Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja štetnih insekata na voću, vinovoj lozi, povrću, šećernoj repi, hmelju i duvanu.

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Aktivna materija: metomil......................250 g/kg

Način djelovanja:

Kontaktno djelovanje

- najefikasniji način djelovanja

- preparat Lannate 25 WP prodire kroz kutikulu insekata

- efekti vidljivi za nekoliko minuta

- uništava jaja pri kontaktu

Digestivni način djelovanja

- insekti ishranom na tretiranom lišću unose količine preparata dovoljne za efikasno suzbijanje.

- za potpunu kontrolu putem ishrane potrebno je do dva dana.

- utiče na prestanak ishrane insekata.

Translaminarno kretanje

Lannate 25 WP se kreće lisnom površinom i kroz lisno tkivo, čime se obezbjeđuje otpornost na spiranje kišom. Preparat ispoljava efikasnost i na insekte koji se hrane na poleđini lista.

Primjena:

Lannate 25 WP treba primijeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu prag ekonomske štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane Lannate-om 25 WP izvesti u roku od 5-7 dana da bi se održala efikasna zaštita.
U cilju posti zanja ujednačene pokrovnosti potrebno je upotrijebiti dovoljnu količinu vode.

Jabuka, kruška, dunja

- za suzbijanje lisnih vaši – zelene jabukine vaši (Aphis pomi), jabukine vaši crvenih gala (Disaphis devecta), dudove vaši (Disaphis plantaginea), u koncentraciji 0,15 % odnosno 15 g u 10 l vode, u vrijeme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.

- štitastih vaši – crvene kruškine štitaste vaši (Epidiaspis leperii), zapetaste štitaste vaši (Lepidosaphes ulmi), kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus), kruškine štitaste vaši (Q, pyri), školjkaste štitaste vaši (Q. Ostraeformis), u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

Breskva, nektarina, kajsija, badem

- za suzbijanje lisnih vaši - breskvine vaši (Myzus persicae), Myzus varians, Brachycaudus schwartzii, B. Persicae, Hyalopterus amygdali, u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, u početku formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.

- za suzbijanje štitastih vaši – šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), trnjinine štitaste vaši (Lecanium prunastri), Pseudaulacaspis pentagona, u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.

Šljiva, višnja, trešnja

- za suzbijanje lisnih vaši – trešnjina vaš (Myzus cerasi), Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, u vrijeme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

- štitaste vaši - kruškina štitasta vaš (Epidiaspis leperii), zapetasta štitasta vaš (Lepidosaphes ulmi), šljivina štitasta vaš (Lecanium corni), Pseudaulacaspis pentagona, kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus), u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.

Vinova loza

- za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i žutovog grozdovog moljca (Clysia ambiguella), u koncentraciji 0,15 – 0,2 %, odnosno 15-20 g u 10 l vode, odmah nakon pojave insekata, praćenjem leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na cvastima i grozdovima, uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha.

Paradajz, paprika, krastavac (u polju)

- za suzbijanje lisnih vaši - crna repina vaš (Aphis fabae), pamukova vaš (Aphis gossypii), Aphis nasturti i, breskvina vaš (Myzus persicae), u količini 1 kg/ha, odnosno 10 g na 100 m², u vrijeme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Šećerna repa

- za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra brassicae), proljećnih sovica (Euxoa temera), u količini 1,8 – 2,2 kg/ha, odnosno 18-22 g na 100 m², prije razvoja gusjenica četvrtog stupnja, uz utrošak vode 200-400 l/ha

Hmelj

- za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) i dr., u koncentraciji 0,15 %, odnosno 15 g u 10 l vode, u vrijeme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.

Duvan

- za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u količini 1-1,5 kg/ha, odnosno 10-15 g na 100 m², uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primijeniti do 2 tretmana na rasad duvana. Prvi tretman izvesti na mlade biljke iznikle iz sjemena, drugi tretman 20-25 dana posle. Na rasađeni duvan tretman izvršiti 5-10 dana nakon rasađivanja i ponoviti ako je potrebno 20-25 dana posle prvog tretmana.

- za suzbijanje lisne sovice (Heliothis spp.), u količini 1 – 1,5 kg/ha, odnosno 10-15 g na 100 m², uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primijeniti odmah po pojavi prvih gusjenica (očekivano vrijeme primjene početak jula), a drugo tretiranje samo ako je potrebno 25 dana posle prvog (očekivano vrijeme primjene početak avgusta).

Napomene:

- ne primjenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)

- ne primjenjivati preko sistema za navodnjavanje

- ne primjenjivati na travnjake i ukrasno bilje

- ne primjenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima

- ne primjenjivati na površinama koje služe za sakupljanje vode

- na treti ranim površinama, najmanje 14 dana posle primjene preparata ne dozvoliti pristup stoci

- koristiti samo u komercijalnoj proizvodnji. Ne primjenjivati u okućnicama niti u baštama

- samo za profesionalnu upotrebu

- obratiti pažnju na bezbjednost radnika tokom primjene

- obezbijediti zaštitu ptica

- obezbijediti zaštitne zone od 30 m u odnosu na vodene površine

- otrovan za pčele! Ne primjenjivati kada pčele lete, niti za vrijeme cvjetanja.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, u povrću 2 puta u toku sezone sa po najviše 1 kg/ha preparata Lannate 25 WP.

Radna karenca: Dva dana od dana primjene na treti ranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade i 14 dana poslije primjene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

Karenca: 7 dana za duvan, 14 dana za hmelj, papriku, paradajz i krastavac, 35 dana za voće i grožđe, 42 dana za šećernu repu.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo