Champ® DP

Masa
Broj proizvoda: he1023.2
Informacije o proizvodu "Champ® DP"
Kontaktni, preventivni fungicid i baktericid

Aktivna materija: bakar hidroksid 655 ± 25 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Primjena:
CHAMP DP je kontaktni, nesistemični fungicid za preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti tipa plamenjača i
pjegavosti u usjevima:
-Vinova loza: u zasadu vinove loze koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 2 kg/ha.
-Krompir: u usjevu krompira koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne
pjegavosti krompira (Alternaria solani) u dozi 2 kg/ha.
-Paradajz: u usjevu paradajza koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) u dozi 2
kg/ha.
-Paprika: u usjevu paprike u cilju suzbijanja bakterioza (Xanthomonas euvesicatoria) u dozi 2 kg/ha, primjenom
tokom vegetacije, preventivno prije sticanja uslova za zaražavanje a najkasnije po pojavi prvih simptoma i prije
sticanja uslova za širenje oboljenja.

Prednosti aktivne materije bakar-hidroksid u odnosu na druge bakarne soli:
- Bakar-hidroksid ima bolju efikasnost u odnosu na druge bakarne soli
-Bakar-hidroksid se može koristiti u manjoj količini primjene u odnosu na druga bakarna jedinjenja
- Bezbjedniji je za biljke i čovjekovu sredinu zbog manje doze bakra
-Bakar-hidroksid ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakar-oksihlorida
Miješanje: CHAMP DP se ne smije miješati sa sredstvima za zaštitu bilja ekstremno bazne reakcije,
insekticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos, dimetoat),
kalcijum polisulfidom i uljanim formulacijama.
Utrošak vode: vinova loza 600-1000 l/ha; krompir, paradajz, paprika 300-400 l/ha
Maksimalanbroj tretmana u toku godine na istoj površini:
CHAMP DP se može primijeniti 4 puta na istoj površini u toku jedne godine.
Karenca: Vinova loza – 28 dana; Krompir, paradajz, paprika – 7 dana
Pakovanje: 0,1 i 1 kg

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.