Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i digestivnim djelovanjem.

Formulacija: koncetrat za emulziju (EC)

Aktivna materija:

hlorpirifos......................500 g/kg

cipermetrin.....................50 g/l

Način djelovanja:

Anthocid D sa svoje dvije aktivne materije i njihovim sinergističkim odnosom djeluje kontaktno, inhalaciono i digestivno na štetne insekte, obezbjeđujući izuzetnu efikasnost preparata. Različiti mehanizmi djelovanja, cipermetrina kao modulatora Na⁺ jona u kanalima nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju štetnih insekata u različiti m razvojnim stadijumima.

Primjena:

Jabuka i kruška

a) 0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode), za suzbijanje:

zelene jabukine (Apis pomi), crne kruškine (Anuraphis farfarae) i pepeljastih vašiju (Dysaphis plantaginea i D. Pyri), tretiranjem na početku formiranja kolonija;

jabukinog smotavca (Cydia pomonella), tretiranjem prije početka ubušivanja gusjenica u plodove ili na osnovu preporuka PIS-a;

b) 0,1 – 0,15% (10 – 15 ml u 10 l vode), za suzbijanje kruškine buve (Psulla pyri), tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Krompir

- za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u dozi 0,5-0,9 l/ha, tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi 

Uljana repica

- za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u dozi 0,75-1 l/ha, tretiranjem na početku pojave imaga.

Šećerna repa

repine pipe (Bothynoderes punctiventris), u dozi 1,5-2 l/ha, tretiranjem na početku pojave imaga -lisnih sovica (Mamestra brassicae i M. oleracea), u dozi 1 – 1,5 l/ha, tretiranjem na osnovu procjene ekonomskog praga štetnosti.

Miješanje sa drugim preparatima: Anthocid-D se može miješati sa preparatima na bazi diflubenzurona, dimetoata i pirimikarba. Ne smije se miješati sa preparati ma alkalne reakcije i preparati ma sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola.

Napomena: Anthocid-D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 2 puta

Karenca: 56 dana uljana repica, 42 dana ostali ratarski usjevi, 28 dana jabuka i šećerna repa, 21 dan krompir.

 

Prije upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu i načinu primjene koje se nalazi u sastavu pakovanja.