Filter
Acramite 480 SC
Volume: 1 l
A new effective solution for the control of mites resistant to existing acaricides.Active substance: biphenazate ...... 480g/lFormulation: concentrated suspension (SC)Acramite 480 SC is a selective contact acaricide for controlling harmful mites on numerous plant species grown in the open field and in protected areas. Effectively suppresses all stages of mites (eggs, larvae, nymphs, imago).Biphenazate is an active substance from the group of carbamates. It acts as an inhibitor of mitochondrial electron transport on complex III. It is characterized by a rapid effect on the juvenile and adult stages of mites. It has a long-term residual effect and maintains high efficiency regardless of temperature and humidity.Acramite 480 SC has a contact action, so for effective action it is necessary to provide a good coverage of the plant surface (both face and back of the leaf).APPLICATIONAcramite 480 SC is an acaricide that can be used in strawberries (outdoors and sheltered areas), tomatoes (outdoors and sheltered areas), eggplants (outdoors and sheltered areas), peppers (outdoors and sheltered areas), cucumbers (outdoors and sheltered areas). in a protected area), zucchini (outdoors and in a protected area), melons (outdoors and in a protected area), watermelons (outdoors and in a protected area), citrus fruits, apples and pears.-In tomatoes, eggplant, peppers, cucumbers, zucchini, melons, watermelons for the control of common spider mites (Tetranychus urticae) and strawberries for the control of Tetranychus cinnabarinus, in a concentration of 0.02 - 0.025%.Maximum dose of Acramite 480 SC: in vegetables 375ml/ha; in strawberries 300ml/ha.Water consumption: in vegetables 1000-1500l/ha, in strawberries 1000-1200l/ha.- In apples, pears to control the red fruit mite (Panonychus ulmi) in a concentration of 0.75-0.1%. Maximum dose of Acramite 480 SC: in apples and pears 1l/haWater consumption: 1000l/ha.-In citrus fruits (orange, tangerine, clementine, lemon, tangerine, grapefruit,...) for controlling Tetranychus urticae and Panonychus citri in a concentration of 0.06%.Maximum dose of Acramite 480 SC: in citrus 1.5l/ha.Water consumption: 2000-2500 l/ha.Apply Acramite 480 SC when the first mites are seen. The consumption of water depends on the size of the habitus of the cultivated plant, avoid a small consumption of water. Cover all above-ground parts of the plant well with the application.Maximum number of treatments in one season: 2 times in one seasonWaiting period: strawberry, tomato, eggplant, pepper, cucumber, zucchini, melon, watermelon – 1 day;apple, pear, citrus fruits – 14 days.Packaging: 5ml, 25ml, 250ml, 1L
Basamid Granulat
Mass: 20 kg
Sterilizator zemljišta - fumigant. Aktivna materija: dazomet .......970g/kg Formulacija: mikrogranule (MG) BASAMID GRANULAT je preparat koji se koristi za suzbijanje cistolikih nematoda, patogenih gljiva u zemljištu i jednogodišnjih korova. Dozvoljeno je koristiti sredstvo u povrtarskim kulturama, duvanu, ukrasnom i šumskom bilju. Aktivna materija dazomet u zemljištu u prisutnosti vlage prolazi kroz pore uništavajući korove, gljive i nematode. Da bi se oslobađanje gasa aktiviralo zemljišta treba biti u vlažnom stanju. Basamid granulat najbolje djeluje na temperaturama višim od 10-15ºC, nema djelovanja na temperaturama nižim od 6 ºC. PRIPREMA ZEMLJIŠTA I PRIMJENA Zemljište je potrebno dobro usitniti, sredstvo se rasipa po površini, a zatim inkorporira u zemlju na dubinu od 5-25 cm. Da bi se spriječilo prebrzo oslobađanje aktivnog gasa zemljište se prekrije folijom ili lagano povalja i zalijeva vodom. Kad se folija ukloni zemljište se ponovo rahli kako bi se prozračilo. Ukoliko se sredstvo koristi u zatvorenom prostoru, prostor je potrebno dobro provjetriti. Cistolike nematode se suzbijaju najmanje 42 dana prije sjetve uz uslov da temperatura zemljišta ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u zemljište na dubinu od 15-20cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalivanja i držanja 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i zemljište rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u zemljištu razgrađuje u metilizotiocijanat. Patogene gljive u zemljištu mogu se suzbiti primjenom sredstva za dezinfekciju zemljišta u količini od 200-250g/m³ supstrata odnosno 40-50g/m² zavisno od tipa zemljišta. Ne djeluje na spore u mirovanju. Primjenu je potrebno obaviti najmanje 42 dana prije sjetve uz uslov da temperatura zemljišta ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti na dubinu od 15-20 cm. Jednogodišnji korovi u gredicama suzbijaju se u količini 200-250g/m³ supstrata odnosno 4050g/m² zavisno o tipu zemljišta. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti površinu zemljišta vlaženjem. OGRANIČENJA: miješanje s drugim preparatima nije moguće. KARENCA: 42 dana. Pakovanje: 20kg
Silwet Gold
Volume: 1 l
ORIGINALNI ORGANSKO SILIKONSKI OKVAŠIVAČ Sastav: polialkilenoksid - heptametiltriksiloksan 84%Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL) Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku grupu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinski napon vodenih rastvora u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta biljaka i koristi seu cilju povećavanja njihove efikasnosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i tretirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih materija u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinaciji s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporučuje testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.PREDNOSTI - poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače-poboljšava efikasnost sredstava za zaštitu bilja i đubriva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove- smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje-poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)- poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva- otporan je na ispiranje padavinama PRIMJENA • Ratarstvo: 0,1l/ha uz utrošak vode 150-250l/ha• Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500l/ha• Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500l/haKARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.Pakovanje: 1L