SUNWARD PLUS

Broj proizvoda: SW10055
Informacije o proizvodu "SUNWARD PLUS"
Selektivni translokacioni sistemični herbicid širokog spektra djelovanja
Sastav:
- Izoksaflutol: 225 ± 13.5 g/l
- Tienkarbazon-metil: 90 ± 9 g/l
Sadrži protektant:
- Ciprosulfamid 150 ± 9 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Primjena: u usjevu kukuruza: namjenjen za suzbijanje uskolisnih
i širokolisnih korova u količini primjene od 0,44 l/ha (4,4 ml na 100
m2) posle sjetva a prije nicanja ili posle nicanja kukuruza, odnosno
kada je u fazi do 3 lista (faze 00-13 BBCH skale), a širokolisni korovi
2-4 lista, te uskolisni u fazi nicanja. Usvaja se korijenom i lišćem.
Spektar djelovanja:
Vrste korova koje dobro suzbija:
lipica teofrastova (Abutilon thophrasti), štir obični (Amaranthus
retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna
(Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik veliki (Polygonum
lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum)
i divlji sirak (Sorghum halepense) iz sjemena.
Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija:
proso korovsko (Echinochloa crus-galli), dvornik ptičji (Polygonum
aviculare), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua) i boca obična (Xanthium strumarium).
Vrste korova koje slabo suzbija:
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski
(Convolvulus arvensis), tušt obični (Portulaca oleracea) i divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma.
Način primjene: Folijarno i preko zemljišta, prskanjem sa zemlje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja: Jednom, u toku godine, na istoj površini.
Napomena za primjenu: Posle primjene, korovske biljke usvajaju aktivne supstance i listom i
korijenom. Sadrži protektant tako da se koristi puna doza preparata i prije nicanja, i u fazama do trećeg
lista kukuruza. Posjeduje karakteristiku da sa svakom narednom padavinom dolazi do reaktivacije
djelovanja što obezbjeđuje rezidualno djelovanje.
MIJEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Radi proširenja spektra djelovanja može se primjeniti u tank miksu sa drugim herbicidima uz
prethodnu probu miješanja. Ne smije se miješati sa herbicidima (inkompatibilnost) formulacije
suspo-emulzije (SE) u periodu posle sjetve, a prije nicanja usjeva. Ne korisiti organofosforne insekticide
za tretiranje sjemena ili folijarno ukoliko je planirana primjena ovog herbicida.
Karenca: OVP
Radna karenca: 48 časova.
Pakovanje: 5 L, 1 L, 440 ml, 100 ml

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.