Insekticid je vrsta pesticida koji se koristi u borbi protiv insekata. Oni uključuju ovicide i larvicide, specijalno nazvana sredstva koja se koriste za uništavanje jaja i larvi insekata, respektivno. Insekticidi se koriste u poljoprivredi, medicini, industriji i u domaćinstvima. Smatra se da je korištenje insekticida jedan od najvažnijih činioca koji su doveli do povećanja efikasnosti poljoprivrede u 20. vijeku. Gotovo svi insekticidi imaju potencijal da značajno promijene ekosisteme. Mnogi od njih su otrovni i za ljude dok se drugi koncentriraju u lancu ishrane, tako da je neophodno se pridržavati uputstva za upotrebu te savjeta stručnjaka.