Insekticid, regulator razvoja insekata, namijenjen suzbijanju štetnih leptira u voćnjacima,vinogradima, namjenjen za integralnu zaštitu.

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Aktivna materija: metoksifenozid……………………240 gr/lit

Način djelovanja:

Aktivna materija, metoksifenozid, pripada grupi akceleratora presvlačenja MAC (Moulting Accelerating Compound), koja ne pokazuje ukrštenu rezistentnost sa drugim grupama poput: piretroida, karbamata i organofosfatnih insekticida. Runner 240 SC djeluje digestivno i kontaktno. Efekat ubrzanog presvlačenja javlja se kod štetočine kada je Runner 240 SC unesen u organizam. Posljedica je nemogućnost završetka normalnog presvlačenja larve. Štetočina se prestaje hraniti, ostaje paralizovan te ugiba nakon 1-2 dana. Runner 240 SC se može koristiti od stadijuma jaja, pa do L2 larvenog stadijuma. Ukoliko se primijeni direktno na jaje ima i ovicidno dejstvo. Ukoliko se primjeni u preporučenoj dozi/koncentraciji Runner 240 SC osigurava rezidualno djelovanje od 14-21 dan. Otporan je na ispiranje kišom 6 sati nakon aplikacije. Runner 240 SC je neotrovan za pčele izloženim vlažnim ili osušenim ostacima metoksifenozida. Zahvaljujući ovom svojstvu, moguće ga je koristiti u suzbijanju štetnih gusjenica čak i u vrijeme cvjetanja. Sigurnost za korisne organizme ima i posredan uticaj na bolju kontrolu drugih štetočina kao što su grinje i lisne vaši.

Primjena:

Runner 240 SC je insekticid, regulator razvoja larvi, namijenjen za suzbijanje sledećih štetnih insekata:

U jabuci – jabukinog savijača (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,05-0,06% (50-60 ml. u 100 litara vode), lisnih minera (Leucoptera malifoliella i drugih) u koncentraciji od 0,04-0,06% (40-60 ml. u 100 litara vode), savijača kožice ploda (Archips podana, Adoxophyes reticulana, Pandemis heparana) u koncentraciji od 0,04-0,06% (40-60 ml. u 100 litara vode)

U vinogradima – pepeljastog i žutog grožđanog moljca (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) u koncentraciji 0,03-0,05% (30-50 ml. u 100 litara vode)

Karenca: 14 dana za vinovu lozu i jabuku.

Pakovanje: 1 lit., 250 ml., 50 ml.

Napomena:

Zbog proširenja djelovanjana druge štetočine može se kombinovati sainsekti cidima kao što su Laser, Anthocid D.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo