Bromadilon AB (zrnasti mamamk)

Masa
Broj proizvoda: 25003
Informacije o proizvodu "Bromadilon AB (zrnasti mamamk)"

BROMADILON AB (zrnasti mamak ) pripada II generaciji antikoagulanata, rodenticida koji sadrži: bromadiolon 0,005%, sa hranljivim nosačem i atraktantima. Crvene je boje.

Rodenticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje glodara u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama, skladištima i na polju.


NAČIN PRIMJENE:

Na mjestu primjene mamak se stavlja direktno u kutije za mamce, otporne na oštećenja i dobro zatvorene i koje se postavljaju u blizini legla glodara i na mjestima gdje se najviše hrane i pojavljuju. Prilikom postavljanja mamaka koristi se zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odelo, naočare i čizme.

Doza primjene biocidnog proizvoda:

-Za suzbijanje kućnog miša koristi se 20-25 grama mamka po tacni za mamce koje se postavljaju u razmaku od 3-5 m.

Za suzbijanje pacova koristi se 100 grama mamka po kutiji za mamce koje se postavljaju u razmaku na 7-10 hranidbenih mesta na površini od 250-300 m2. 

Proizvođač Eko Zaštita doo.

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.