Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u krompiru, paradajzu i soji.

Aktivna materija: metribuzin......................700 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Primjena: 

Preparat Lord 700 WG je selektivni, sistemični herbicid koji se korisi za suzbijanje širokolisnih korova u:

Krompir

    Poslije sadnje a prije nicanja usjeva, u količinama: 

        - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na slabo humoznim zemljištima (1-3% humusa),
        - 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),
        - 1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).

    Poslije nicanja usjeva, kada krompir dostigne visinu 5-10 cm, odnosno kada razvije 5-8 listova (faze 15(105) –       18(108) BBCH skale), u količinama:

        - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljišti ma (3-5 % humusa),
        - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).

Paradajz (samo koji se rasađuje) 

    8-10 dana poslije rasađivanja, u količinama:

        - 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),
        - 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).

Soja 

    Poslije sjetve a prije nicanja usjeva u količinama:

        - 0,5 kg / ha (5 g na 100 m²) na humoznim zemljištima (3-5 % humusa),
        - 1 kg/ha (10 g na 100 m²) na jako humoznim zemljištima (preko 5 % humusa).

Primjena u svijetu: 

Kukuruz

    (Pre.em. (poslije sjetve a prije nicanja) tretman 300 g/ha + graminicid), lucerka (faza mirovanja).

Napomene: Ne smije se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1%). Ne smije se primjenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, Bison, Atlantic, Pontiac, SV77/40 i SV76/48. Na tretiranim površinama najmanje 4 mjeseca ne gajiti druge usjeve a naročito kupusnjače, repu, krastavce, lubenice. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i spriječiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Otrovnost: III grupa otrova

Karenca: 42 dana za krompir i paradajz. Obezbijeđena vremenom primjene za soju.

Pakovanje: 0,5 kg, 0,1 kg

Partner logo
Package
Spektar djelovanja:
Dobro suzbija sljedeće korove:
ambrozija Ambrosia artemisiifolia štir obični Amaranthus retroflexus
pepeljuga obična Chenopodium album tatula obična Datura stramonium
dvornik obični Polygonum persicaria pomoćnica obična Solanum nigrum
Lord 700 WDG - slika 2