Dominator je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova uključujući i korove sa dubokim, rizomskim korijenom.

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Aktivna materija: glifosat……………………480gr/lit

Opšti podaci: DOMINATOR se primjenjuje isključivo na iznikle korove koji ga usvajaju preko svih zelenih

djelova kao i preko svježeg reza na drveću.

Spektar djelovanja:

- Na strništima za suzbijanje pirevine, divlji sirak, zubača, poponac, ambrozija i ostalih korova u dozi

8-10 lit/ha, kada korovi dostignu visinu od 15-40 cm.

- U voćnjacima i vinogradima u dozi 2-4 lit/ha zasuzbijanjejednogodišnjihkorova, 4-8 lit/ha za suzbijanje

višegodišnjih korova i 8-12 lit/ha zasuzbijanje višegodišnjih korova sa izrazito dubokim korijenovim

sistemom.

- Prije pripreme zazemljišta za sjetvu ili sadnju poljoprivrednih kultura u dozi 2-6 lit/ha u zavisnosti od

vrste i faze razvoja korova koji se suzbijaju.

- Za pred žetveno suzbijanje korova u strnim žitima i za desikaciju uljane repice u dozi 2-4 lit/ha

treti ranjem 14 dana prije žetve.

- Na neobrađenim površinama u dozi od 5-12 lit/ha tretiranjem u vijeme pune vegetacije.

- Na željezničkim prugama u dozi od 8-12 lit/ha za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova.

- U šumarstvu u dozi 4-12 lit/ha u zavisnosti od namjene sredstava, vrste zasada i korova koji se

suzbijaju.

Primjena:

- 4 lit/ha za suzbijanje pirevine, muhara, ljuljeva, lipice, ambrozije, štira, pepeljuge, mišjakinje;

- 4-6 lit/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, palamide, štavelja, maslačka, divlje mente;

- 6-8 lit/ha zasuzbijanje poponca, zubače i divlje kupine;

- 8-12 lit/ha za suzbijanje rastavića

Karenca:

- za pred žetvenu primjenu u strnim žitima i uljanoj repici – 14 dana;

- za voće i vinovu lozu – 35 dana.

 

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Dominator - slika 2Dominator - slika 3Dominator - slika 4