilepače, pepeljuge, štira, njivskog vijušca, mišjakinje, ljubičica, tatule, čička,
• 4-6 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, mente, štavlja, maslačka,...
• 6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače, divlje kupine
• 8-12 l/ha za suzbijanje rastavića (preslice)

Karenca:
• voće i vinova loza – 35 dana,
• predžetvena primjena u strnim žitima i uljanoj repici – 14 dana
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 5, 1, i 0,25 litara
Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Zapremina: 250 ml, 1 l, 5 l

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.