Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem.

Aktivna materija: bifentrin......................100 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Primjena:

Preparat Pinto koristi se:

Jabuka

- za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella)u koncentraciji 0,02 – 0,05 % (2-5 ml u 10 l vode), tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusjenica.

Paradajz

- za suzbijanje bijele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji 0,02 – 0,05 % (2-5 ml u 10 l vode), tretiranjem od pojave prvih larvi.

Može se koristiti i za suzbijanje sledećih štetočina:

- u jabuci u koncentraciji 0,02 – 0,05 % za suzbijanje lisnih vašiju, minera i pokretnih formi crvene voćne grinje

- u krušci u koncentraciji 0,02 – 0,05 % za suzbijanje lisnih vašiju, minera i kruškine buve

- u voću u koncentraciji 0,03% za suzbijanje dudovca

- u vinovoj lozi u koncentraciji 0,02 – 0,05 % za suzbijanje pepeljastog i žutog grozdovog smotavca

- u kukuruzu u količini 0,2 – 0,3 l/ha za suzbijanje kukuruznog plamenca

- u strnim žitima u količini 0,1 – 0,15 l/ha za suzbijanje žitne pijavice

- u šećernoj repi u količini 0,15 – 0,3 l/ha za suzbijanje buvača i kupusne lisne sovice

- u uljanoj repici u količini 0,1 – 0,2 l/ha za suzbijanje lisne ose i repičinog sjajnika

- u povrću u koncentraciji 0,02 – 0,05 % za suzbijanje vašiju i velikog broja drugih štetnih insekata (sovice, itd.) i grinja.

- zemljišni insekticid - može se koristi ti i kao zemljišni insekticid, u usjevima kukuruza, šećerne repe i povrća - za suzbijanje kukuruzne zlatice i larvi žičnjaka

Otrovnost: III grupa otrova

Karenca:

- 49 dana – uljana repica;

- 35 dana – žita;

- 28 dana - jabuka, kruška, vinova loza;

- 21 dan – duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače;

- 14 dana – krompir, pasulj;

- 7 dana – paradajz, krastavac (u polju i stakleniku).

Pakovanje: 0,05; 0,2 i 1 l.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primjenu sa pakovanja!

Partner logo