Privacy


O politici


Agrimatco D.O.O. (u daljem tekstu: Agrimatco, Sajt, Kompanija, mi, naš) je posvećen zaštiti vaših ličnih podataka i prati važeće zakonske propise u vezi sa zaštitom podataka. Ova Politika Privatnosti opisuje kako obrađujemo lične podatke. Za potrebe ove Politike, lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na određeno lice (u daljem tekstu: Korisnik sajta, Vi).


Korišćenjem Sajta pristajete na uslove Politike Privatnosti i Uslove Korišćenja. U slučaju da se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo vas nemojte koristiti ovaj sajt.


Obrada podataka


Prikupljamo one lične podatke koji su neophodni za određenu namjenu korišćenja, na primjer imena, adrese, kontakt podaci, podaci koji su potrebni za pružanje roba i usluga vama kao kupcu i povratne informacije vezane za naše proizvode i aktivnosti. Podaci se prikupljaju uglavnom direktno od lica na koja se i odnose.


Svrha obrade


Agrimatco može prikupljati i obrađivati lične podatke izmedu ostalog i u sljedeće svrhe:

1) Radi kontaktiranja potrošača i profesionalnih korisnika i njihovih predstavnika zbog pružanja usluga korisnicima.

2) Radi promocije vlastitih proizvoda i usluga. U slučaju da zakon koji se primjenjuje zahtjeva da pošiljalac treba da dobije prethodno pismenu saglasnost primaoca, tu saglasnost mora prvo dobiti Agrimatco.

3) Za obradu povratnih informacija u vezi naših aktivnosti, kao i za procenu i razvoj naših proizvoda i usluga.

4) Za izvršavanje prava i obaveza u vezi ugovora izmedu Kompanije i lica čiji se podaci obrađuju.

5) Za ispunjavanje uslova iz važećeg zakonodavstva.


Zaštita ličnih podataka


Agrimatco je u obavezi da preduzme i neophodne tehničke i organizacione mjere da spriječi neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima. Ove mjere uključuju korišćenje šifrovanih metoda, kontrolu pristupa i davanje instrukcija zaposlenima zaduženim za obradu ličnih podataka.


Prenos ličnih podataka


Agrimatco može otkriti vaše lične podatke drugim kompanijama u okviru Agrimatco Grupe i trećim licima koja su ovlašćena da obrađuju podatke u ime kompanije Agrimatco. Agrimatco može da prenese vaše lične podatke izvan zemlje u kojoj se podaci obrađuju. Agrimatco je u obavezi da obezbijedi da je takav transfer dozvoljen prema propisima koji se primjenjuju i da su vaši podaci zaštićeni na odgovarajući način, bez obzira na geografsku lokaciju.


Prava nosioca (subjekta) podataka


Kao nosioci podataka imate određena prava koja se odnose na obradu vaših podataka.

Imate pravo da:

1) Tražite od kompanije Agrimatco D.O.O. da potvrdi ukoliko vrši obradu Vaših ličnih podataka. Takode imate pravo da dobijete kopiju tih podataka, u jasnoj formi.

2) Tražite brisanje ili ažuriranje ličnih podataka a koji su nepotpuni, nepotrebni, netačni ili zastarjeli.

3) Otkažete prijem marketinškog materijala od nas.

Imajte na umu da lokalno zakonodavstvo može postaviti dodatne uslove za obradu ličnih podataka i vaših prava kao nosioca podataka.


"Kolačići"


Agrimatco.ba, kao i većina drugih sajtova na internetu, koristi tkz. kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se šalju na uređaj korisnika i čuvaju se u pretraživaču korisnika dok on/ona pretražuje sajt. Kada se korisnik vrati na isti sajt ponovo, podaci sačuvani u "kola&3269;iću" mogu biti vraćeni u cilju obavještavanja sajta o prethodnim aktivnostima korisnika na sajtu. Prilikom posjete Agrimatco sajta, "kolačić" može biti postavljen na Vaš uređaj kako bi se olakšalo korišćenje naših sajtova. Možete da onemogućite korišćenje "kolačića" promjenom podešavanja pretraživača, ali to može da oteža rad Agrimatco sajta, čak i da spriječi pristup nekim njegovim dijelovima. Kada pretražujete Agrimatco sajt i Vaša podešavanja omogućavaju korišćenje "kolačića", to se smatra kao Vaša izričita saglasnost za korišćenje "kolačića" na Agrimatco sajtovima.


Dodatni uslovi


Pored ove Politike, Agrimatco može dati dodatne informacije i postaviti dodatne uslove za obradu ličnih podataka, na primjer u vezi sa specifičnim situacijama kao što su kampanje i marketinške aktivnosti. Agrimatco zadržava pravo da modifikuje i promijeni ovu Politiku Privatnosti u bilo kom trenutku. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka, molimo Vas kontaktirajte info@agrimatco.ba