Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem.

Aktivna materija: acetamiprid......................200 g/kg

Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP)

Primjena:

Preparat Volley 20 SP koristi se:

Jabuka

- za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125 – 0,025 % (1,25 – 2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca i 0,02 – 0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.

Vinova loza

- za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog (Lobesia botrana)grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025 % (2,5 g u 10 l vode).

Krompir

- za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2 – 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²)

Kupus

- za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 g na 100 m²).

Luk

- za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Nopomyza gymnostoma) u količini 0,2-0,25 kg/ha

(2-2,5 g na 100 m²),

Paradajz

- za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,2 – 0,25 kg/ha

(2-2,5 g na 100 m²).

Utrošak vode:

- 200-400 l/ha za povrće

- 800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu

Otrovnost: III grupa otrova

Karenca: 14 dana trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus; 21 dan luk; 28 dana jabuka i vinova loza.

Pakovanje: 2,5 g, 5 g, 25 g, 100 g, 250 g, 1 kg.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo