Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem.

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Aktivna materija:

cimoksanil......................42 gr/kg

bakar oksihlorid........... 400 gr/kg

Način djelovanja:

Preparat je mješavina dvije aktivne materije, različite po svojim osobinama.

Cimoksanil:

- sistemična komponenta preparata koja brzo prodire u tkivo biljke ( za manje od sat vremena), i ne može nakon toga biti spran kišom.

- U biljci uništava miceliju gljive u početnoj fazi razvoja, kao i klijanje zoospora čime zaustavlja razvoj bolesti u periodu ostvarenja zaraze ali i sprečava njeno dalje širenje i pojavu oštećenja na biljci ako se zakasnilo sa tretmanom pa je do zaraze već došlo.

Bakar oksihlorid:

- Jedinjenje odavno poznato kao odličan protektivni fungicid. Svojim prisustvom u preparatu obezbeđuje potpunu sigurnost u kontroli bolesti.

Primjena:

Preparat Curzate R WG koristi se u:

Vinova loza

U zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0,3 % (30 gr/10 l vode).

Krompir

U usjevu krompira koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani), u količini 3 kg/ha ( 30 gr/100 m²).

Paradajz

U usjevu paradajza koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) u količini3 kg/ha (30 gr/100 m²)

Utrošak vode:

- vinova loza 800-1000 l/ha

- krompir i paradajz 200-400 l/ha

Preporuke vezane za primjenu:

- Zaštita vinove loze od plamenjače se obavlja prije ostvarene infekcije kad god je to moguće. Ukoliko iz bilo kojih razloga preventivna primjena nije bila ostvarena i do zaraze je došlo, potrebno je što prije izvršiti tretiranje kako bi se zaraza suzbila.

- Curzate R WG primijenjen i 2-3 dana nakon infekcije može zaustaviti bolest. Tretiranja se vrše u razmacima od 7-12 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (kraći interval u slučaju kišnog, vlažnog vremena). Dva do tri dana nakon primjene ne treba se obazirati na padavine ali ako u periodu od 3-5 dana nakon tretmana ukupna količina padavina pređe 30 mm, naredno tretiranje treba obavezno obaviti u sledeća 2-3 dana.

- Curzate R WG se ne smije koristi ti u fazi cvjetanja vinove loze, tako da bi njegova primjena trebalo da uslijedi počevši od kraja cvjetanja pa sve do 28 dana pred berbu.

- Zaštitu krompira od plamenjače takođe treba obaviti preventivno. Ako je do zaraze ipak došlo bolest se može zaustaviti tretmanom 1-3 dana nakon infekcije. Sa zaštitom krompira obično se počinje kada krompir sklopi redove (početak cvjetanja). Naredna tretiranja se obavljaju u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od meteoroloških uslova (tople i kišovite godine odgovaraju razvoju plamenjače).

- Preparat ne bi trebalo primijeniti na biljke koje su pod stresom usljed suše, niskih temperatura ili drugih faktora koji usporavaju normalan rast i razvoj biljaka.

- Preparat se može miješati sa preparatima neutralne i kisele reakcije a ne smije se miješati sa preparati ma alkalne reakcije.

Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: vinova loza 4 puta, krompir i paradajz 2 puta

Karenca: 28 dana za vinovu lozu, 14 dana za krompir i paradajz.

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 kg

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo sa pakovanja.

Partner logo
Package
Kultura Doza (kg/h) Karenca (dana)
Luk 2,5 - 3,5 21
Krastavci 2,5 - 3,0 5
Grašak, soja 2,5 - 3,0 7
Krompir 2,5 - 3,0 7
Paradajz 2,0 - 2,5 7
Hmelj 2,5 - 3,0 21
Curzate® R WG - slika 2Curzate® R WG - slika 3