Starane™ 250

Zapremina
Broj proizvoda: he1019.1
Informacije o proizvodu "Starane™ 250"
Translokacioni herbicid brzog, efikasnog i dugotrajnog djelovanja

Aktivna materija: fluroksipir........................250 gr/lit
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

SPEKTAR DJELOVANJA:
Veoma dobro suzbija sledeće korove: Prilepača (Gallium aparinae), Mišjakinja (Stelaria media), Poponac (Convolvulus arvensis), Dvornik
(Polygonum spp.), Spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), Štavelj (Rumex crispus), Kupina (Rubus spp.), Maslačak (Taraxacum
officinale), Čestoslavica (Veronicaofficinalis).
PRIMJENA:
U ozimoj pšenici, ječmu, raži, zobi i tritikaleu u količini od 0,6-0,8 lit/ha. Primjena se ne preporučuje na temperaturi nižoj od 10°C jer
usljed niskih temperatura slabije se translocira u korovu i lošije djeluje na korov. U jaroj pšenici, ječmu, raži i zobi u količini od 0,4-0,8 l/
ha u zavisnosti od vrste korova i intenziteta zakorovljenosti. U navedenim žitaricama Starane 250 se primjenjuje od 3 lista pa do pojave
lista zastavičara. U voćnjacima jezgričavog voća u količini od 1,5-2,0 lit/ha u vrijeme intenzivnog porasta korova pa do vremena početka
cvjetanja korova. Zbog fitoksičnosti potrebno je spriječiti zanošenje preparata na lišće i druge zelene organe voća. U kukuruzu za silažu i
za zrno u količini od 0,8-1,2 lit/ha u stadijumu 3-6 listova. Na pašnjacima i livadama u količini od 1,5 lit/ha u vrijeme intezivnog porasta
pa do cvjetanja korova. U luku iz lukovica/arpadžika u količini od 0,5-0,8 lit/ha Starane 250 se primjenjuje u stadijumu 2-6 lista luka u
vrijeme kada jednogodišnji širokolisni korovi imaju2-6 listova, a obični slak (Convolvulus arvensis) je 10-30 cm dužine.
Napomena:
Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primjeniti kada je luk pod stresom zbog hladnog ili prevlažnog vremena. Ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia) Palamida (Cirsium arvense) Tatula (Datura stramonium).

0 od 0 recenzija

Ostavite recenziju!

Podijelite vaša iskustva i sa drugim kupcima.