18. 4. 2022.

LUKOVA MUVA

SAVJETI ZA SUZBIJANJE LUKOVE MUVE

Lukova muva (Delia antiqua) kod nas je redovno pristuna, a u godinama sa vlažnim proljećem, javlja se masovno i nanosi značajne štete.

ŽIVOTNI CIKLUS LUKOVE MUVE
Od kraja aprila do polovine maja muve lete i hrane se nektarom raznih vrsta biljaka. Ženka polaže jaja u grupama između listova luka ili na zemlju pored biljke. Period ovipozicije traje samo nekoliko dana i za to vrijeme ženka položi 50-100 jaja. Larve se razvijaju u centralnom dijelu stabla i lukovice. U jednoj biljci može biti po nekoliko larvi. Odrasla larva napušta biljku i u zemljištu se preobrazi u lutku.
Muve druge generacije lete u junu, a u povoljnim uslovima javlja se i treća generacija čija imaga lete u avgustu.
IZGLED LUKOVE MUVE I SIMPTOMI OŠTEĆENJA
Imago (odrasli insekt) je sive boje, dužine tijela 5-7 mm. Larva je crvolika, dužine do 10 mm, žućkasto bijele boje.
Oštećenja izazivaju larve koje se hrane u centralnom dijelu lažnog stabla i lukovice usljed čega listovi venu, požute i suše se.
Lažno stablo i lukovica su na dodir mekani, a biljka se lako čupa iz zemlje. Štete su najveće u proljeće na mladim biljkama koje mogu biti potpuno uništene od larvi prve genracije.
MJERE SUZBIJANJA
Za smanjenje brojnosti lukove muve preporučuje se uklanjanje napadnutih biljaka, obrada zemljišta nakon vađenja luka i promjena mjesta gajenja. Ranijom sjetvom ili sadnjom mogu se ublažiti posljedice napada. Takođe, gajenje luka na otvorenim prostorima, izloženim vazdušnim strujanjima, doprinosi slabijem napadu.
Hemijske mjere se mogu primjenjivati samo u usjevima luka koji se gaji radi proizvodnje zrelih lukovica i sjemena. Za suzbijanje lukove muve (ne i za mladi luk) se mogu primjeniti zemljišni insekticidi, koji se koriste prilikom sjetve ili sadnje ili neposredno prije toga.
U vrijeme leta imaga (koji se može pratiti pomoću žutih ljepljivih ploča ili žutih lovnih posuda) i polaganja jaja, izvodi se prskanje usjeva insekticidima.
Jedan od najboljih insekticida za suzbijanje imaga lukove muve jeste perparat V O E L L Y 20 SP
Insekticid Volley za suzbijanje lukove muve
To je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem čija je aktivna materija acetamiprid 200 g/kg.
PRIMJENA:
Za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Nopomyza gymnostoma) koristi se u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²).
Osim za suzbijanje lukovih muva preparat VOLLEY 20 SP možete se koristiti za suzbijanje sljedećih štetočina:
– Jabuka za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125 – 0,025 % (1,25 – 2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca i 0,02 – 0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
– Vinova loza za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog (Lobesia botrana)grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025 % (2,5 g u 10 l vode).
– Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²)
– Kupus za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha
(2-4 g na 100 m²).
– Paradajz za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,2 –
0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m²).
Karenca: 14 dana trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus; 21 dan luk; 28 dana jabuka i vinova loza
Pakovanje: 2,5 g, 5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg.
Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!
Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco D.O.O.