Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni.

Aktivna materija: lambda cihalotrin.....................10 %

Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Osobine i način djelovanja:

- Lambda cihalotrin spada u grupu piretroida

- Nesistemični (kontaktni) insekti cid sa kontaktnim i digesti vnim djelovanjem

Primjena:

Preparat Vilotrin 10 WP koristi se:

- Za suzbijanje crne (Blatt a orientalis) i smeđe (Blatella germanica) bubašvabe, tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 1,5 litara vode.

- Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), tretiranjem zidova i podova prostorija u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode.

- Za suzbijanje kućne (Musca domesti ca) i stajske (Stomoxys calcitrans) muve, tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala i staja u količini 12,5 grama na 2,5 litara vode.

- Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljnih zidova objekata u količini od 12,5 g na 1,5 l vode.

Preporuke i napomene vezane za primjenu:

- Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.

- Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama).

- Preparat ne smije dospjeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljo privredne proizvode i stočnu hranu.

- Potpuno očistiti tretirane površine prije primjene preparata.

- Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga, manje količine se koriste na tvrdim i glatkim podlogama a veće na površinama kao malter, cigla, nelakirano drvo i drugim neravnim podlogama.

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 50 g

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo