Herbicidi su različita hemijska jedinjenja, pretežno organskog porijekla, namijenjena za uništavanje biljaka. Riječ herbicid potiče od latinskih riječi herbum (herbi) što znači trava, biljka i caedare što znači ubiti, uništiti. Sva jedinjenja sa fitocidnim osobinama mogla bi se označiti herbicidima. Međutim, u praktičnom smislu pod herbicidima se podrazumijevaju samo ona jedinjenja koja se koriste u borbi protiv korovskog bilja, mada herbicidi mogu djelovati i na gajene biljke, što zahtijeva dobro poznavanje djelovanja svakog herbicida.