Bromadilon BB (parafinski mamak)

Masa
Broj proizvoda: SW10005.1
Informacije o proizvodu "Bromadilon BB (parafinski mamak)"
BROMADILON AB (parafinski mamak ) pripada II generaciji antikoagulanata, rodenticida koji sadrži: bromadiolon 0,005%, sa hranljivim nosačem i atraktantima. Crvene je boje.
Rodenticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje glodara u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama, skladištima i na polju.
NAČIN PRIMJENE:
Na mjestu primjene mamak se stavlja direktno u kutije za mamce, otporne na oštećenja i dobro zatvorene i koje se postavljaju u blizini legla glodara i na mjestima gdje se najviše hrane i pojavljuju. Prilikom postavljanja mamaka koristi se zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odelo, naočare i čizme.
Doza primjene biocidnog proizvoda:
Za suzbijanje pacova koristi se 100-150 grama mamka po kutiji za mamce koje se postavljaju u razmaku na 7-10 hranidbenih mesta na površini od 250-300 m2. 
Proizvođač Eko Zaštita doo.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.