Fungicid širokog spektra djelovanja sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem.

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: miklobutanil……………………234 gr/lit

Način djelovanja:

Systhane 24 E je sistemični fungicid (treće generacije) na bazi aktivne materije miklobutanil. Djeluje preventivno, kurativno i eradikativno protiv širokog spektra prouzrokovača gljivičnih bolesti na voću, povrću,vinovoj lozi i ukrasnim biljkama. Zbog svoje sistemičnosti Systhane 24 E brzo prodire u biljku, te ga kiša ne može isprati . Aktivna materija miklobutanil se translocira brže i više u akropetalnom, nego u bazipetalnom smijeru i štiti novonastale biljne organe između dva tretiranja. Systhane 24 E ne utiče negativno na korisnu entomofaunu, oprašivanje i oplodnju. Kompletna toksikološka i ekološka ispitivanja pokazuju da je Systhane 24 E potpuno neotrovan za pčele, gliste i predatorske grinje. Veoma je tolerantan za lišće i plodove gajenih biljaka i ne uzrokuje fitoksičnost, ako je upotrijebljen u preporučenim količinama.

Primjena:

Systhane 24 E je fungicid za suzbijanje sledećih biljnih bolesti :

- Pepelnica vinove loze (Uncinula necator), prije cvijetanja u koncentraciji od 0,01% (10 ml. u 100 lit. vode) i poslije cvjetanja vinove loze u koncentraciji od 0,0125% (12,5 ml. u 10 lit vode). Može se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima od 10-14 dana. Preventivnim korištenjem značajno se smanjuje mogućnost pojave rezistentnosti. Veoma dobre rezultate daje u kombinaciji sa Crystal-om, Karathane gold 350 EC ili sumporom. Primjenjuje se 2-3 puta godišnje, u vrijeme najvećeg pritiska bolesti, neposredno prije ili poslije cvjetanja vinove loze.

- Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum) u koncentraciji 0d 0,02-0,03% (20-30 ml u 100 lit. vode) u razmacima 8-10 dana. Smije se primjeniti najviše dva puta do cvjetanja.

- Pepelnica ruže (Sphaerotheca pannosa var. rosae) u koncentraciji od 0,02-0,03% (20-30 ml. u 100 lit. vode) uz prethodnu provjeru sortne osjetljivosti.

Karenca: 35 dana za vinovu lozu, 14 dana za krastavce, trava sa tretiranog zasada (voćnjak, vinograd) ne smije se najmanje 14 dana koristiti za ishranu stoke.

Pakovanje: 1 lit., 100 ml., 50ml.

Napomena: U vinovoj lozi smije se primjeniti najviše tri puta godišnje, a u ostalim kulturama najviše četiri puta godišnje u istom zasadu ili istoj površini. U zemljama EU Systhane 24 E je registrovan za primjenu u jabuci.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo