Translokacioni herbicid brzog, efikasnog i dugotrajnog djelovanja

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: fluroksipir……………………100 gr/lit

Spektar djelovanja:

Veoma dobro suzbija sljedece korove: prilepača (Gallium aparinea), mišjakinja (Stelaria media), poponac (Convolvulus arvensis), dvornik (Polygonum spp.), spomenak sitnocvjetni (Myosoi s arvensis), štavelj (Rumex crispus), kupina (Rubus spp.), maslačak (Taraxacum officinale), čestoslavica (Veronica officinalis).

Primjena:

U ozimoj pšenici, ječmu, raži, zobi i tritikaleu u količini od 0,6-0,8 lit/ha. Primjena se ne preporučuje na temperaturi nižoj od 10°C jer usljed niskih temperatura slabije se translocira u korovu i lošije djeluje na korov. 
U jaroj pšenici, ječmu, raži i zobi u količini od 0,4-0,8 u zavisnosi od vrste korova i intenziteta zakorovljenosti.
U navedenim žitaricama Starane 250 se primjenjuje od 3 lista pa do pojave lista zastavičara. 
U voćnjacima jezgričavog voća u količini od 1,5-2,0 lit/ha u vrijeme intenzivnog porasta korova pa do vremena početka cvjetanja korova. Zbog fitotoksičnosti potrebno je spriječii zanošenje preparata na lišće i druge zelene organe voća. 
U kukuruzu za silažu i za zrno u količini od 0,8-1,2 lit/ha u stadijumu 3-6 listova. 
Na pašnjacima i livadama u količini od 1,5 lit/ha u vrijeme intezivnog porasta pa do cvjetanja korova. 
U luku iz lukovica/arpadžika u količini od 0,5-0,8 lit/ha Starane 250 se primjenjuje u stadijumu 2-6 lista luka u vrijeme kada jednogodišnji širokolisni korovi imaju 2-6 listova, a obični slak (Convolvulus arvensis) je 10-30 cm dužine.

Napomena:

Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primjeniti kada je luk pod stresom zbog hladnog ili prevlažnog vremena.

Prije primjene preparata obavezno pročitai uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Starane 250 - slika 2Starane 250 - slika 3Starane 250 - slika 4