Selektivni sistemični herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Aktivna materija: nikosulfuron.......... 40 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Način djelovanja:

    - Spada u grupu sulfonilurea
    - Usvaja se preko lista i korijena, kreće se naviše i naniže u biljci, brzo se kreće u meristemska tkiva
    - Inhibira sintezu acetolaktat sintetazu (ALS) čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina.

Primjena:

Koristi se u usjevima merkatilnog i usjevnog kukuruza:

    1) Jednokratnom primjenom, kada usjev ima 2-6 listova
          a) 1 l/ha (10 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-6 listova.
          b) 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²), za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm.

    2) Dvokratnom primjenom (split aplikacija):
          a) prvo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), kada su jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
          b) drugo tretiranje u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²), kada su se jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.

Spektar djelovanja: Travni i širokolisni korovi

Korovske vrste koje dobro suzbija:

    - jednogodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense).
    - višegodišnji travni (uskolisni) korovi, kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
    - jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti ), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium),..

    - višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Miješanje sa drugim preparatima: Može se miješati sa preparatima na bazi dikambe (Joker), 2,4 – D (Mustang), bentazona

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:
jednom ili dva puta (u dvokratnoj primjeni)

Karenca: obezbijeđena vremenom primjene

Otrovnost: III grupa otrova

Pakovanje: 1 litar, 0,25 litara

Prije primjene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Partner logo
Package
Nicon 4 SC - slika 2Nicon 4 SC - slika 3Nicon 4 SC - slika 4