Kontaktni akaricid za suzbijanje grinja na povrću.

Aktivna materija: abamektin.....................18 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način djelovanja:

- Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta

- Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću

- Ispoljava translaminarno kretanje u biljci

- U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije uzrokujući paralizu

Primjena:

Preparat Armada koristi se:

- Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,5 – 1 % (5-10 ml u 10 l vode)

- Za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usjevu krastavca, u količini 0,5 – 1 l/ha

Preporuke i napomene vezane za primjenu:

- Preparat ima znatno širi spektar djelovanja: koristi se i za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), tripsa u povrću, grinja na mnogim kulturama

- Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono djelovanje (ne djeluje parama).

- Maksimalno djelovanje preparat posti že 3-4 dana nakon primjene, međutim, štetni insekti odmah nakon usvajanja preparata nisu više u mogućnosti da ugroze usjev jer prestaju sa ishranom i bivaju paralizovani.

- Ispoljava dobro djelovanje i na nižim temperaturama

- Ispoljava dugotrajno djelovanje

Karenca: 14 dana jabuka

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 0,05; 0,1; 1 l.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo