Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje gljivičnih oboljenja jabuke, vinove loze, pšenice i šećerne repe.

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: flusilazol......................400 g/l

Način djelovanja:

- spada u grupu triazola

- inhibira biosintezu ergosterola i sprečava sintezu ćelijskog zida

Primjena:

Jabuka

Uspješna zaštita jabuka u vegetaciji zahtijeva efikasno suzbijanje primarnih infekcija čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova i pepelnice, od faze roze pupoljka (kraj marta-kraj juna), uz obavezno dodavanje preparata na bazi kaptana ili mankozeba.
- Čađava pjegavost lišća i krastavost ploda (Venturia inaequalis kon. stad. Fusicladium dendriticum) – primijeniti u koncentraciji 0,005% odnosno 5 ml/100 l vode. Preporučuje se 2-3 tretmana u intervalu 8-10 dana. Ne koristi ti manje od 50 ml proizvoda po hektaru.
- Pepelnica (Podosphaera leucotricha) – primijeniti u koncentraciji 0,0075% odnosno 7,5 ml / 100 l vode.
Preporučuje se 2-3 tretmana u intervalu 10-12 dana. Ne koristi ti manje od 75 ml proizvoda po hektaru.
Utrošak vode: 1000 – 1500 l/ha.

Vinova loza

U zasadima vinove loze koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator).
Prije cvjetanja vinove loze u kombinaciji sa preparati ma na bazi sumpora (sa 80 % aktivne materije), u koncentraciji 0,0025% Punch 40 EC + 0,2 % preparata na bazi sumpora.
Poslije cvjetanja vinove loze u koncentraciji 0,004-0,005 % odnosno 4-5 ml u 100 l vode. Sa prskanjem početi poslije cvjetanja i nastaviti u razmacima 12-14 dana u zavisnosti od inteziteta zaraze.
Utrošak vode: 1000 l/ha.

Šećerna repa

- Pjegavost lista (Cercospora beticola)
a) Primijeniti 0,2 – 0,25 l/ha Punch 40 EC ili
b) Primijeniti 0,1 l/ha Punch 40 EC + 0,3 kg/ha preparata na bazi fenti nacetata (sa 60 % aktivne materije).
Sa prskanjem početi po pojavi oboljenja i nastaviti u zavisnosti od inteziteta napada.
Utrošak vode: 200-600 l/ha.

Pšenica

Pepelnica (Erysiphae graminis), rđa (Puccinia spp.) i lisna pjegavost (Septoria spp.) Primijeniti u količini 0,3-0,4 l/ha
Plijesni (Fusarium spp.), primijeniti u količini 0,3-0,4 l/ha
Utrošak vode 200-600 l/ha
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 2 puta vinova loza, šećerna repa, pšenica, 3 puta jabuka
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.

Utrošak vode: vinova loza 600-1000 l/ha

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 tretmana

Karenca: 21 dana za šećernu repu, 28 dana za jabuku, 42 dana za v. Lozu, pšenicu i šećernu repu (kada se primjenjuje u kombinaciji sa preparati ma na bazi fentin-acetata).

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 100 ml

 

Prije upotrebe pročitati uputstvo sa pakovanja!

Partner logo
Package
Punch® 40 EC - slika 2Punch® 40 EC - slika 3Punch® 40 EC - slika 4Punch® 40 EC - slika 5