SULTAN

Broj proizvoda: SW10057
Informacije o proizvodu "SULTAN"
Sultan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu uljane
repice, te nakon presađivanja kupusa, kelja, karfiola i brokule,
kao i rasadnicima ukrasnog grmlja i drvenastog bilja.

Aktivna materija: metazahlor ……………… 500 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Način djelovanja:
- Biljke ga usvajaju korenom i hipokotilom, a vrlo slabo i listom
izniklih ponika.
- Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).
- Inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva. Inhibira i
proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je
herbicid.

Primjena i doza:
- U usjevu uljane repice primjenjuje se u dozi 2 i 2,5 l/ha tretiranjem
zemljišta poslije sjetve, a pre nicanja usjeva.
- U usjevu kupusa, kelja, karfiola i brokule iz presadnica u količini
1,5-2,0 l/ha
Primjenjuje se 7-10 dana nakon presađivanja kada se kupusnjače
nalaze u fazi razvoja 3-6 listova (BBCH 13-16), a prije nicanja korova.
Prilikom primjene sredstva, korijenje presadnica mora biti dobro
prekriveno slojem zemlje. Usjev ne smije biti izložen stresu, odnosno
u vrijeme primjene sredstva usjev mora biti u dobroj kondiciji.
Primjena preparata na bazi metazahlora zahtjeva dobro
pripremljeno zemljište.
U slučaju da zemljište nije dobro pripremljeno može doći do
prorjeđivanja sklopa.

Utrošak vode: 200 – 400 litara vode po hektaru.
Spektar djelovanja: Pirevina (Agropyrum repens), mišji rep (Alopecurus myosuroides), hoću-neću
(Capsella bursa pastoris), proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), rasječena iglica (Geranium
dissectum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), vrapsjeme poljsko (Lithospermum
arvensis), kamilice (Matricaria spp.), spomenak (Myosotis arvensis), bulke (Papaver spp.), livadarka
(Poa annua), krstica obična (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum
halepense), mišjakinja(Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.), klasače (Bromus spp.),
pepeljuga(Chenopodiumalbum), priljepača (Galium aparine), dvornik ptičji (Polygonum aviculare),
koprive (Urtica spp.), divlji ječam (Hordeum spp.), gorušica (Sinapis arvensis), samonikla pšenica
(Triticum spp.), ljubičica (Viola arvensis), divlji ovas (Avena fatua).

Plodored: U slučaju preoravanja nakon tretiranja uljane repice samo preparatom Sultan, u proljeće
naredne godine može se sijati jara pšenica, jari ječam, ovas, krompir, šećerna repa, jara uljana repica,
kukuruz, pasulj, suncokret i sjemenski lan. Iste jeseni za setvu uljane repice ili pšenice oranje treba
da bude najmanje na dubini od 20 cm. Poslije primene u proljeće na tretiranim površinama, nakon
5 meseci od primjene, mogu se sijati mrkva, paštrnjak i salata. Prije sijanja bilo kog useva potrebno
je oranje na dubini od najmanje 15 cm.

Mješanje sa drugim preparatima: Za proširenje spektra delovanja preporučuje se kombinacija sa
preparatom Clematis ili Chrome sinon.

Masimalan broj tretiranja na istoj površini: jedan put svake tri godine
Karenca: obezbjedjena vremenom primjene
Otrovnost: III grupa otrova
Pakovanje: 1 litar i 20 litara

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.