Selektivni herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima, povrću i suncokretu

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: Oksifluorfen……………………250 gr/lit

Opšti podaci:

GOAL je selektivni pre-emergenceipost-emergence herbicid. GOAL je kontaktno rezidualni herbicid kontaktnog djelovanja namijenjen za suzbijanje velikog broja širokolisnih i travnih korova. Tretiranjem prije nicanja na površini zemljišta stvara se tanki film herbicida koji suzbija korove koji niču, a poslije nicanja djeluje direktno preko biljnih organa korova.

Spektar djelovanja:

Širokolisni korovi: štir (Amaranthusretrofl exus), teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti), pepeljugu (Chenopodium album), tarčužak (Capsellabursa-pastoris), tatulu (Datura stramonium), konicu (Galinsogaparvifl ora), kamilicu (Matricariachamomilla), dvornik (Polygonumspp.), crnu pomoćnicu (Solanumnigrum), divlju rotkvu (Raphanusraphanistrum), mrtvu koprivu (Lamium amplexicaule), tušt (Portulacaspp.), gorčiku (Sonchusoleraceus), staračac (Seneciovulgaris), čestoslavicu (Veronica spp.), cecelj (Oxalis spp.) i dr. U većim količinama i poponac (Convolvulus arvensis).

Uskolisni korovi: mišji repak (Alopecurusmyosuroides), divljiovas (Avenafatua), ljuljeve (Loliumspp.), račvasti proso (Panicum dichotomiflorum), zeleni muhar (Setariaviridis), livadarke (Poaspp.), svračicu (Digitariasanguinalis), koštan (Echinochloa crusgalli), divljisirakizsjemena (Sorghumhalepense) i zubaču (Cynodondactylon).

Primjena:

a) Luk

u luku uzgajanom iz sjemena:

- jednokratno u količini od 1 l/ha (10 ml na 100m²) u fazi 2 lista luka ili 1,5 l/ha (15 ml na 100m²) u fazi 3-4 lista luka
- 0,1 l/ha (1 ml na 100m²) u fazi prvog pravog lista luka te dvaputa sa po 0,2 l/ha (2 ml na 100m²) svakih 7-10 dana
- 0,2 l/ha (2 ml na 100 m²) u fazi prvog pravog lista luka te istakoličina 7-10 dana kasnije
- 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) u fazi 2 lista luka te 10-15 dana kasnije
- 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²) u fazi 3 lista luka te 10-15 dana kasnije

u luku uzgajanom iz lukovica/arpadžika ili rasada:

- u količini od 1,5 l/ha (15 ml na 100m²) primjenom u podeljenoj aplikaciji u dva (dva puta 0,75 l/ha odnosno 7,5 ml na 100m²) ili tri navrata (tri puta 0,5 l/ha odnosno 5 ml na 100m²) sa razmakom između svakog tretiranja 10-15 dana. Prvo tretiranje obaviti kada luk razvije barem dva prava lista tj. kada se arpadžik primi. 

Napomena za korištenje GOAL u luku: Tretiranje treba obavljati poslije nekoliko sunčanih dana (nikad poslije kiše) i bez dodavanja okvašivača i folijarnih đubriva.

b) Kupus

Koristi se isključivo u proizvodnji kupusa iz rasada u količini od 2-3 l/ha (20-30 ml na 100m²). Tretiranje je potrebno obaviti tri do četiri dana prije rasađivanja kupusa. Ova primjena odnosi se i na ostale kupusnjače uzgajane iz rasada (kelj, karfiol, keleraba, prokelj, brokoli). 

c) Voćnjaci i vinogradi

Herbicid GOAL se koristi kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima jabučastog (jabuke, kruške) i koštičavog voća (breskva, šljiva, kajsija) i vinograda u fazi mirovanja zasada (od novembra do početka marta) u sledećim dozama:

- 6 l/ha (60 ml u 4-6 l vode na 100 m²) u zasadima starijim od 4 godine i višeg uzgoja kada su travni korovi u fazi 2-3 lista a širokolisni 4-6 listova.
- 3-4 l/ha (30-40 ml u 3-5 l vode na 100 m²) u zasadima starijim od jedne godine.

d) Suncokret

Goal se u suncokretu primjenjuje nakon sjetve a prije nicanja u količini od 1-1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100 m²) ako prevladavaju širokolisni korovi.

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Goal - slika 2Goal - slika 3Goal - slika 4