Vydate® 10 L je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste vaši u usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.

Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

Aktivna materija: oksamil......................100 g/l

Način djelovanja:

- spada u grupu karbamata, inhibitor je holinesteraze

- primjenom preko sistema kap po kap, usvaja se korijenom i translocira kroz biljku. Kreće se i nadole prema korijenu.

- u zemljištu djeluje kontaktno i digestivno, nematode prestaju sa hranjenjem i kretanjem a zatim uginu. Sistemično se kreće kroz biljku i djeluje na insekte koji se hrane na listovima.

- brzina razgradnje u zemljištu zavisi od temperature, ph zemljišta i aktivnosti zemljišnih mikroorganizama.

Primjena:

Vydate 10 L se primjenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda: slobodnoživuće nematode, galigene (Meloidogyne spp.) i cistolike (Globodera i Heterodera spp.). Takođe suzbija veliki broj insekata iz grupe vaši, tripsa, lisnih minera, grinja, bijelu lepti rastu vaš.

Količina i vrijeme primjene:

Primjenjuje se u usjevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. Sa tretmanom početi 8-12 dana po rasađivanju u intervalima od 14 dana. Vydate se može primjenjivati tokom cijelog vegetacionog perioda paprike, međutim zavisno od inteziteta zaraze i od populacije štetočina data količina i razmak između tretmana se mogu korigovati i to:

- u slučaju osrednje zaraze nematodama primijeniti 13-15 l/ha sa razmakom između tretmana od 3 nedelje.

- u slučaju jake zaraze nematodama primijeniti 10-12 l/ha sa razmakom između tretmana od 2 nedelje

- u slučaju da pored nematoda postoji zaraza i lisnim insektima, količina se smanjuje na 5-6 l/ha ali u razmacima od nedelju dana

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 5 puta pri primjeni u količini od 10 l/ha (prema evropskim normativima maksimalno 80 l Vydate 10 L se može primijeniti u toku jedne godine na istoj površini).

Način primjene:

Vydate 10 L se primjenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap po kap). Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate i iz koga se pomoću Venturijeve cijevi pripremljeni rastvor primjenjuje kroz sistem za navodnjavanje. Sistem mora da bude ispravan, dobro održavan i kalibriran. Izbjegavati da se voda koja sadrži Vydate zadržava u vidu barica ili otiče sa tretirane površine.

Primijeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbijedila distribucija preparata na cijeloj tretiranoj površini. Prvo primijeniti 60 % predviđene količine vode da se navlaži zona korijenovog sistema, zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Vydate-a sa 20 % vode.

Preostalu količinu vode (20 %) primijeniti da bi se cijeli sistem dobro isprao i Vydate rasporedio u zoni korijena.

Vrijeme trajanja ispuštanja Vydate-a, kao i preostalih 20 % vode mora biti najmanje onoliko koliko je potrebno vremena da voda stigne sistemom od Venturijeve cijevi do kraja zalivne trake.

Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5 ) poboljšava aktivnost Vydate – a. Zbog toga se u rezervoar sa Vydate – om mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna kiselina u količini 250-500 ml/1000 l vode.

Prednosti preparata Vydate 10 L:

- sistemik – usvaja se korijenovim sistemom i transportuje u nadzemne dijelove biljke ksilemom

- štiti čitavu biljku

- brzo djeluje

- pozitivno utiče na razvoj same biljke i korijenovog sistema

Način djelovanja na nematode:

- sprečava razvoj jaja i piljenje

- sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korijenu biljke

- sprečava prodor nematoda u korijenov sistem i ishranu

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i načinu primjene koje se nalazi u sastavu pakovanja.

Partner logo
Package
Vydate® 1O L - slika 2Vydate® 1O L - slika 3