Fungicidi su biocidne hemijske supstance ili biološki organizmi koji se koriste u uništavanju ilil suzbijanju gljivica ili gljivičnih spora. Gljivice mogu uzrokovati velike štete u poljoprivredi, rezultirajući drastičnim gubicima u prinosu, kvalitetu a tako i profitu. Fungicidi se koriste u poljoprivredi ali i za uništavanje gljivičnih oboljenja kod životinja. Hemikalije korištene za kontrolu oomicita (eukariotični organizmi slični gljivama) se takođe smatraju fungicidima. Po načinu djelovanja, fungicidi mogu biti: kontaktni, translaminarni i sistemični. Kontaktni fungicidi djeluju po površini biljke i jedino štite biljku na naprskanoj površini. Translaminarni dopiru od prskanog lišća do neprskanih nižih dijelova. Dok se sistemični fungicidi šire kroz stabljiku biljke, neki su lokalni a neki se kreću uz biljku.